Israel og Ukraina

Bli medlem fra kun kr. 4 per uke

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. (Foto: Kjetil Ree, Wikimedia Commons)
Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide gir 125 millioner kroner til UNRWA. (Foto: Kjetil Ree, Wikimedia Commons)

Norge gir 125 millioner til UNRWA

Utenriksministeren burde heller skrudd igjen pengekranen.

LO støtter at minst 7 millioner palestinere skal få flytte inn i Israel og stempler landet som apartheidstat. Vis din protest og bli medlem av MIFF nå! Vipps 39881.

Nylig besluttet USA å holde tilbake over 500 millioner kroner av sin støtte til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). USA krever at FN-byrået gjennomgår radikale endringer og amerikanerne krever også at palestinerne kommer tilbake til forhandlingsbordet før de får mer penger.

Nå har Norge svart på USAs kutt ved å gi 125 millioner kroner til UNRWA.

– Jeg er bekymret for de humanitære konsekvensene av at UNRWA ikke finansieres tilstrekkelig i forhold til det enorme behovet for bistand til palestinske flyktninger. Underfinansieringen bidrar til en ytterligere forverring av en allerede vanskelig økonomisk situasjon for UNRWA og de palestinske flyktningene, som allerede er i en sårbar situasjon, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding.

Norge er en betydelig giver til UNRWA, selv om støtten er redusert de siste årene, og pengene som nå blir overført var Norges planlagte kjernestøtte for 2018. Norge gir også mye tilleggsbidrag i form av humanitære bidrag og prosjektstøtte. I 2017 utgjorde dette i overkant av 100 millioner kroner.

– UNRWA gjør en meget viktig innsats overfor de palestinske flyktningene, men organisasjonen er også svært viktig for stabiliteten i regionen. Vi følger situasjonen nøye og er i tett kontakt med UNRWA og med andre givere, sier Søreide, som er glad for at USA fortsatt gir drøyt 470 millioner til FN-byrået.

Her burde Norge heller gjort som USA og skrudd igjen pengekranen. UNRWA bidrar til at den Israel-palestinske konflikten sementeres i stedet for å løses.

UNRWA ble opprettet i 1950 som et midlertidig tilbud for palestinske arabere på flukt etter krigen i 1948, men snart 70 år senere er organisasjonen større enn noensinne med 50.000 ansatte. I stedet for å hjelpe palestinere til å bli integrert i nye land har UNRWA utviklet seg til å bli en nærmest permanent flyktningindustri som bidrar til at millioner av palestinere forblir flyktninger.

Dette er grunnen til USA nå har satt ned foten. Det burde også Norge gjøre.

Når flyktninger kommer i arbeid, mener alle politiske partier i Norge at integreringen er på rett vei. UNRWA hindrer millioner av mennesker å bli produktive borgere. Den gir stadig flere etterkommere av flyktninger kontanter, bolig, helsestell og utdanning med mer. UNRWA har skapt et raskt voksende filleproletariat, millioner av mennesker som lever på andres almisser. De mest skadelidende er selvsagt palestinerne selv.

FNs høykommisær for flyktninger løser det ene flyktningproblemet etter det andre ved å integrere flyktningene i de landene de har dratt til, eller med gjenbosetting i tredjeland. Høykommisæren gjør om på situasjonen, de som før var flyktninger er det ikke lenger. UNRWA bruker milliarder av kroner på videreføre flyktningstatusen til palestinerne i generasjon etter generasjon.

Derfor har antallet palestinske flyktninger økt til flere millioner.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu mener også palestinske flyktninger må legges under FNs høykommisær for flyktninger.

Så lenge UNRWA fortsetter med sin nåværende agenda, burde all norsk støtte blitt stanset. Her er fem grunner til hvorfor det ville vært riktig.

Det er også avslørt at UNRWA operer med ekstremt oppblåste tall.

Stans pengestrømmen til UNRWA-ansattes jødehat, skrev MIFF i 2015.

Har du kommentarer til artikkelen?

Vi vil veldig gjerne høre din mening!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart