Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Fiendskap kartlegges

Center for Special Studies er knyttet til den israelske hærens etterretning. Det har nylig utgitt en rapport på 54 sider om propaganda og oppfordring til vold mot Israel, jødene generelt og Vesten i det palestinske området, i resten av den arabiske verden og i Iran. Stoffet er hentet fra media, sanger, lærebøker, litteratur, filmer, dikt, skuespill og andre kilder. Det er meningen at det skal komme nye rapporter 6 ganger i året.

Mange vil si at stoff som kommer fra israelsk etterretning er et partsinnlegg og dermed upålitelig. Men dette passer ikke så godt i dette tilfellet. For her er det i grunnen bare snakk om en ting: Er de arabisk/iranske kildene riktig gjengitt? Hvis de er det, har det ingenting å si for troverdigheten av stoffet hvem som står for gjengivelsen. Vi ville nok ha hørt det dersom fakta ikke stemmer.
I en skolebok fra Syria, utgitt i 1967, står det at «alle folk i verden lider på grunn av jødene.» Og: «Det var jødene som fant opp renter. De har alltid pønsket på å overta alle land de bor i slik som USA, Storbritannia og andre kapitalistiske land. Alle vet at zionistene kan gjøre hva som helst i sitt pengebegjær.»

Det var altså i 1967. Men man kan finne akkurat de samme temaene i syriske lærebøker i dag. De bruker fremdeles tsfiya, tilintetgjørelse, om det som skal skje med Israel, og taler om å «rive den zionistiske enheten opp med rot». – Slike uttalelser er med på å tilskynde folk til terrorisme, og gjør det meget vanskelig å få til en skikkelig fredsprosess.

Det er litt forskjellig fra land til land hvordan jødehatet får sterkest uttrykk. I Syria er det mest i skolebøkene. I Egypt og Irak kommer det sterkest til uttrykk i mediene, spesielt i karikaturene, og i populære sanger. I Iran finner vi det først og fremst i religiøse taler og i uttalelser fra lederne.

Rapporten gir oppsummeringer av taler som blir holdt i moskeene i de palestinske områdene. Noen talere refererer til jødene som «aper, griser og Satan-dyrkere». Andre oppmuntrer til selvmordsangrep og roser angrepet på Word Trade Center i New York. «Det palestinske folket og den arabiske verden har måttet tåle mer motgang fra amerikansk undertrykkelse enn noe annet folk. Amerika har sådd hatets sæd og høster nå terrorens frukt,» sa sjeik Hamed al-Bitawi i al-Misr-moskeen i Nablus 14. september i fjor.

«Den som drar ut på jihad og ofrer livet sitt for Allah, fortjener å komme i Paradiset. Han skal gifte seg med 72 jomfruer i Paradiset.» Det forteller rapporten at sjeik Khiyan al-Idrisi sa i Aksa-moskeen 31. august.

Et vanlig tema er karikaturer av Hitler, og av statsminister Ariel Sharon som drikker blod av arabere.

Rapporten siterer også positive unntak. I desember sa bl. a. en geistlig i Iran, Hojjat ol-Eslam Kadivar, at «sameksistens er den eneste løsningen i Jerusalem». En rådgiver til den iranske presidenten, Mohammed Reza Tajik, har protestert mot selvmordsbombere og sier at Irans holdning er «mer palestinsk enn palestinerne og har gjort at vi er blitt isolert». Og i Libanon har statsminister Rafik Hariri talt imot en uttalelse fra Hizbollah-lederen sjeik Hassan Nasrallah om at det ikke finnes israelske sivile (alle er «fiender»).

De som er i tvil om hvorvidt stoffet er pålitelig, kan besøke senteret i Herzliyah, så vil de få adgang til råmaterialet, bl. a. TV-programmer, som det er sitert fra. Folkene bak rapporten venter at den skal bli brukt av journalister, forskere, diplomater og beslutningstakere. Det er også et stort bibliotek der.

Fritt etter en artikkel av Arieh O’Sullivan 6.2.2002 i Jerusalem Post.


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart