Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Palestinadagen II

For å hjelpe de arabiske flyktningene opprettet FN underorganisasjonen UNRWA (United Nations Relief and Works Agency).

At araberne, som den eneste flyktningegruppe i verden, fikk et eget FN-organ, bidrog nok til feiring av en mer internasjonal Palestina-dag i tillegg til 15. mai.
I 1967 koblet Kuwait flyktningene til FN-dagen på to merker: 24. OKTOBER 1967 – FORENTE NASJONERS DAG – ARABISK PALESTINA-DAG; FN-emblemet og kart over et udelt Palestina, identisk med kartet fra Deir Jassin-merkene (men uten dolken i blodpølen).

 

 

 

 

Kuwait, 24. OKTOBER 1968, FORENTE NASJONERS DAG & ARABISKE PALESTINA-FLYKTNINGER. To flyktningebarn peker FN-bygningen, som har kart over Palestina/Israel på veggen; dermed påpeker de at årsaken til flyktningeproblemet er at FN lot sionistene overta arabisk Palestina, og derfor må FN gjøre sitt til å løse problemet.
Fra 1968 begynte Egypt årlig å markere FN-dagen som støtte til flyktningene fra Palestina. FLYKTNINGENE står ved piggtråden, som stenger dem ute fra hjemlandet, symbolisert ved kart over Israel, kalt PALESTINA.
Egypt 24.10.1969: PALESTINA-FLYKTNINGER er hindret av piggtråd i å besøke moské og kirke i Israel.

 

Egypt 24.10.1970: UNRWA-merket har tilleggsverdi (20 + 10 m) til støtte for DE TILBAKEVENDENDE FLYKTNINGENE; geriljasoldatene leder massene mot kartet over PALESTINA, som geværene peker mot.
Egypt 24.10.1972: Bilde av apatiske FLYKTNINGER under UNRWA-emblemet; de ser mot Klippedomen og kart over Palestina.

 

24. oktober 1973 var siste dag av oktoberkrigen da Egypt led et kraftig nederlag. Tross nederlaget lover frimerket at flyktningene VIL VENDE TILBAKE TIL PALESTINA.
FN-dagen i 1974 var også ett-årsdagen for slutten på oktoberkrigen. Løftet er det samme, at flyktningene VIL VENDE TILBAKE TIL PALESTINA. Merket er samtidig et angrep på Israel, med et kartotek over sionistenes grusomheter: SAMMENHENGENDE ANGREP PÅ FLYKTNINGLEIRER - ØDELEGGELSE OG PLYNDRING AV DE HELLIGE STEDER - MASSAKREN I DEIR JASSIN.

 

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart