Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Tre menn er dømt for å ha angrepet synagogen i Gøteborg med brannbomber i desember i fjor. (Foto: Wikimedia)
Tre menn ble dømt for å ha angrepet synagogen i Gøteborg med brannbomber i desember 2017. (Foto: Wikimedia)

Sverige vil ikke utvise palestiner som kastet brannbombe mot synagoge

Mannen skulle egentlig vært utlevert til de palestinske selvstyreområdene.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

En svensk ankedomstol har omgjort avgjørelsen om at en palestinsk mann som kastet brannbombe mot synagogen i Gøteborg skal utvises fra Sverige. Retten mener mannen, på grunn av sine handlinger, risikerer å få Israel på nakken hvis han utvises til de palestinske områdene, skriver Jerusalem Post.

Tre menn ble i juni dømt for synagogeangrepet. To av mennene ble dømt til to års fengsel, mens den tredje ble dømt til ett år og tre måneders fengsel. To av de dømte er palestinere, mens den tredje er syrer. En av palestinerne, som er 22 år gammel, fikk sin svenske asylsøknad avvist etter angrepet og skulle egentlig utvises fra Sverige. Han må sone ferdig fengselsstraffen, men blir likevel ikke utvist. De to andre dømte har oppholdstillatelse i Sverige.

Ankedomstolen mente at siden palestineren hadde deltatt i et angrep som «kan bli sett på som en trussel for andre jøder», så ville Israel «fatte interesse for ham». Dermed mente retten at det ikke var sikkert at hans «fundamentale rettigheter» var sikret ved en eventuell deportasjon.

Den svenske jøden Annika Rothstein reagerer på rettens avgjørelse.

– Ikke bare sier den svenske ankedomstolen at staten Israel kan komme til å hevne seg mot denne mannen på en eller annen måte, men også at de heller vil risikere sikkerheten til svenske jøder enn til en som prøver å drepe dem, skriver den svensk-jødiske samfunnsdebattanten på Twitter.

Flere jødiske tenåringer befant seg i synagogen da den ble angrepet.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart