Israel og Ukraina

Bli medlem fra kun kr. 4 per uke

David M. Friedman, USAs ambassadør i Israel. (Foto: Matty Stern, U.S. Embassy Tel Aviv, flickr)
David M. Friedman, USAs ambassadør i Israel. (Foto: Matty Stern, U.S. Embassy Tel Aviv, flickr)

– Vi har brukt 84 milliarder kroner på bistand til palestinerne uten at det har brakt oss en millimeter nærmere fred

USAs Israel-ambassadør David Friedman mener bistanden ikke har vært vellykket.

LO støtter at minst 7 millioner palestinere skal få flytte inn i Israel og stempler landet som apartheidstat. Vis din protest og bli medlem av MIFF nå! Vipps 39881.

USAs Israel-ambassadør David Friedman mener USAs milliardstøtte til palestinerne ikke har bidratt til å føre regionen nærmere fred eller stabilitet. Kommentaren kom i forbindelse med en forklaring på hvorfor USAs president Donald Trump mente det var viktig å stoppe de amerikanske utbetalingene til UNRWA, FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten.

Friedman beklaget at amerikanske skattebetaleres penger ikke hadde blitt brukt til noe positivt, men delvis blitt brukt på palestinske myndigheters terrorbelønning, til å finansiere hatefull opplæring og til å finansiere UNRWA, som gjør at generasjon på generasjon med palestinere forblir flyktninger.

– Siden 1994 har USA kastet mer enn 84 milliarder kroner i humanitær bistand til palestinerne. Uten å minimere betydningen av medisinsk behandling og kvalitetsutdanning for barn – vi minimerer ikke det, ikke ett sekund – så fant vi ut at disse utgiftene ikke har bragt regionen nærmere fred eller stabilitet, ikke engang med en millimeter, sier ambassadøren.

Årsaken er misnøyen med hvordan UNRWA fungerer, blant annet ved at flyktningstatus går i arv til stadig nye generasjoner med palestinere. Som MIFF har påpekt i en årrekke bidrar ikke FN-byrået til å løse det palestinske flyktningproblemet. Tvert imot holder det i liv i problemet og forsterker det.

– Å bruke skattebetalernes hardt opptjente penger til å finansiere stipendier til terrorister og deres familier, til å opprettholde flyktningestatus framfor å løse problemet og til å finansiere skolebøker fulle av hat – hva slags verdi gir det USA og regionen, spør Friedman i intervjuet gjengitt i Times of Israel.

Nesten 30% av UNRWAs budsjett kommer i dag fra USA. Friedman sier landet nå vil yte økonomisk bistand til palestinerne gjennom andre kanaler.

– USA er en sjenerøs nasjon og vi ville elsket, virkelig elsket, å investere i denne regionen hvis vi fikk fred og stabilitet for Israel og en bedre livskvalitet for palestinerne i retur. Vi vil fortsette med å gi penger til FNs høykommissær for flyktninger. De, i motsetning til UNRWA, prøver å få mennesker ut av flyktningestatusen og bruker dem ikke som et politisk våpen, forklarer han.

Unge og gamle i en leir for palestinske flyktninger i Jordan. (Foto: US Aid / Flickr)
Unge og gamle i en leir for palestinske flyktninger i Jordan. (Foto: US Aid / Flickr)

Har du kommentarer til artikkelen?

Vi vil veldig gjerne høre din mening!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart