Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Dårlig behandling av beduinene

De israelske beduinene er arabere og muslimer, og blir derfor ikke innkalt til militærtjeneste. Men mange av dem melder seg frivillig som sporfinnere.
Yosef Goell er pensjonert journalist og kommentator. Men han skriver fremdeles. Politisk er han en Arbeiderparti-hauk. Det følgende er en del synspunkter, gjengitt fritt, fra hans artikkel Plikt, ære og gjensidighet i Jerusalem Post 8. august. Den handlet om de israelske beduinene.

 

Beduinene er ørkenens sønner. Det virker som om de har røntgen-syn. De ser spor der jødiske soldater ikke ser noen ting. Derfor brukes de til å oppspore inntrengere fra Gaza, Jordan og Libanon. Det er hovedgrunnen til at de ulike tiltakene virker. De kan oppdage de aller minste endringene som inntrengere fra nabolandene etterlater seg. Uten dem ville hele forsvarssystemet mot terror vært mer eller mindre bortkastede penger. Hundrevis av unge beduiner har gitt sine liv for det Israel de deler med det jødiske flertallet. Noen av dagens sporfinnere i den israelske hæren hadde også fedre som gjorde den samme tjenesten.

Lojalitet
De siste 10 årene har innflytelsen fra islamske fundamentalister medvirket til at antallet beduiner som melder seg frivillig til den israelske hæren, har minket. Men de siste par årene synes denne trenden å ha snudd. Nå øker antallet igjen noe.

Dårlig behandling
Hvor mange beduiner som på lengre sikt vil slutte seg til Israels fiender og hvor mange som vil være lojale mot sitt land, er i stor grad opp til de israelske jødene, som enkeltmennesker og ved politikken som føres.

I det store og hele har Israel misbrukt den utrolige lojaliteten til beduinene. De beduinene som har vært soldater (sporfinnere), sier at i hæren var det fine forhold mellom dem og jødene. Men i det sivile livet er det verre.

Den arabiske minoriteten i Israel er den fattigste delen av befolkningen. Det viser seg i inntekt, velstand, boforhold, utdanning, helse og lignende. Og beduinene er de fattigste av de fattige.

Det er avgjørende, skriver Goell, både for Israels beste og for den grunnleggende sosiale rettferdigheten, at Israel begynner å gjøre en virkelig innsats for at beduin-befolkningen skal gjøre raske framskritt. Hvis ikke, kan deres lojalitet bli omskapt til en farlig fiendtlighet.

Utviklingen videre
Goell mener at det vil være feil å godta alle beduinenes krav. Israel kan ikke godta at det reises provisoriske landsbyer overalt i det nordlige Negev. Goell mener at det var riktig da det ble bestemt for flere tiår siden at beduinene i Negev skulle konsentreres i ordentlige byer. Den store feilen er at dette ikke er blitt fulgt opp med ordentlige bevilgninger. Så disse byene er blitt slum. Det trengs beløp som virkelig monner.

Et område hvor Israel må opptre mye fastere, er overfor den ulovlige og økende praksisen med polygami (flerkoneri). Noen beduiner tar flere koner fra den palestinske befolkningen i Gaza, og får et meget stort antall barn.

Dette var altså noen synspunkter fra en artikkel av Yosef Goell.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart