Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

2004 ble økonomisk oppsving

Det er kommet foreløpige tall for den israelske økonomien i 2004. De fleste tallene er gledelige:

Den totale økonomiske veksten var på 4,2 prosent. Det private næringslivet hadde en vekst på hele 6 prosent. Tar vi brutto nasjonalinntekt (BNP) og deler på antall innbyggere, har veksten per person vært på 2,4 prosent.

Finansminister Benjamin Netanyahu ser på dette som et resultat av de tiltakene han selv og hans forgjenger Silvan Shalom (som i mellomtiden er blitt utenriksminister) har iverksatt. Og det kan være riktig nok. Men det spiller nok også inn at de israelske sikkerhetsstyrkene og sikkerhetsgjerdet har lykkes i å redusere terroren kraftig, at USA har gitt garantier for lån og dermed gjort lånene billigere og at det har vært vekst i markedene i Vesten (ikke minst innenfor høyteknologi, som er så viktig i Israels eksport).

Netanyahu har kommet med optimistiske uttalelser. Han venter at veksten skal være enda høyere i 2005, og at ledigheten vil gå ned fra over 10 % til 8 %. Antallet fattige i Israel vil minke med hundretusener.

Farer
Men det er også ting som kan gå galt og føre til at veksten blir mindre eller fraværende.

Gruppene med lave inntekter har hittil fått ulempene ved den stramme økonomiske politikken. Men de fleste har ikke ennå fått noen fordeler av den. Det kan bli sosial uro, blant annet store streiker, som kan dempe veksten.

Faller regjeringen, kan det bli rot i den økonomiske politikken. Så ustabil som den parlamentariske situasjonen er, sitter regjeringen ikke særlig trygt.
Dersom det ikke blir noen bedring i forholdet til palestinerne, og kanskje særlig dersom det ikke blir noe av tilbaketrekningen fra Gaza, kan det få negative konsekvenser. Og skulle det lykkes terroristene å øke sin aktivitet, vil det slå sterkt inn.

Regjeringen har vedtatt store reformer. 17. februar skal havnene privatiseres. Fagforeningene er sterkt imot dette. Finansmarkedet skal reformeres. Det er bankene og de aktuelle fagforeningene imot. Og lærerne er sterkt imot mange av sidene ved den foreslåtte utdanningsreformen. Det kan bli uro i forbindelse med en eller flere av disse sakene, og det kan dempe veksten.
Endelig er det et spørsmål om hvordan det går med verdensøkonomien. Noen frykter at underskuddene i USA vil skape kriser. Andre påpeker at underskuddene er nokså små per person.

Men forhåpentligvis vil Israel lykkes i å unngå de store problemene i 2005.

Fritt etter en artikkel av Avraham Tal i Ha’aretz 3. januar 2005.

 


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart