Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Antisemittiske holdninger kommer til uttrykk i økende grad i Europa. (Illustrasjonsfoto: CC BY zeeweez / Flickr.com.)
Antisemittiske holdninger kommer til uttrykk i økende grad i Europa. (Illustrasjonsfoto: CC BY zeeweez / Flickr.com.)

Antisemittiske holdninger utbres i Europa

En ny undersøkelse fra universitetet i Tel Aviv sier at antisemittiske holdninger er i ferd med å infiltrere mainstream miljøer i Europa, og at antisemittiske hendelser har blitt et dagligdags fenomen.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

– Et normativt jødisk liv i Europa er ikke lenger mulig å opprettholde, uttalte presidenten for Den europeisk-jødiske kongress, Moshe Kantor, da han søndag presenterte den årlige undersøkelsen fra universitetet i Tel Aviv om global antisemittisme.

Undersøkelsen forteller om 554 registrerte voldelige antisemittiske angrep i 2013, inkludert personangrep både med og uten våpen, brannstifting og vandalisering av jødiske eiendommer og institusjoner.

 

– Dagligdags i Europa

En stor del av angrepene fant sted i europeiske land. Rapporten sier at antisemittiske hendelser i Europa har blitt et dagligdags fenomen, og at de jødiske samfunnene er preget av økende frykt og usikkerhet. Dette forteller Jerusalem Post.

Undersøkelsen bekrefter dermed hovedinntrykket fra en undersøkelse utført av EUs byrå for fundamentale rettigheter (FRA), som ble lagt frem i november 2013. Der kom det blant annet frem at en av fem jøder i EU har blitt utsatt for antisemittisme, tre av fire europeiske jøder mener antisemittismen øker i EU-landene, og 29 prosent sier de har vurdert seriøst om de skal flytte fra landet de bor.

– Ifølge den undersøkelsen er nesten halvparten av den jødiske befolkningen redd for å bli verbalt eller fysisk angrepet på offentlig sted fordi de er jøder, sa Kantor.

 

– I ferd med å bli mainstream

Den nye undersøkelsen fra universitetet i Tel Aviv forteller at de antisemittiske holdningene i Europa nå er i ferd med å spre seg fra det ekstreme høyre og venstre, til mainstream miljøer. I tillegg til de 554 voldelige angrepene som har kommet med i statistikken, forteller rapporten at omfanget av visuelle og verbale antisemittiske uttrykk også er økende. Dette inkluderer for eksempel fornærmelser, skjellsord, nedsettende oppførsel, trusler og trakassering.

Det varierer i de ulike landene hvor man oppfatter at den største antisemittiske trusselen finnes. 80 prosent av ungarske jøder mener det ekstreme høyre er hovedtrusselen, mens 60 prosent av de italienske jødene mener trusselen kommer fra venstresiden. Nesten tre fjerdedeler av de franske jødene, og 60 prosent av de belgiske, sier at det er muslimske innvandrere som er hovedeksponenten for antisemittismen.

 

– Økning i voldelige angrep

Antallet voldelige hendelser gikk noe ned sammenlignet med 2012, da 686 voldelige angrep ble registrert, men tallet er omtrent det gjennomsnittlige for det siste tiåret. I årtiene før dette, har gjennomsnittstallet vært på kun 150 til 200 voldelige angrep årlig på verdensbasis, sier undersøkelsen. I rapporten legges det til at man regner at mørketallene kan være store, fordi mange hendelser aldri anmeldes.

Landet med høyest andel registrerte voldelige angrep i 2013 var Frankrike, med 116 angrep, en nedgang fra 200 i fjor, men en syvdobling i løpet av de siste 13 årene. Land der antallet voldelige angrep har økt siden året før, er Storbritannia, Canada, Tyskland, Ukraina, Russland og Ungarn.

Rapporten påpeker at tallene forteller at jødene er sterkt overrepresentert som ofre for hatkriminalitet sammenlignet med den øvrige befolkningen i landene de bor i.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart