Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Her jubler UiO-studenter for boikottvedtak av verdens eneste jødiske stat

Skjermdump fra Venstrealliansens Facebook-side.
Skjermdump fra Venstrealliansens Facebook-side.
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo oppmuntret torsdag 25. januar til ulovlig handling.

Venstrealliansen ved Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (SP) «føler seg mektige», skriver de på Facebook. Ifølge den venstreorienterte studentgruppen fikk de torsdag 25. januar gjennom sin resolusjon om akademisk boikott av Israel. Den foreslåtte resolusjonen kan du lese i sin helhet under.

Studentparlamentet er det øverste tillitsvalgte organet for studenter ved UiO. Det er disse tillitsvalgte som nå har oppmuntret til en ulovlig handling.

Kunnskapsminister Tora Aasland (SV) var klar til Aftenposten i 2009: «De ansatte [ved et universitet] har selv en lovfestet rett til å velge både emne og metode for sin forskning. Da kan ikke styret ved en institusjon pålegge forskerne ikke å samarbeide med forskere fra Israel eller andre land.»

Studentene ved UiO bør lære av områdesjefen til verdens største humanitære organisasjon som slår fast: Det er ikke apartheid verken i Israel eller på Vestbredden. De bør forstå alle ti grunner til at Israel-boikott er umoralsk og hindrer fred. De burde høre på popbandet a-has manager, som mener det «minner om en totalitær tankegang» å få noen til å boikotte Israel.

I desember behandlet sentralstyret i Norsk studentorganisasjon (NSO) forslag om akademisk boikott. MIFF ga klare advarsler i forkant, og forslaget ble avvist. Dagbladet skrev på lederplass at de håper forslag om akademisk boikott ikke får gjennomslag i Norge.

MIFF har tidligere skrevet: «Målet med boikottaksjonene er ikke fred og enighet, men å fjerne verdens eneste jødiske stat fra kartet. De som kjemper for boikott, støtter (uten unntak så langt vi har sett) palestinske krav som heier fram arabisk stat nummer 22 og muslimsk stat nummer 57, samtidig som Israel slik vi har kjent staten de siste 69 årene blir borte

Jens Lægreid, leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, hevder at Oslo-studentene er dette unntaket.

– Det ble ikke tatt til orde for, verken skriftlig eller muntlig – implisitt eller eksplisitt – å fjerne Israel som stat. Det ble heller ikke løftet noen misnøye med Israels eksistens. Vi har ikke noen politikk som tilsier dette, skriver Lægreid til MIFF.

Hvilke andre land har SP vedtatt akademisk boikott mot?

– Vi har en resolusjon om okkupasjonen av Vest-Sahara og et samarbeid med UEASARIO, svarer Lægreid. Resolusjonen nevner ikke boikott av Marokko.

Lægreid viser også til to avsnitt i deres Studentpolitiske plattform.

«Forskningen må følge internasjonale etiske retningslinjer og skal aldri bidra til ødeleggelse av klima, andres livsgrunnlag og bestridelse av menneskerettighetene. (…)

UiO skal ikke samarbeide med aktører som bidrar til eller begår krigsforbrytelser. Dessuten skal ikke UiO bidra til å begå folkerettsbrudd.»

Med andre ord: Det er bare verdens eneste jødiske stat som blir utsatt for akademisk boikott av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo.

 

Oppdatering

Saken er oppdatert omlag fire timer etter første publisering med reaksjoner fra Jens Lægreid og oppdatert tekst for siste del av vedtatte resolusjon.

 

Bli medlem av Med Israel for fred nå!

 

Resolusjonsteksten

Her følger den foreslåtte resolusjonsteksten som ble behandlet og vedtatt ved Studentparlamentet ved UiO torsdag 25. januar.

 

RESOLUSJON 3

Fra: Venstrealliansen

 

AKADEMISK BOIKOTT AV ISRAEL

Studentparlamentet ved UiO (SP) oppfordrer til akademisk boikott av Israel. I all den tid Israel undertrykker den palestinske stat og befolkning, burde akademia i Norge drive akademisk boikott av den Israelske staten og dens akademiske institusjoner.

 

Studentparlamentet kan ikke støtte, eller sitte å se på, en stat som driver med systematisk og kontinuerlig undertrykking av et helt folkeslag, sammenlignbart med apartheidstyret i Sør-Afrika. Studentparlamentet stiller seg sterkt kritisk til Israels behandling av palestinske studenter. Alle skal ha lik rett til utdanning og Israel gjør det både vanskelig og i noen tilfeller umulig for palestinere å fullføre utdanningen sin.

 

Ikke boikott på bakgrunn av identitet eller mening

Begrunnet i internasjonal lov og menneskerettighetene ønsker ikke SP en prinsipiell boikott på bakgrunn av identitet, eller meninger enkeltpersoner måtte ha. Det er hvis et individ representerer staten Israel eller en delaktig israelsk institusjon (rektor, dekan, president), er rekruttert til å delta i Israels forsøk på å «re-brande» seg selv, at individets aktiviteter vil ha grunnlag for en akademisk boikott. Å ha tilknytning til en israelsk akademisk institusjon er ikke grunnlag i seg selv for boikott og UiO vil kunne fortsette å føre en dialog med akademikere så lenge de ikke representerer andre enn seg selv.

 

Akademisk boikott

Med akademisk boikott legger UiO til grunn at det er de israelske utdanningsinstitusjonene og statlig finansierte akademiske aktiviteter som skal boikottes. Israelske akademikere har aktivt arbeidet for å rettferdiggjøre og muliggjøre Israels okkupasjon av Palestina, både retorisk og teknologisk. Nå må akademia i Norge sende et klart og tydelig signal om at det Israel gjør imot palestinerne ikke lenger er noe vi kan sitte stille i båten og se på. Blant annet med nekt av gjennomføring av fagfellevurderinger av akademiske tekster fra Israelske institusjoner, vil akademia legge press for å forandre situasjonen til palestinerne.

 

Studentparlamentet krever at UiO:

Derfor oppfordrer vi til å avstå fra akademisk samarbeid med staten Israel, som:

  • Samarbeid med Israels universiteter og forskningsinstitusjoner.
  • Utveksling av gjesteforskere og forelesere med disse institusjonene.
  • Deltakelse på vitenskapelige konferanser i Israel i samarbeid med slike institusjoner.

 

Vi oppfordrer samtidig til å samarbeide med og støtte organisasjoner og enkeltpersoner i Israel som arbeider mot okkupasjonen og krenkelsen av palestinernes menneskerettigheter. Boikotten retter seg ikke mot enkeltpersoner, men mot israelske universiteter.

 

Endring under behandlingen

Under behandlingen ble de tre siste kulepunktene og det siste avsnittet fjernet, ifølge SP-leder Jens Lægreid. Den vedtatte resolusjonen blir avsluttet slik:

 

Studentparlamentet krever at UiO:

  • skal jobbe opp mot å ikke støtte israelsk okkupasjon av palestinske områder.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart