Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Selvforsynt med gass?

Det amerikanske energiselskapet Noble Energy er i ferd med å utvikle naturgassfeltet Tamar i Middelhavet utenfor Israel. Tamar-feltet skal etter planen være i drift i 2012.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Det amerikanske energiselskapet Noble energy er i ferd med å utvikle naturgassfeltet Tamar i Middelhavet utenfor Israel. Tamar-feltet skal etter planen være i drift i 2012.

Naturgassen fra dette ene feltet forventes å dekke hele Israels behov for naturgass og likeså gi mulighet for en viss eksport. Et spørsmål er likevel hvor stort Israels eget energibehov vil bli. Israelerne håper på økonomisk vekst. Dessuten blir 60 % av dagens elektrisitet i Israel produsert ved kullkraft. Det er meningen å gå over fra kull til naturgass. Disse to faktorene kan mer enn fordoble bruken av naturgass det neste tiåret.

Produksjonen av naturgass ventes å gi lavere energipriser til israelerne. Og regjeringen vil få store inntekter i skatter og avgifter.

Noble energy vil lete i nye områder, og ser gode muligheter. Et felt, Dalit, er allerede kommet så langt at man regner med å starte opp der senere.

Et problem kan bli manglende beslutningsdyktighet hos de israelske myndighetene. Det gjelder ikke minst spørsmålet om hvor gassen skal ilandføres. Uten en beslutning om det, vil hele prosjektet bli utsatt.

I dag importerer Israel naturgass fra Egypt. Når det israelske gassfeltet er kommet i produksjon, vil kundene antakelig kunne velge mellom egyptisk og israelsk gass. I den grad folk foretrekker den egyptiske, vil det rimeligvis bety økt eksport av den israelske.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart