Israel og Ukraina

Bli medlem fra kun kr. 4 per uke

NGO Development Center (NDC) er en bistandspartner for Sverige. Organisasjonen går inn for politikk som vil fjerne verdens eneste jødiske stat og har tette bånd til terrororganisasjonen PFLP. (Illustrasjonsbilde fra forsiden av Ad Kan-rapporten)

Sverige gir 75 millioner kroner via NGO med mål om å fjerne den jødiske staten

Hvorfor gir Sverige titalls millioner kroner i året til organisasjon som aktivt motarbeider fredsarbeid på grasrotnivå mellom israelere og palestinere?

MIFF forsøkte å fjerne feil fra skolebok – ble dømt av retten til å betale saksomkostninger. Les mer.

The Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) har et bistandsprogram med uttrykt mål om å «styrke respekten for menneskerettigheter og folkeretten i Palestina». 75 millioner kroner er avsatt til utbetaling til prosjektet i perioden 2020 til 2023, og 44 prosent av beløpet er allerede utbetalt.

Sidas bistandspartner i prosjektet er den palestinske organisasjonen NGO Development Center (NDC). Svenske myndigheter presenterer NDC som en «palestinsk sivilorganisasjon som har to strategiske mål: 1) Styrke kapasiteten til sivilorganisasjoner til å levere mer bærekraftige tjenester og bidra til sosioøkonomisk utvikling, 2) Bidra til utvikling av sivilorganisasjoner så de er mer imøtekommende, åpne og ansvarlige». I dette prosjektet har svenske myndigheter valgt åtte organisasjoner, fire palestinske og fire israelske, som NDC skal styrke ved hjelp av en innsprøytning av svenske skattepenger.

Så langt høres det bra ut, ikke sant?

På NDCs nettside ligger det åpent hvilke retningslinjer de forventer at deres samarbeidspartnere forplikter seg på [The Palestinan NGOs Code of Conduct, PDF]. NDC forplikter seg «til å følge den nasjonale agenda uten noen normaliseringsaktiviteter med okkupanten, verken på politisk/sikkerhets-, kulturelt, eller bistandsnivå». Av dette følger det at svenske skattepenger blir brukt til å motarbeide fredsskapende kontakt på grasrotnivå mellom israelere og palestinere.

Merk at NDC er forpliktet til å følge den «nasjonale agenda», noe som binder dem til palestinske myndigheter og hindrer at de kan være en virkelig NGO som er uavhengig fra statskontroll. Retningslinjene binder NDC og deres samarbeidspartnere opp til å konsultere palestinske myndigheter «om ethvert nytt prosjekt». Dette er ikke et fritt organisasjonsliv! Sveriges mål om å få palestinske sivilorganisasjoner til å bli mer «åpne og ansvarlige» savner dermed tilknytning til virkeligheten.

I retningslinjene til NDC heter det videre: «Ingenting skal bli gjort for å undergrave de umistelige palestinske rettighetene til å etablere en stat og tilbakevending av flyktningene til deres originale hjem, ifølge FNs sikkerhetsråds resolusjon 194.»

Palestinerne har gjentatte ganger fått tilbud om sin egen stat, men avvist dette fordi de ikke har godtatt å være nabo til en jødisk stat. Kravet om «tilbakevending av flyktningene» er kodeord for å fjerne verdens eneste jødiske stat ved å flytte minst 7 millioner palestinere (nesten ingen av dem flyktninger, men andre, tredje og fjerde generasjons etterkommere av flyktninger) inn i staten Israel.

Resolusjon 194 ble ikke vedtatt av FNs sikkerhetsråd, men FNs generalforsamling. Generalforsamlingens vedtak skaper aldri folkerett, og Israels arabiske naboland – i full forståelse med araberne som siden skulle komme til å kalle seg palestinere – stemte IMOT den. Ordlyden sier at de flyktningene som «ønsker å returnere til sine hjem og leve i fred med sine naboer må få tillatelse til å gjøre det så snart som mulig». Det var ikke mulig, både fordi de fleste araberne hadde veldig lite fredelige hensikter mot Israel og fordi Israel helt i tråd med vanlig folkerett ikke tillot det. Det finnes en mengde flyktninggrupper, i tiårene før og etter 1948, som aldri fikk rett til å returnere. Flyktninger har ingen slik allmenn rett. Det kan umulig være bærekraftig for svensk bistand å samarbeide med en organisasjon som ikke vet forskjell på sikkerhetsrådet og generalforsamlingen?

NDC forteller også åpent at de jobber for boikott, deinvesteringer og sanksjoner mot Israel (side 39 i dette strategidokumentet, PDF). Den svenske regjeringen bør merke seg at Tysklands tre ledende partier og to mainstream opposisjonspartier har fordømt argumentasjonsmønsteret og metodene til BDS-bevegelsen som antisemittisk. I strategidokumentet bekreftes det at NDC er aktiv i «anti-normaliseringskampanjer». I praksis har dette betydd utfrysning og annet sosialt og økonomisk press mot palestinere som har hatt noe slags form for samarbeid med Israel. Det er ekstremt skadelig at slike grupperinger får 75 millioner svenske kroner fra Sida i hendene.

Denne artikkelen er utarbeidet av MIFF på bakgrunn av åpne kilder (som er lenket til i artikkelen). MIFF er blitt gjort kjent med kildene gjennom en fersk rapport om NDC utarbeidet av den israelske organisasjonen Ad Kan. Rapporten viser også at NDC har tett samrøre med personer tilknyttet den terrorlistede organisasjonen PFLP.

Har du kommentarer til artikkelen?

Vi vil veldig gjerne høre din mening!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart