Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Undervisningsmateriell for 2021-2022 med UNRWA-logoen på forsiden. (Bilde fra IMPACT-se rapporten)

Nytt undervisningsmateriell på palestinske FN-skoler oppmuntrer til vold, jihad og hat

- Vi fant materiale som ikke følger internasjonale standarder og som oppmuntrer til vold, jihad og martyrdød, antisemittisme, hat og intoleranse, skriver IMPACT-se.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Regjeringen investerer 1,1 milliarder kroner i jihadopplæring og «rettigheter» som vil ødelegge verdens eneste jødiske stat, skrev MIFF i februar. Nå kommer en ny bekreftelse på dette, i en rapport fra IMPACT-se.

FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) har tidligere lovet å fjerne problematisk undervisningsmateriale fra sine skoler. Over en halv million skolebarn går på UNRWAs skoler, og utdanning utgjør 58 prosent av organisasjonens budsjett.

Men det problematiske undervisningsmateriellet er ikke fjernet. IMPACT-se har funnet eksempler på «oppmuntring til vold, jihad og martyrdød, antisemittisme, hat og intoleranse» i 2022-materiell. Her er bare en kortversjon av noen av eksemplene IMPACT-se viser til i sin rapport:

  • I skolemateriellet inngår tekster som glorifiserer krig og å ofre sitt liv og blod i frigjøringen av «moderlandet» (som de mener er det britiske mandatområdet). Et dikt lærer studentene at å dø som martyr er en «hobby» og at fredsarbeid ikke er ønsket og et tegn på svakhet.
  • Jødene blir framstilt som «urene», noen som «vanærer Al-Aqsa moskéen». Etableringen av Israel blir framstilt som en «stor rasistisk ulykke». Oppgavemateriell henviser til palestinske myndigheters skolebøker, hvor jøder blir framstilt som iboende forræderske og fiendtlige til islam og muslimer.
  • Eksistensen til staten Israel blir gjennomgående ignorert i kartene og annen geografiundervisning. Israel blir fremstilt som en europeisk kolonimakt opprettet for å dele den arabiske verden. I kombinasjon med oppfordringen til vold for å frigjøre Palestina, kan det bare bli forstått som en oppfordring til voldelige kamp for å avslutte Israels eksistens.
  • Israel blir beskrevet utelukkende på en negativ måte. Den jødiske staten blir anklaget for med overlegg å mishandle palestinske fanger og deres familier og å utslette palestinernes identitet. I ett tilfelle blir demoniserende bilde brukt.
  • Israel blir omtalt som «sionistfienden» og sikkerhetsbarrieren på Vestbredden som «det rasistiske annekteringsgjerdet». Dette er ikke nøytral språkbruk, som UNRWA hevder at deres skolemateriell skal bruke.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart