Klikk for å bli medlem nå!

Regjeringen har gitt en belønning til terror ved å anerkjenne fantasistaten «Palestina». Klikk her for å protestere! 

NTB sensurerte bort Israels bevis

Mens Reuters laget overskrift om Israels bevis, laget NTB overskrift om Israels feilvurderinger. (Foto: Skjermdump fra Reuters og Stavanger Aftenblad)
Mens Reuters laget overskrift om Israels bevis, laget NTB overskrift om Israels feilvurderinger. (Foto: Skjermdump fra Reuters og Stavanger Aftenblad)
Nyhetsbyrået Reuters rapporterer at Israel har lagt frem bevis for at Hamas brukte skoler og gravlunder til å avfyre raketter mot Israel under krigen i Gaza, og langt lavere tall på sivile drepte enn det mange har fått høre tidligere. Men NTB forteller deg ikke dette.

Det norske nyhetsbyrået NTBs internasjonale storebror Reuters kom onsdag med en rapport om at israelerne hadde lagt frem dokumentasjon på Hamas’ bruk av sivile steder til avfyring av raketter, og en oversikt som indikerer at antallet sivile drepte i Gaza kan være langt lavere enn en del andre kilder har hevdet. Dette hadde kommet frem på en pressebriefing i det israelske forsvarets hovedkvarter i Tel Aviv.

NTB valgte imidlertid å overse begge disse poengene. De kom riktignok med en artikkel som dekket den samme pressebriefingen. Men de valgte å hoppe over Reuters’ referat, og oversatte i stedet AFP sitt. Der var ikke bevisføringen for rakettavfyringer i sivile strøk nevnt. AFP hadde i likhet med Reuters tatt med de israelske tallene på sivile drepte, men dette må ha blitt kuttet bort i NTBs bearbeiding av stoffet, for det er ikke med i den norske saken.

Det NTB valgte å presentere fra pressebriefingen, var noen sitater om at en IDF-offiser erkjente at Israel hadde undervurdert Hamas’ motstandsevne før krigen, at de ikke hadde trodd at militæroperasjonen skulle komme til å vare så lenge som i 50 dager, og at de mener Hamas nå er betydelig svekket.

 

De problematiske dødstallene

Det eneste NTB skrev i denne artikkelen om dødstallene, er følgende:

”Over 2.100 palestinere ble drept under konflikten. Ifølge FN var et stort flertall sivile. I tillegg ble 66 soldater og seks sivile drept på israelsk side.”

Palestinske og pro-palestinske kilders diffuse opplysninger om 80 til 90 prosent sivile blant de drepte, som har versert siden tidlig i krigføringen, blir dermed hengende i luften. Leserne blir overlatt til selv å vurdere hva ”et stort flertall” er for noe.

Om Mads Gilbert er den siste man har hørt snakke om dette, kan man få inntrykk av at det ”store flertallet” består av 90 prosent av de drepte. Det var det han fortalte det norske pressekorpset da han kom hjem fra 15 dagers tjeneste ved Shifa-sykehuset 30. juli, og NTB var med på å videreformidle denne opplysningen.

Om man derimot bare husker overskriftene fra krigens første fase, kan man komme til å tro at 80 prosent var sivile, fordi det var det anslaget FN da opererte med. Også dette tallet videreformidlet NTB 14. juli.

Da FNs anslag sank til litt under 70 prosent den 26. august, fikk dette ingen overskrift hos NTB. De presenterte faktisk ikke dette tallet i form av noen prosentandel i det hele tatt. De opplyste om de endrede dødstallene i form av to setninger med liten skrift midt i en faktaboks dagen etter:

”I alt er 2.143 palestinere drept i militæroffensiven mot Gazastripen ifølge palestinske helsemyndigheter. De siste foreløpige tallene fra FN-organet OCHA, fra tirsdag, var på 2.110, hvorav 1.460 sivile.”

Mer har vi ikke hørt om de sivile dødstallene eller prosentandelene fra NTB. Før vi altså fikk vite at antallet er ”stort”.

Det merkelige er at nyhetsbyrået som tidligere i sommer velvillig har formidlet både Gilberts tall, Hamas-myndighetenes tall og FNs tall, ganske enkelt dropper å referere Israels tall. Når Israel uttaler seg om dødstallene, skal ikke norske lesere få vite det.

Det kan vel ikke være fordi Israels tall ikke er like dramatiske som Gilberts? Eller at tall på mindre enn 80 prosent danner mindre spektakulære overskrifter? For det viktigste er vel å få frem fakta? Og da lytter man vel til alle de involverte partene? Eller?

Den israelske forsvarstalsmannen som møtte blant andre AFP og Reuters, fortalte at de har grunn til å hevde at 40 til 45 prosent av de drepte var stridende. Altså opererer Israel nå med 55 til 60 prosent sivile tap – noe som åpenbart er en stor, betydelig og uønsket tragedie, men som tydeligvis ikke når de norske tabloide overskriftenes høyder likevel.

Helt nøyaktig fikk Reuters og AFP opplyst at 2.127 palestinere er bekreftet drept, og at det er verifisert at 706 av dem var sivile og 616 stridende, mens de resterende 805 fortsatt gjenstår å verifisere.

IDF-talsmannen fortalte samtidig at det høye antallet sivile drepte var et resultat av at Hamas og de andre terroristene utførte sine operasjoner fra tettbefolkede områder, og at de brukte medhjelpere som deltok på ulike måter i krigføringen uten å ha en direkte tilhørighet til de væpnede styrkene. Denne opplysningen glimrer også med sitt fravær hos NTB.

 

Bevisene som både AFP og NTB utelot

Så til bevisene på den israelske påstanden om at Hamas bruker sivile steder som terrorbaser. Reuters rapporterte at IDF-offiseren de møtte på pressebriefingen la frem billedbevis for at terrorister i Gaza lagret og avfyrte raketter fra to skoler og flere gravlunder.

– Vi er en moralsk militærstyrke. Vi ønsker å lære av våre feil. De sivile tapene er et stort tema i verden, og et tema Israel gjerne vil sette fokus på, sa offiseren, som ifølge begge nyhetsbyråene har en høy posisjon i forsvaret, men uttalte seg på betingelse av anonymitet.

Reuters skriver at de fikk presentert et innblikk i Hamas’ og de andre terrorgruppenes struktur og kapasitet. De fikk se detaljert informasjon om rekkevidden til rakettene og antall raketter avfyrt av Hamas og Islamsk Jihad, og bilder som viste hvordan raketter og avfyringsramper var gjemt i gravlunder og på skoler, og hvordan tunneler ble brukt for å gjennomføre angrepene og flykte fra åstedet for avfyringen etterpå.

– Vi har å gjøre med en velstrukturert og på mange måter godt trent terrorstyrke, sa han.

– Hamas har minst 16.000 mannskaper, organisert i seks brigader over hele Gaza-stripen. Islamsk Jihad har en lignende struktur og totalt rundt 6.000 mannskaper, fortalte han.

Før krigen begynte, regnet IDF med at terrorgruppene i Gaza hadde omtrent 10.000 raketter, at 350 til 400 av dem hadde en rekkevidde på 80 km, og at noen titalls kunne nå 160 km ut. Over 4.000 raketter ble avfyrt under krigen, og 3.000 ble ødelagt av israelske forsvarsoperasjoner. Det betyr at under 3.000 raketter er igjen i hendene på Hamas, Islamsk Jihad og de andre terrorgruppene til sammen. 32 terrortunneler ble også avdekket og destruert.

Offiseren uttrykte at Hamas har lidd et hardt slag, men at man må være forberedt på nye konflikter senere likevel.

 

Har du hørt eller lest om Gaza-krigen i 2009…

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart