Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Russland og jødene

Det var tre faser i Russlands diskriminering mot jødene.

Det var tre faser i Russlands diskriminering mot jødene.

Den første, som varte i århundrer, forbød jødene fra i det hele tatt å komme inn i det russiske riket. Men på slutten av 1700-tallet ble Polen delt, og da var plutselig verdens største jødiske samfunn kommet under russisk kontroll. Russerne plasserte dem i begrensede områder og begrenset deres yrkesfrihet. Den tredje perioden var under kommunismen. Da ble jødene frigjort som individer, men de fikk ikke lov til å praktisere sin tro. Og de hadde sosiale begrensninger ved at de formelt og uformelt ble motarbeidet i den akademiske verden og i regjeringen.

Etterdønninger av brevet
Etter at kommunismen falt, har den russiske staten ikke vært antisemittisk. Men mange jøder mener at den har gjort for lite for å motvirke den utstrakte antisemittismen som er i enkelte grupper i samfunnet.

I artikkelen Jødehat i Russland har vi omtalt et brev som «ortodoks-kristne patrioter» har offentliggjort. De tar til orde for å forby alle jødiske etniske og religiøse organisasjoner.

I forrige uke vedtok Dumaen (den russiske nasjonalforsamlingen) en uttalelse med 306 mot 58 stemmer som fordømte innholdet i brevet. Det er fint. Men det er likevel bekymringsfullt at hele 58 medlemmer nekter å fordømme en såpass grov antisemittisme. Det viser at det fremdeles er mange i Russland som verken har glemt eller lært noe særlig av deres forfedres anti-jødiske arv.
Nå har jo mange av de jødene som kunne blitt ofre for de nye antisemittene i Russland forlatt landet, mange har dradd til sitt etniske hjemland Israel.

Jødene som test
Den holdningen et land har til sine jøder, sier noe vesentlig om toleransen og vidsynet generelt, eventuelt om mangelen på dette. Det er en rekke eksempler i historien på at land som viste toleranse mot jødene, også gjennomgikk en sterk modernisering. Lederskribenten mener at det er en sammenheng.

På 1500-tallet tok Nederland gjestfritt imot jøder som var flyktet fra Spania og Portugal. Samtidig startet en utvikling som gjorde Nederland til en økonomisk og handelsmessig stormakt. Da England var i ferd med å seile opp som verdens ledende supermakt, gav det igjen jødene adgang til landet (etter at jødene tidligere var blitt utvist). Frankrike ble en stormakt da det gav jødene fulle rettigheter. Og USA ble en supermakt mens det var åpen for å ta imot forfulgte ofre for antisemittisk forfølgelse i Russland.
Motsatt: Da Spania mishandlet og jaget sine jøder omkring år 1500, startet en utvikling preget av forfall.
Og riker som var meget fiendtlige mot jødene, som Nazi-Tyskland og Sovjetunionen, brøt sammen.
Russland må nå velge mellom to alternativer:

a) Trangsynet fra fascister og kommunister [vi kunne sikkert tilføye noen typer kristne ortodokse fundamentalister også] som ser bakover mot en angivelig storhetstid eller

b) toleranse, demokrati og driftige mennesker som kan skape en strålende framtid.

Russland er lastet med ideologier som ennå kan føre til at ender med å gå tilbake til sin fortid. Skulle det skje, vil russerne selv bli det fremste offeret, ikke jødene, mener Jerusalem Post.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart