Søk
En israelsk-arabisk kvinne bruker stemmeretten sin i et valglokale i Jaffa utenfor Tel Aviv i 2013. (Foto: The Israel Project)

Human Rights Watch demoniserer Israel med apartheid-anklage

Human Rights Watch foreslår “målrettede sanksjoner» og begrenset våpensalg til Israel.

Onsdag 29. november kl. 18.00-20.30 blir det stor solidaritetskveld med ofrene og gislene etter 7. oktober-massakren i Gamle Logen (Grev Wedels plass 2) i Oslo. Ta med venner og familie for å vise din solidaritet!

Se program og bestill billetter her

7. oktober 2023 gjennomførte Hamas og Islamsk Jihad, støttet av Iran, den største massakren på sivile jøder siden Holocaust. Over 1400 israelere ble drept, 240 kidnappet og over 4.800 skadet. Flere er fortsatt savnet.

Iran og Hizbollah truer også Israel med 150.000 raketter i Sør-Libanon. Helt siden etableringen i 1988 har Hamas uttrykt drømmen om å utslette Israel og begå massakrer mot jøder. Bare israelske sikkerhetstiltak har forhindret dette tidligere. Bare israelske forsvarstiltak mot Hamas kan hindre at det skjer igjen. Hamas sier at de vil gjenta slike massakrer inntil Israel er utslettet.

I 2014 påpekte MIFF de mange likhetene mellom Hamas og Islamsk Stat. Dessverre ble varslene ignorert av de fleste politikere og medier i Norge. Det ultimale målet til Hamas er systematisk blitt fordreid av for eksempel NRK.

Omkring 1500 terrorister deltok i massakrene på israelske sivile 7. oktober. Allerede denne første måneden kommer en belønning på 20.000 kroner til deres etterlatte, senere kommer 3.800 kroner i måneden på livstid. Belønningen av terror er sponset av dine skattepenger.

De palestinske terroristene rykket inn i israelske landsbyer på en sabbatsmorgen, og israelske grensevakter ble tatt på sengen. De drepte et stort antall sivile – eldre, kvinner, barn – dødstallene har nå oversteget 1400, og fortsetter å vokse. Som Islamsk Stat dokumenterte de sine egne krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i videoklipp. Et ukjent antall israelere og andre utenlandske statsborgere, over 200, er tatt som gisler av Hamas.

MIFF vet nøyaktig hvordan massakren på 1.400 israelere ble forberedt – og vi kjenner Norges rolle. Etter 7. oktober er det tid for en ny norsk tilnærming til konflikten! De store demokratiene gir klar støtte til Israels forsvarskamp, det samme må Norge gjøre.

At Hamas løslater gislene er det viktigste skrittet for å få til en raskest mulig avslutning på krigen. Se her hvordan du kan hjelpe.

Den redselsfulle krigen i dagene og ukene fremover er alene ansvaret til Hamas, Iran og deres allierte. Hamas ønsker sivile tap på Gazastripen, sier en tidligere norsk forsvarssjef. Vi skulle så inderlig ønske for de sivile palestinernes skyld, at de fikk være med på fred og normalisering med israelerne. Men deres nasjonale bevegelse er blitt kuppet av de mørkeste, mest destruktive kreftene i verden.

For mer om krigen, se alle MIFFs siste nyhetsartikler

Vis din støtte til Israels folk ved å bli medlem av MIFF nå!

For å gi en gave til MIFFs arbeid: Vipps 39881 | Send SMS med kodeordet GAVE + beløp til 1948. Standard: 250 kroner.

Kom på lokale MIFF-møter og den nasjonale konferansen MIFF Forum på Sola 11.-12. november

15. oktober arrangerte MIFF og tolv andre en stor støttemarkering for Israel utenfor Stortinget. Se og hør alle talene. Les MIFFs taler

MIFFs nye bok Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme. Klikk her for å bestille boken

Oppdatering 28. april – se MIFFs intervju med professor Gerald M. Steinberg om HRW-rapporten

Tirsdag 27. april skal Human Rights Watch (HRW) etter planen publisere en rapport hvor Israel blir anklaget for apartheid. Rapporten går langt i å framstille det som rasistisk at Israel har lover som sikrer jøder fra hele verden statsborgerskap.

Det er ikke noe nytt at HRW demoniserer Israel. HRW var aktive på Durban-konferansen tilbake i 2001, da deltakerne oppmuntret til «fullstendig internasjonal isolasjon av Israel som en apartheidstat». HRW har også stadig kommet med anklager om «krigsforbrytelser».

I 2009 fikk dette Robert L. Bernstein, HRWs grunnlegger, til å reagere. Israel er et åpent samfunn med mulighet for intern kritikk, og har dermed evne til å korrigere seg selv. De arabiske nabostatene er i stor grad brutale, lukkede, autoritære samfunn, som i svært liten grad tillater intern kritikk. Til tross for dette får Israel mye mer kritikk enn sine naboer fra internasjonale organisasjoner, skrev Bernstein i New York Times.

– Hamas og Hizbollah er støttet av Irans regjering, som åpent har erklært sitt ønske om, ikke bare å ødelegge Israel, men å drepe jøder overalt, skrev Bernstein. Lederne av HRW vet at Hamas og Hizbollah velger å kjempe krig fra tett befolkede områder, og med vilje gjør boligområder til krigssoner. De vet at stadig mer og bedre våpen strømmer inn til Gaza-stripen og Libanon. De vet at disse militante gruppene frarøver palestinerne enhver sjanse til en fredelig framtid. Likevel velger de å kritisere Israel.

Faktasjekk: Apartheid

Apartheid-anklagen mot Israel er ikke noe nytt, men begynte under den kalde krigen da antisionister ble sponset av kommuniststatene. Sammenligninger mellom apartheid i Sør-Afrika og situasjonen i Israel og Vestbredden viser at anklagen er grunnløs.

– Røde Kors kjenner veldig godt til det regimet som styrte Sør-Afrika under apartheidperioden, og vi svarer til alle dem som anklager Israel for det samme: Nei, det er ikke noe apartheid i Israel. Det er ikke noe regime som tror på en overlegen rase eller som nekter grunnleggende menneskerettigheter til én spesiell gruppe mennesker på grunn av deres påståtte underlegenhet. Det er en blodig nasjonal konflikt, hvor det mest fremtredende og tragiske er en årelang okkupasjon. Men det er ikke noe apartheid, sa sveitsiske Jacques De Maio, som leder Den internasjonale Røde Kors-komiteen i Israel og i de palestinske selvstyremyndighetene, i 2017.

Les mer om hvorfor Israel ikke er en apartheid-stat på siden Hva er feil med Israel.

Faktasjekk: Tilbakevendingsloven

I sin presentasjon av Israels påståtte «rasistiske» demografiske politikk, begynner HRW med å nevne Tilbakevendingsloven fra 1950. Denne loven gir jøder fra hele verden adgang til israelsk statsborgerskap. Det er ikke noe i denne loven som diskriminerer Israels ikke-jødiske statsborgere, og love er ikke unik – land som Irland, Spania og Tyskland har lignende lovgivning for å gjøre det enklere for egen diasporabefolkning å flytte til landet og bli borgere.

Det er ikke rasistisk at demokratiet Israel, opprettet som en jødisk stat, ønsker jøder spesielt velkommen. HRW nevner ikke bakgrunnen, men Tilbakevendingsloven ble innført etter Holocaust. Den hadde som hensikt å skape en nødhavn for de heldige jødene som overlevede folkemordet i Europa, og for jødene i arabiske land som etter andre verdenskrig og Israels opprettelse opplevde en sterkt intensivert diskriminering og forfølgelse. Den raske økningen i antisemittisme og dødelig vold mot jøder i en rekke land de siste årene, viser tydelig hvorfor loven fortsatt er viktig og riktig.

Heller ikke disse anklagene om rasisme er noen nye. MIFFs daværende redaktør Odd Myrland, kommenterte dem slik i artikkelen Demografi og rasisme i 2005:

«Nesten alle jøder har flyktet fra det arabiske området (og i stor grad fra resten av det muslimske området også), og nesten ingen kan tenke seg å flytte tilbake ut fra den statusen alle slags minoriteter har der. Israel er det eneste ørlille området jødene har. Da er det meget rimelig, og overhodet ikke rasistisk, at jødene sørger for å få beholde flertallet i Israel.

Det er fint at metodene Israel bruker, blir diskutert. Men ut fra sin historie som forfulgt minoritet både i Europa og i arabiske land, og ut fra hvordan arabiske muslimer fremdeles behandler sine minoriteter, bør det være selvsagt at jødene har rett til en stat hvor de er i solid flertall og har kontrollen. (…)

Dersom en slik bakgrunn ikke er med, blir det hele virkelighetsfjernt. Jeg viser for øvrig til artikkelen Med rett til landet

Faktasjekk: Palestinere blir nektet familiegjenforening i Israel

HRW kritiserer Israel for lover som reduserer muligheten for lovlig opphold i Israel for palestinere som gifter seg med israelske statsborgere, eller på andre måter søker om familiegjenforening. HRW unnlater å nevne at slike begrensninger ble innført etter at personer som fikk lovlig opphold i Israel etter ekteskap med israelske borgere, misbrukte sin israelske ID til å passere kontrollposter med eksplosiver eller for å ut utføre selvmordsbombeangrep. Lovendringen kom i 2003, etter at 135 israelere ble drept i terror i løpet av én måned i mars 2002. 23 av terrorangrepene under den andre intifadaen ble utført av palestinere som hadde misbrukt den tidligere loven om familiegjenforening, ifølge Israels justisdepartement. I en høring i Knesset i mai 2017 opplyste sikkerhetstjenestene at 49 palestinere som hadde fått lovlig opphold med familiegjenforening deltok i terror fra 2001 til april 2017.

Folkeretten gir suverene stater rett til å bestemme sine egne statsborgerlover. Det er ikke automatikk i alle land, heller ikke i Norge, at ekteskap gir rett til statsborgerskap eller lovlig opphold for en utlending som gifter seg med en statsborger. Det er ikke noe prinsipp i folkeretten som sier at de som gifter seg kan bo i hvilket som helt land de ønsker.

MIFFs kommentar til HRW-rapporten bygger på gjengivelse fra en forhåndsutgave sendt til journalister. Rapporten er videreformidlet og kommentert av NGO Monitor.

Oppdatering 27. april 2021

Også Kohelet Policy Forum har kommentert HRW-rapporten.

– Hele rapporten er skrevet som om Israel styrer alle palestinerne, og som om palestinske selvstyremyndigheter ikke eksisterer, påpeker Kohelet. Siden 1993 har palestinerne hatt sine egne myndigheter, og siden 2007 har de til og med hatt to ulike regjeringer. PA fungerer utenom Israels kontroll, Israel skattlegger ikke palestinerne og er ikke lovgiver i A- og B-områdene på Vestbredden.

Kohelet treffer spikeren på hodet: «I Oslo-avtalene har PA og Israel blitt enige om et rammeverk for å dele myndighet og suverenitet i områder hvor regjeringene og befolkningene er sammenvevd. HRW bruker disse konstruksjonene – som er avtalt mellom Israel og PLO – som bevis på anti-palestinsk apartheid. De sier i praksis at de internasjonalt støttede Oslo-avtalene, som det ble gitt flere Nobelpriser til, er det samme som apartheid, som det ble gitt Nobelpriser til for dem som avsluttet det.»

HRW ignorerer PA-politikk som ligner på apartheid: PA gir økonomisk belønning til de som har drept jøder. De gir tortur, lange opphold i tøffe arbeidsleirer eller dødsdom til palestinere som selger eiendom til jøder. HRW-rapporten nevner «israelske palestinere», men nevner aldri «jødiske palestinere» fordi palestinske selvstyremyndigheter har skapt et regime hvor det er umulig for jøder å bo under deres jurisdiksjon.

Til tross for HRW-rapportens lengde, ignorerer den helt palestinsk terror. HRW fremstiller Israels ikke voldelige sikkerhetstiltak (kontrollposter og barrierer) som undertrykkelse, men ignorerer helt at disse tiltakene kom som et direkte tiltak for å stanse palestinsk vold og terror.

HRW-rapporten nevner Hamas 13 ganger. Hamas blir omtalt som et palestinsk parti, men HRW opplyser ikke om at Hamas er listet som en terrororganisasjon av USA, EU, Israel og andre.

Kohelet har også påpekt en rekke andre faktafeil i HRW-rapporten.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Siste artikler fra MIFF

Aktuelt etter 7. oktober-massakren

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart