Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

– Israel fulgte krigens regler «godt over gjennomsnittlig»

Cecilie Hellestveit. (Foto: Conrad Myrland, MIFF)
Cecilie Hellestveit. (Foto: Conrad Myrland, MIFF)
- I forhold til hva som er vanlig ellers i verden, fulgte Israel reglene for krigføring "godt over gjennomsnittlig" under krigen på Gaza-stripen i vinter, mener seniorforsker Cecilie Hellestveit.
 

– Ødeleggelsene på Gaza-stripen er store, men ikke så store som i irakiske byer som ble inntatt av amerikanske og britiske styrker, konkluderte oberst Tim Collins fra Nord-Irland etter et besøk på Gaza-stripen. Collins rapporterte fra sitt besøk på BBC Newsnight tirsdag 19. januar 2010.

For venner av Israel er det ingen nyhet at Israels krigføring er mer skånsom enn krigføringen til mange andre land, men det er oppsiktsvekkende når en slik innrømmelse kommer fra en av Norges fremste eksperter på internasjonal rett og væpnede konflikter. I januar 2009 tegnet norske medier, godt støttet av legene Mads Gilbert og Erik Fosse, et bilde av Israels krigføring på Gaza-stripen som det mest brutale og mest menneskefiendtlige som er sett i krigshistorien.

2. september holdt Hellestveit et foredrag med tittelen «Brudd på folkerett, menneskerett og Genevekonvensjonen i Midtøstens kriger?» ved NTNU. Omkring 55 minutter ute i foredraget kom hun med følgende innrømmelse:

«Når det gjelder reglene om krigføring så overholder de [Israel] delvis. Vær helt oppmerksom på det. Jeg jobber mye med krig og folkerett og humanitærretten, og jeg må si, etter å ha tatt et dypdykk i mange konflikter over mange år, så er selv konflikten på Gaza i vinter en [et adjektiv (?) kommer utydelig fram i opptaket] konflikt med enorme menneskelige lidelser, men i forhold til brudd på reglene så er det nok godt over gjennomsnittlig i forhold til hva som er vanlig ellers i verden. Det er med stor sorg at jeg meddeler dere dette, men det handler også litt om synligheten.»

[Hør opptak av sitatet.]

For å klargjøre utsagnet har Porten til Midtøsten kontaktet Hellestveit med følgende spørsmål:

– Jeg oppfatter det slik at du mener Israel holdt seg til krigens regler på Gaza-stripen i vinter «godt over gjennomsnittlig i forhold til hva som er vanlig» i andre konflikter de siste årene?

– Det er helt korrekt oppfattet, svarer Hellestveit på e-post.

Hellestveit bekrefter også overfor Porten til Midtøsten at sorgen hun gir uttrykk for er sorgen over at så mange andre parter, når de kriger, bryter krigens regler mer enn Israel.

I foredraget påpekte hun at konflikten mellom Israel og palestinerne får langt mer oppmerksomhet av medier og NGOer enn andre konflikter.

Den britiske obersten Richard Kemp gikk lenger enn Hellestveit da han ble intervjuet av BBC under krigen.

– Jeg tror ikke det har vært noe tilfelle i krigshistorien hvor noen hær har gjort mer innsats for å redusere sivile tap og drap på uskyldige mennesker enn det IDF gjør på Gaza-stripen, sa han.

Israel behandles annerledes
I spørsmålsrunden etter foredraget innrømmet Hellestveit at Israel holdes til høyere standarder enn andre land i folkeretten. I selve foredraget beskrev hun hvordan lovene for krigføring er blitt strammet inn som særskilte reaksjoner mot Israel. Det ble ingen reaksjoner etter at vestlige land brukte klasevåpen og hvitt fosfor, men etter at Israel brukte det, påpekte Hellestveit.

Her følger en ordrett gjengivelse:

«Midtøsten-konflikten har helt siden opprettelsen av staten Israel vært en av de viktigste drivmotorene for utviklingen av folkerett som gjelder for krig og konflikt. Hvis man ser på humanitærretten, ser på utviklingen etter 1949 og Geneve-konvensjonene, så er det alltid som et svar på ting som skjer i Midtøsten, det er ofte svar på ting som Israel gjør.

Svaret på 1967-okkupasjonen kom på 70-tallet med tilleggsprotokollene til Geneve-konvensjonen, som ble både nesten direkte, og i hvert fall indirekte, forårsaket av den situasjonen.

Det samme gjelder i nyere tid. Klasevåpen-konvensjonen som Norge stod i bresjen for å få undertegnet og etablert i fjor, den ble mulig ikke etter at NATO brukte klasevåpen i Kosovo, den ble ikke mulig etter at amerikanerne brukte det i utstrakt grad i Afghanistan i 2001 og i hvert fall ikke etter den megetomfattende bruken av det i Irak i 2003. Men etter Libanon-krigen i 2006, etter at verden så hva dette gjorde, så var det veldig enkelt å skape et klima hvor den form for avtale kunne opprettes og fåes i stand.

Det samme gjelder til en viss grad det vi ser nå når det gjelder bruken av hvitt fosfor. Hvitt fosfor ble brukt i svært utstrakt grad av særlig britiske styrker utenfor Bosra i Irak i 2003/ 2004. Det var ikke veldig store ramaskrik på grunn av det. Og da snakker vi om at det ble brukt på helt andre måter, som fikk mye større konsekvenser enn det faktisk gjorde på Gaza-krigen i vinter. Men Gaza-krigen i vinter gjorde at folk har skjønt hva hvitt fosfor er, og skjønt hva det gjør, og vi har sett hva ofrene for dette forferdelige virkemidlet er i stand til å framprovosere. (?)

Hva gjør det? Jo, nå er det ganske seriøst arbeid på gang for å få til en konvensjon som forbyr hvitt fosfor. Men så kan man si, det hjelper jo ikke palestinerne eller de som er involvert i denne konflikten, israelerne, men det er en faktisk funksjon som denne konflikten har i folkeretten. Nettopp fordi den er så synlig som den er.»

[Hør opptak av sitatet.]

I spørsmålsrunden utdypet Hellestveit dette poenget. Se artikkelen Israel holdes til høyere standarder enn andre land.

Folkeretten er ikke kvalifisert moral
Innledningvis i foredraget minnet Hellestveit tilhørerne om at «folkeretten ikke er kvalifisert moral på noen som helst måte, og den forsøker heller ikke å være det, og hva som er moralsk riktig kan ofte være noe helt annet enn det svar som folkeretten gir».

På grunn av den enorme medieeksponeringen konflikten mellom Israel og palestinerne får i Norge, kan man sitte igjen med inntrykk av at det ikke finnes andre territorielle konflikter i Midtøsten.

– Det finnes mange uavklarte territorielle spørsmål i Midtøsten, påpekte Hellestveit.

Israel er en rettsstat
Til slutt gjengir vi Hellestveits beskrivelse av Israels som rettsstat:

«Når det gjelder det israelske rettssystemet, så er det veldig viktig å være klar over at Israel er et av verdens mest rettsliggjorte samfunn. Det er et tvers i gjennom rettsliggjort samfunn. Israelsk høyesterett sitter som noe som heter High Court of Justice, som er en spesialdomstol med noen av de fremste juristene i Israel, når du behandler saker som gjelder palestinske rettigheter på okkuperte territorium. Det er den eneste konstruksjonen av den typen i verden. HCJ har behandlet tusenvis av saker som gjelder palestinernes rettigheter. De fungerer også som en slags sivil overvåkning av IDF, det israelske militæret.»

[Hør opptak av sitatet.]


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart