Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Zionistene kjøpte, og stjal ikke, landet

- Israelere bør holde hodene sine høyt hevet og huske at byggingen av deres land var basert på den minst voldelige og mest siviliserte folkebevegelsen i historien, mener Daniel Pipes.

President i Middle East Forum, Daniel Pipes, avlivet en del palestinske myter om Israels statsdannelse, i en kronikk i Jerusalem Post 22. juni.

«Stjal» land
Zionistene stjal palestinernes land. Det er mantraet som de palestinske myndighetene gir sine barn i skoleverket og hevder i mediene.

– Å presentere etableringen av Israel som et tyveri, og statens fortsatte eksistens som en vedvarende urettferdighet, er kjernen i PAs manglende anerkjennelse av Israels rett til å eksistere, skrev Palestinian Media Watch for en tid tilbake.

Disse påstandene undergraver også Israel internasjonalt. Men argumentene er langt fra sannheten.

Zionismen i kontekst
Ironisk nok utgjør byggingen av Israel den mest fredelige folkeimmigrasjon og statsdannelse i historien.

For å forstå dette må vi sette zionismen inn i en historisk kontekst. Da forstår vi at erobring av landområder er normen. Regjeringer alle steder på kloden har blitt etablert gjennom invasjon. Nesten alle stater kom til på bekostning av andre. Ingen sitter med makten på permanent basis og alle har røtter fra andre steder, forklarer Pipes.

Tyske stammer, horder av mennesker fra Sentral-Asia, russiske tsarer og spansk/ portugisiske conquistadorer har formet kartet om og om igjen. Belgia har blitt erobret en rekke ganger. USA ble til på bekostning av indianerne. Og vi kan selv føye til: Norges framvekst har skjedd på bekostning av samene.

Midtøsten er på ingen måte noe unntak, med sin sentrale plassering på verdenskartet. Både grekerne, romerne, araberne, korsfarerne, seljukene, timuridene, mongolerne og moderne Europa har alle blandet seg inn her. Land etter land er blitt okkupert igjen og igjen, ettersom nye dynastier har vokst fram.

Jerusalem erobret 44 ganger
Det landet som nå utgjør Israel var heller intet unntak. I sin bok Jerusalem Besieged skriver forfatter Eric H. Cline om den nåværende israelske hovedstaden:

– Ingen annen by har vært offer for så mye bitter strid gjennom hele verdenshistorien.

De siste fire årtusener har det foregått minst 118 ulike konflikter som har rammet byen, eller som har handlet om byen selv.

Jerusalem har blitt totalt ødelagt to ganger, beleiret 23 ganger, erobret 44 ganger og angrepet 52 ganger. Mens PA fantaserer om at de er etterkommere fra den gamle stammen jebusittene, er sannheten en helt annen: De aller fleste av dem er etterkommere av okkupanter og immigranter som var ute etter økonomiske muligheter.

Ser man zionismens prosjekt i lys av dette, forstår man at deres kamp for å skape en tilstedeværelse i Palestina fram til 1948 har vært ubegripelig mild. Det har skjedd ved handel, mer enn ved sverd, påpeker Pipes.

Kjøpte seg land
I motsetningen til alle imperier og dynastier som har regjert området tidligere, var zionistene uten militær makt. De kunne aldri oppnådd en egen stat ved militær okkupasjon.

Jødene kjøpte opp landområder over alt. Mål etter mål og gård etter gård. Dette var hjertet av den zionistiske virksomheten fram til 1948. Det jødiske nasjonalfond ble opprettet for denne hensikt: «Å assistere i byggingen av nye frie jødiske samfunn som er engasjert i aktiv og fredelig industri.» Det har vært den viktigste organisasjonen i jødenes arbeid i det gamle Palestina-mandatet, ikke den hemmelige zionistiske forsvarsorganisasjonen Hagana, som ble opprettet i 1920, mener Pipes.

Dyrket udyrkbar mark
Zionistene fokuserte også på å rehabilitere områder som var forlatt og oppfattet som ubrukelige. De fikk ørkenen til å blomstre, de tømte sumpmarkene for vann, laget vannkanaler, kultiverte udyrkbar mark, plantet skog, fjernet steiner og salt fra jorden. Jødisk gjenvinnings- og renovasjonsarbeid gjorde at antallet dødsfall forårsaket av sykdom sank kraftig i Palestina.

Det var kun etter at britene gav opp mandatet over Palestina i 1948, etter et umiddelbart arabisk forsøk på å jage ut zionistene, at jødene tok opp sverdet i selvforsvar og vant seg land gjennom militær makt. Men også den gang flyktet de fleste araberne fra sine landområder frivillig [på grunn av krigen], mens bare et fåtall ble jaget bort, forklarer han.

– Handelsmenn kjøpte Israel
Det er rett og slett ikke riktig at «Zionistene stjal Palestina og kastet ut dets folk» og at det førte til en katastrofe «som er uovertruffen i verdenshistorien», slik en palestinsk skolebok hevder. Dessverre er det dette internasjonale organisasjoner og lederartikler i aviser gjentar over hele verden.

– Israelere burde holde hodene sine høyt hevet og huske at byggingen av deres land var basert på den minst voldelige og mest siviliserte folkebevegelsen i historien. Gjenger stjal ikke Palestina. Handelsmenn kjøpte Israel, understreker Pipes.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart