Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Shinui-partiet

Ifølge meningsmålingene i siste delen av november ligger det an til at Likud blir det største partiet ved valget 28. januar. Arbeiderpartiet blir nummer to, men langt mindre. Det er vel ingen overraskelse for dem som følger med litt på hva som skjer i Israel.

Trykk på bildet for å gå til Porten til Midtøstens spesialseksjon for Knesset-valget 2003.. Mindre kjent er det

partiet som ligger an til å bli nummer tre: Shinui. Det er et nokså spesielt parti. Det nærmeste vi kunne sammenlikne det med ut fra norske forhold måtte være om Humanetisk forbund (eller kanskje til og med Hedningesamfunnet) stiftet et politisk parti, der anti-kirkelige synspunkter var hovedsaken.

Irritasjon mot haredim
Bakgrunnen er en sterk misnøye i det israelske samfunnet med en del rettigheter haredim (de såkalt ultra-ortodokse) jødene har skaffet seg. Det gjelder særlig at de som studerer teologi på fulltid, slipper militærtjeneste. Da ordningen ble vedtatt i de første år av staten Israels eksistens, dreide det seg om noen hundre studenter. Men nå er det blitt slik at tusener av studenter i hvert årskull studerer teologi hele livet. Mange av dem er ikke spesielt begavet teologisk, og det er en alminnelig oppfatning i Israel at de gjør det først og fremst for å slippe å gå i militæret. De gifter seg etter hvert, og får ofte mange barn. Når de så er studenter og ikke har inntektsgivende arbeid, blir et stort antall barnerike familier en belastning på Israels sosialbudsjetter.

I tillegg er det en alminnelig oppfatning at skoler og andre institusjoner som haredim driver, får uforholdsmessig mye penger. Summen av alt dette er en sterk irritasjon, i noen tilfeller hat, fra store deler av det israelske samfunnet rettet mot haredim. (For ordens skyld: Det vi kunne kalle «vanlige ortodokse» jøder gjør militærtjeneste i minst like stor grad som andre og deltar i samfunnslivet ellers.)

Shinui
Et av problemene for Shinui er at partiet riktignok er samlet i kravene om at haredim skal fratas sine spesielle privilegier, men i flere andre spørsmål er det ulike syn i partiet.

I forholdet til araberne og «fredsprosessen» er partilederen, den frittalende Yosef (Tommy) Lapid, en «hauk». Han har hittil fått med seg de andre lederne også på å støtte regjeringens politikk. Men ikke alle er like begeistret, noen er mer «duer». Hvordan dette vil slå ut etter hvert som valgkampen skrider fram, er ikke godt å si.

Ved flere tidligere valg har det vært sentrumspartier som gjorde det godt, men det har vært vanskelig å etablere seg på permanent basis. På 70-tallet var «Demokratisk bevegelse for forandring» en viktig brikke i spillet som gjorde at Menahem Begin fra Likud kunne bli statsminister i 1977, mens Arbeiderpartiet til da hadde hatt monopol på statsministere (David Ben-Gurion, Moshe Sharet, Levy Eshkol, Golda Meir, Yitzak Rabin). Nylig er Sentrumspartiet, en av vinnerne ved forrige valg til Knesset i 1999, blitt oppløst.

Ikke i regjering
Da Sharon ble valgt til statsminister tidlig i 2001, satte Shinui som betingelse for å gå inn i hans samlingsregjering at de ultra-ortodokse partiene ikke skulle være representert der. Da Sharon ikke gikk med på det, valgte partiet å stå utenfor regjeringen.

Markedsøkonomi
Ved siden av Shinui er det Meretz som er det mest fiendtlige partiet mot haredim. Meretz er sosialistisk, sekulært og europeisk, med mange universitetsutdannede medlemmer. (Det minner mye om det norske SV.) Shinui derimot er sterkt for en markedsøkonomi. Og i tillegg er Shinui sentrum-høyre-orientert i konflikten med araberne.

Utsikter
Det skal bli interessant å se hvordan Shinui klarer seg i valgkampen, når partiet må ta standpunkt i saker hvor det er ulike syn i ledelsen.
Det blir også interessant om Shinui klarer å vinne fotfeste blant innvandrerne fra Russland og de andre landene i det tidligere Sovjetunionen. Mange av dem er sterkt sekulære og reagerer negativt på måten haredim opptrer på.

Hovedkilde: Lederartikkel 21. november i Jerusalem Post.

 

 

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart