Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Slik opplevde MIFF møtet med UNRWAs generalkommisær

UNRWAs generalkommisær Pierre Krähenbühl (t.v.) i møte med MIFF-ledere 8. april 2019. (Foto: UD)
UNRWAs generalkommisær Pierre Krähenbühl (t.v.) i møte med MIFF-ledere 8. april 2019. (Foto: UD)
Her er noen av punktene vi drøftet med lederen for FN-organisasjonen under møtet i Utenriksdepartementet.

Mandag 8. april var MIFFs styreleder Bengt-Ove Nordgård, styremedlem Jan Benjamin Rødner og daglig leder Conrad Myrland i møte med UNRWAs generalkommisær Pierre Krähenbühl. UNRWA er FN-organisasjonen som sørger for helsetjenester, utdanning, mat og annen velferd for en del av de over fem millioner palestinere FN har registrert som flyktninger. (I virkeligheten er de aller fleste tredje eller fjerde generasjon etterkommere, nesten ingen er gjenlevende etter krigen som arabisk side startet mot den jødiske statsdannelsen etter delingsvedtaket i november 1947.)

MIFF krever at Norge må bruke økonomisk press for grunnleggende reformer av UNRWA. Så lenge UNRWA fortsetter med sin nåværende agenda, burde all norsk støtte blitt stanset, skrev MIFF i august 2018.

MIFF vil gi honnør både til det norske utenriksdepartementet som tok initiativ til møtet, og til UNRWA-lederen som tok seg tid til å møte oss. Han lovte også ta MIFFs innspill på alvor i framtidig dialog.

 

På den positive siden kan vi nevne at UNRWA

 • de siste årene har fått bedre kontroll på at ansatte ikke skriver hatytringer eller hyllest av terror i sosiale medier. Ifølge Krähenbühl er det ikke mottatt en eneste klage det siste året.
 • deler navneliste over alle sine ansatte med landene de opererer i, inkludert Israel. Da to UNRWA-ansatte ble valgt til roller i Hamas ble disse umiddelbart sparket, ifølge Krähenbühl.
 • har inngått en avtale med Canada som øremerker midler til kontroll og ettersyn, også av at FN-organisasjonens ansatte opptrer nøytralt.
 • da det ble oppdaget Hamas-tunneler under to skoler på Gaza-stripen, protesterte offentlig. Krähenbühl fortalte også at tunnelene ble murt igjen.
 • har et system for å kontrollere innholdet i skolebøkene som blir utgitt av palestinske selvstyremyndigheter. I den siste kontrollen fant de ting å utsette på 3 prosent av sidene, ifølge Krähenbühl.

UNRWA-lederen gikk langt i innrømme at undervisning om Holocaust nå er fraværende eller nesten helt fraværende i skolene på Gaza-stripen. Da dette ble forsøkt innført for noen år siden, med støtte fra Norge, ble det møtt av motstand fra Hamas-regimet i området. Krähenbühl ønsker at det skal være undervisning om Holocaust i UNRWA-skolene.

 

På den negative siden kan vi nevne at Krähenbühl

 • hevdet at UNRWA ikke promoterer «rett til å vende tilbake». Samtidig sier han dette er en rett som de har etter folkeretten, uavhengig av UNRWA. Et intervju senest fra september 2018 viser at Krähenbühl personlig argumenterer for «rett til å vende tilbake». Ifølge vanlig praksis, og det er dette som først og fremst legger grunnlaget for folkeretten, har palestinerne for lengst mistet all rett til å vende tilbake, og dersom noe slikt blir presset gjennom vil verdens eneste jødiske stat bli borte. Dette er særlig viktig fordi dette kravet er helt sentralt for å forstå hvorfor det ikke blir noen fredsavtale, enn si fredsforhandlinger, med PA.
 • sammenlignet Israels forsvarskriger i 1948 og 1967 med Tysklands angrepskrig under 2. verdenskrig da han forsvarte at de 14 millioner tyskerne som flyktet fra østlige land i kjølvannet av krigen ikke hadde rett til å vende tilbake fordi de måtte flykte på grunn av en tysk angrepskrig, mens palestina-araberne har rett til repatriering, underforstått fordi de var den angrepne part.
 • ikke ga en god forklaring på hvorfor UNRWA opererer med ekstremt oppblåste tall. MIFF overleverte til generalkommisæren et notat, utarbeidet av tidligere Knesset-medlem Einat Wilf og journalisten Adi Schwartz, som viser at UNRWA har blåst opp antallet flyktninger på syv ulike måter:

1. Regner alle som hadde bodd i mandatområdet Palestina som flyktninger, mange med så kort botid i Palestina som bare to år. En stor del av araberne som befant seg i området den gang hadde flyttet til området bare noen få år i forveien, og hadde som naturlig hjemland andre land i Midtøsten, Balkan og Kaukasus.

2. Det UNRWA kaller «registrerte flyktninger» er i all hovedsak ikke flyktninger etter vanlige definisjoner.

3. UNRWA lar flyktningstatusen gå i arv i generasjon etter generasjon.

4. Om lag 90 prosent av UNRWAs «flyktninger» som bor i Jordan har også statsborgerskap i Jordan, men står likevel i UNRWAs tall over flyktninger.

5. På sin nettside om arbeidet i Libanon fortalte UNRWA i 2018 at de har registrert 449.957 «palestinske flyktninger» i landet. Da libanesiske myndigheter gjorde en opptelling, fant de 174.422.

6. UNRWA avviser andre løsninger enn «retur» til Israel (selv om nesten ingen av dem har vært der) og selv om mandatet til organisasjonen åpner for andre løsninger.

7. UNRWA regner palestinere som har bodd i tre, fire generasjoner på Gaza-stripen og Vestbredden, de siste 25 årene under kontroll av palestinske selvstyremyndigheter, som flyktninger.

MIFFs hovedkritikk av UNRWA står fast: Så lenge Norge og andre europeiske land fortsetter å finansiere UNRWA slik organisasjonen har operert de siste 70 årene, får det palestinerne til å tro at verdenssamfunnet støtter deres maksimalistiske krav om et Palestina «fra elven til havet». Krähenbühl mener dem som avviser rett til å vende tilbake burde stå i første rekke i kampen for en tostatsløsning. Han ser ikke at det er palestinernes urettmessige krav om «rett til retur» som har vært, og er, det største hinderet for en løsning med to stater for to folk.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

 1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
 2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
 3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
 4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart