Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Israel gjør mer enn andre for å beskytte sivile

Annonsetekst 4 av 12 i MIFFs kampanje i storbyavisene i august 2014.
Annonsetekst 4 av 12 i MIFFs kampanje i storbyavisene i august 2014.
Annonse 4/12: De israelske forsvarsstyrkene har utviklet de mest omfattende og avanserte tiltak for å minimere sivile tap i angrep mot legitime militære mål, påpeker den britiske obersten Richard Kemp. Hvorfor skjer da det tragiske, at sivile blir drept?

Tirsdag 5. august står denne fjerde av i alt tolv annonser fra MIFF på trykk i Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad. Alle annonsene i serien vil etterhvert bli tilgjengelig ved å klikke her. Se den første ,  den andre og den tredje annonsen.

Les her hvordan du kan gi din øremerkede gave til annonsekampanjen

 

Fordømmelsene har på ny regnet ned over Israel mens landet har forsvart sine innbyggere mot rakettangrep fra voldelig islamistgrupper. Mange av dem som fordømmer har selv ofte gitt støtte til norsk og mer brutal krigføring.

 

Israels krigføring følger reglene «godt over gjennomsnittlig»

I forhold til hva som er vanlig ellers i verden, fulgte Israel reglene for krigføring “godt over gjennomsnittlig” under krigen på Gaza-stripen i 2009, mener seniorforsker Cecilie Hellestveit.

– Ødeleggelsene på Gaza-stripen er store, men ikke så store som i irakiske byer som ble inntatt av amerikanske og britiske styrker, konkluderte oberst Tim Collins fra Nord-Irland etter et besøk på Gaza-stripen.

Også i krigen sommeren 2014 har Israel gjort en stor innsats for å unngå tap av sivile liv. Al Jazeeras oversikt i krigens tidlige fase viste at den klare overvekten av de drepte var menn i stridsdyktig alder. Foreløpige israelske granskninger viser at omlag halvparten av de drepte har vært terrorister.

– De israelske forsvarsstyrkene har utviklet de mest omfattende og avanserte tiltak for å minimere sivile tap i angrep mot legitime militære mål, påpeker den britiske obersten Richard Kemp i en artikkel fra 3. august.

Når Israel gjennomfører luftangrep blir det brukt flere ulike etterretnings- og overvåkningssystemer for å sjekke om det er sivile i målområdet. Tekstmeldinger, telefonoppringninger og radiobeskjeder på arabisk advarer folk om å forlate de aktuelle områdene. Flygeblader viser vei til områder som ikke skal bombes. Når advarsler ikke blir fulgt, blir det sluppet et prosjektil uten eksplosiver for å advare folk bygningen om at angrep kommer i løpet av kort tid.

– De siste dagene har IDF-piloter avbrutt mange oppdrag fordi sivile fortsatte å oppholde seg i målområdet, skriver Kemp. «IDF-offiserer sier at de aldri med overlegg skyter mot mål hvor ikke-stridende sivile er til stede, en policy som går mye lenger enn Genevé-konvensjonen krever. Denne policyen har blitt bekreftet til meg både fra fotsoldater på bakken og F16-piloter som gjennomfører angrep på Gaza.»

Obersten, som en periode var øverstkommanderende for britiske styrker i Afghanistan, viser til et eksempel fra Hamas TV, hvor en leder forteller hvordan han ble advart, og svarte med å samle en stor mengde folk på taket av huset sitt.

Det finnes et unntak fra IDFs regel om å ikke angripe mål hvor de vet det er sivile. «Dersom soldater er under dødelig ildgivning fra en fiendtlig posisjon, har IDF lov til å angripe målet selv om det er sikkert at sivile vil bli drept. Dette følger av de vanlige reglene for proporsjonalitet, skriver Kemp. Israelske offiserer må balansere sin bekymring for palestinske sivile mot viktigheten av å bevare livet og kampevnen til sine egne soldater. Alle land er mer opptatt av å beskytte egne soldater enn fiendens sivile, påpeker filosofiprofessor Asa Kasher.

 

Hamas-tall endrer seg

Kemp påpeker at de fleste medier ukritisk godtar tallene for drepte som de får servert av de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene på Gaza-stripen. Hamas legger skylden for alle de drepte på den israelske hæren, og hevder nesten alle er sivile.

Det er kjent at flere titalls av de drepte er henrettet av Hamas, personer som er mistenkt for samarbeid med Israel eller har vært kritisk til Hamas sin krigføring.

Et ukjent antall palestinere er også drept av ca. 300 Hamas-raketter som har slått ned på Gaza-stripen.

Hamas har gjort stor innsats for å skille sine militære tap fra sivile. «Det er også økende indikasjoner på at Hamas, gjennom direkte vold eller trusler, hindrer journalister fra å filme deres soldater, enten de er døde eller levende.»

Sannheten om dødstallene og andelen sivile vil vi kunne få først når kampene er over, påpeker Kemp. Etter Gaza-krigen i 2009 var tallene Hamas oppga for tap av egne terrorister under krigen helt annerledes enn det de ble senere.

 

Men hvorfor blir mange sivile drept?

Mange vil komme med følgende innvending: Hvis Israel har så gode tiltak for å minimere antall drepte sivile, hvorfor blir da så mange sivile drept?

Kemp innrømmer først at mange uskyldige sivile har blitt drept, og han skriver at det er tragisk.

Sivile kan bli drept ved operasjonelle feil. Overvåkning og etterretning er ikke ufeilbarlig.

Angrep mot militære mål kan også få følger for sivilbefolkningen på grunn av Hamas-aktiviteter. Det har kommet rapporter om at Hamas tvinger sivile tilbake i bygninger som er blitt evakuert. Noen ganger blir det uventede følger av angrep, for eksempel dersom en eksplosjon får en nabobygning til å falle sammen. Det kan ofte skyldes at hovedmålet for angrepet inneholdt våpen eller eksplosiver lagret der av Hamas, og at dette skaper sekundære eksplosjoner.

Menneskelige feil kan også forekomme. Bilder kan bli tolket feil, det kan oppstå misforståelser i kampens hete eller det kan skje tastefeil. «Vi vet ikke ennå hva som skjedde med de fire guttene som tragisk nok ble drept på Gazas strand, det er ikke troverdig at de ble identifisert som barn og så med overlegg drept.»

Tekniske feil kan også bidra til at ikke-stridende blir rammet, uten at det er intensjonen. Raketter og granater kan lande hvor det ikke var meningen. Selv det mest avanserte kommunikasjonssystem kan svikte i avgjørende øyeblikk.

– Slike feil skjer for alle hærer i strid i alle konflikter. I alle konflikter forårsaker feilene også at soldater blir drept av sine egne medsoldater. De som fordømmer drap av palestinske sivile som overlagte handlinger fra IDF, antyder de at også hendelser hvor soldater blir drept av sine egne [«friendly fire incidents«] også er med overlegg? spør Kemp.

 

Hamas har ansvaret

Når alt kommer til alt, er obersten klar på at alle sivile palestinske tap til syvende og sist er et resultat av Gaza-terroristenes aggresjon mot Israel, og Hamas sin bruk av menneskelige skjold – «det viktigste elementet i Hamas sin stridstaktikk».

– Å lagre og avfyre våpen fra tettbefolket område, tvinge sivile til å bli når de blir advart om å forlate området, lure israelske styrker til å angripe og drepe deres folk – de palestinske dødstallene er avgjørende for Hamas sin propagandakrig som har som mål å skape internasjonalt press på Israel og oppvigle til anti-israelsk og antisemittisk hat over hele verden, skriver Kemp.

«Ingen steder blir denne sykelige utnyttelsen av andre menneskers lidelse, og medias medvirkning til den, mer kynisk demonstrert enn i sykehusenes operasjonsrom på Gaza-stripen. Uten den minste tanke på livreddende hygiene, eller for omsorg, privatliv eller verdi til de syke, drar palestinske tjenestemenn entusiastisk tv-teamene inn i akuttmottakene hvor desperate leger kjemper for et blødende og ødelagt barns liv.»

 

Har du hørt eller lest om Gaza-krigen i 2009…

 

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart