Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Menn i stridsdyktig alder er sterkt overrepresentert blant de drepte

Grafen viser antall drepte palestinske menn (blå) og kvinner (rød) som er oppført på Al Jazeeras oversikt med alder per. 10. august 2014. (Graf: MIFF)
Grafen viser antall drepte palestinske menn (blå) og kvinner (rød) som er oppført på Al Jazeeras oversikt med alder per. 10. august 2014. (Graf: MIFF)
En oppdatert analyse av Al Jazeeras oversikt over drepte palestinere på Gaza-stripen, bekrefter igjen at menn i stridsdyktig alder er sterkt overrepresentert. Helt fra 12-årsalderen er det betydelig flere gutter enn jenter som er drept, noe som kan forklares i Hamas' bruk av gutter som barneterrorister.

Al Jazeera har gjennom de siste ukers konflikt mellom Israel og Hamas publisert liste med navn, kjønn og alder på de drepte. Allerede 21. juli gjenga MIFF en analyse av de første få hundre drepte som viste at menn i stridsdyktig alder var sterkt overrepresentert. Søndag 10. august inneholdt listen 1802 oppføringer på palestinsk side, og den følgende analysen bygger på denne versjonen. Analysen blir her publisert på miff.no for første gang.

72 prosent av de drepte er menn. 19 prosent er kvinner. 9 prosent er fortsatt ikke klassifisert med kjønn på Al Jazeeras liste.

731 av 1802 drepte (40,6 prosent) av de drepte er menn fra 16 til 40 år. Tilsvarende tall for kvinner i samme alder er 113. Dersom Israel hadde gjennomført angrep uten å diskriminere (skille mellom stridende og ikke-stridende), ville man kunne forvente at antallet drepte menn og kvinner hadde vært noenlunde likt. Tallene går langt i å bekrefte hva israelske talsmenn har sagt gjennom konflikten – at de i størst mulig grad forsøker å ramme Hamas-terrorister, og ikke sivilbefolkningen. Ifølge IDF har de tatt livet av omlag 900 terrorister i konflikten, skrev New York Times 5. august.

Antallet drepte barn med kjent alder og kjønn fra 0 til 11 år er 213. 113 er oppført som gutter, 80 som jenter. Skjevfordelingen i antall drepte gutter i forhold til jenter øker betydelig i aldersgruppen 12 til 17 år. Her er 82 drepte gutter, og 31 jenter. Denne ulikheten kan kanskje forklares i at Hamas gir smågutter militant trening i sommerleirer helt fra barneskolealder, og at unge gutter blir brukt som speidere og også kampsoldater for terrorgruppen.

Totalt viser oversikten at 326 barn er drept i alderen fra 0 til 17 år. Dette tilsvarer 18 prosent av de drepte. Denne aldersgruppen utgjør omtrent halvparten av den generelle befolkningen på Gaza-stripen. Dersom Israel hadde forsøkt å ramme sivilbefolkningen generelt, ville andelen barn da ligget nærmere 50 prosent.

Jeg tror ikke at Israel spesifikt sikter på barn, sier folkerettsekspert Cecilie Hellestveit til A-magasinet. Til og med FNs tall indikerer det samme, men det er ikke norske journalister så opptatt av å fortelle deg.

New York Times skrev om dødstallene i en artikkel 5. august. Deres analyse, som bygde på 1.431 navn, samsvarer med MIFFs funn. New York Times konkluderte blant annet:

«Den delen av befolkningen som det er mest sannsynlig er militante, menn i alderen 20 til 29 år, er mest overrepresentert blant de døde. De utgjør 9 prosent av Gazas 1,7 millioner innbyggere, men 34 prosent av de drepte som det er oppgitt alder på. På samme tid, kvinner og barn under 15 år, som det er minst sannsynlig er legitime mål, er de mest underrepresenterte. De utgjør 71 prosent av befolkningen og 33 prosent av de drepte med kjent alder.»

Det er tragisk med hver enkelt som er drept i konflikten de siste ukene. Det kunne vært unngått dersom Hamas ikke hadde startet krigen og insistert på å fortsette den.

Det er også tragisk med de som misbruker de døde, deres bilder og statistikk, til å fremstille Israels krigføring mer brutal enn det den er og dermed piske opp hat mot Israel.

Les også artikkelen: De som fordømmer Israel kriminaliserer norske ledere og offiserer

Her er noen korte utdrag:

Alle som fordømmer Israel for «uforholdsmessig maktbruk», ja det gjelder også utenriksminister Børge Brende, bør studere hvordan norske styrker kjempet mot Taliban og andre islamistiske grupper i Afghanistan. Norske soldater forteller om «voldsom norsk maktbruk» – de dro ut «nærmest på drapsraid». (…)

Alle som fordømmer Israel for bombing av sivile mål, må huske at norske myndigheter har gitt høyeste utmerkelse til en norsk offiser som pekte ut et hotell som bombemål for NATO. Bombeaksjonen krevde livet til flere sivile kinesere. (…)

Enhver står selvsagt fritt til å fordømme Israel, men du må finne deg i å få din moral avslørt når du dømmer Israel med en helt annen standard enn den du bruker på andre lands ledere og soldater. Når politikere og mediefolk, som selv har gitt sin godkjennelse eller velsignelse til den norske krigføringen kommer med kritikk av Israel, blir dobbeltstandarden åpenbar i all sin gru.

Enhver står selvsagt fritt til å fordømme Israel, men husk at du i samme øyeblikk kriminaliserer flere ulike norske regjeringer, offiserer og soldater som har vært med på det samme du fordømmer Israel for. For det er vel ikke slik at du vil dømme Israel med en annen standard enn den du bruker på oss selv og andre land?

 

 

Har du hørt eller lest om Gaza-krigen i 2009…

Har NRK og NTB noen gang forklart deg hva krav om proporsjonalitet i krig handler om? Det ikke en sammenligning av dødstall, men en vurdering av hvordan skader på sivile mål (collateral damage) kan forsvares i forhold til den militære gevinsten av et angrep. Les filosofiprofessor Asa Kashers moralske evaluering av Gaza-krigen.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart