Utdanning

Israel er på 3. plass i verden over andelen av innbyggere som har akademisk utdanning. Men noe av dette skyldes innvandringen av høyt kvalifisert arbeidskraft fra det tidligere Sovjetunionen.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Ser vi på de som går ut av videregående skole, og over i studier, ligger Israel på 16. plass. Det er jo også ganske høyt, ikke minst når vi tar hensyn til Israels befolkningssammensetning. (Tallene er fra 1998, men har nok endret seg lite.)

 

Det er fremdeles en stor forskjell i utdanningsmønsteret mellom europeiske jøder, orientalske jøder og arabere. De europeiske jødene har generelt ligget meget høyt m.h.t. skoleprestasjoner, antallet som studerer m.m., mens de orientalske jødene har ligget vesentlig lavere og araberne enda lavere.

 

Forskjellen finnes ennå, og vil sikkert fortsette i mange år. Vi finner noe lignende i Norge også: Barn fra arbeiderfamilier studerer sjeldnere enn barn fra akademiske familier, også når de er minst like flinke på skolen.

 

Men tendensen går riktig vei. Forskjellene minker. Stadig flere orientalske og arabiske ungdommer finner sin plass ved universiteter og høgskoler.

 

Det finnes nesten ikke analfabetisme i Israel. Det er en fantastisk framgang. I 1948 var de fleste araberne analfabeter, og det ble ikke bedre av at de høyt utdannede (og lederne ellers) var blant dem som flyktet i størst grad.

 

Les også:
Fordel for araberne
Forskning og teknologi
Helse og sikkerhet
Integrering
Israelske arabere
Jordbruk
Økonomi
Forbilledlig demokrati

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart