Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Hvordan Israel kjemper for å unngå sivile tap i krig

Den britiske obersten Richard Kemp besøkte MIFF Forum 2016. (Foto: Tor-Bjørn Nordgaard)
Den britiske obersten Richard Kemp besøkte MIFF Forum 2016. (Foto: Tor-Bjørn Nordgaard)
- Ingen hær har gjort så stor innsats for å unngå at sivile skulle bli drept som det Israel gjorde under alle de tre Gaza-krigene, sa den britiske offiseren Richard Kemp da han holdt foredrag på MIFF Forum lørdag 24. september.

Oberst Richard Kemp har bak seg en nesten 30 år lang tjeneste i den britiske hæren. Han har tjenestegjort i mange deler av verden og vært øverstkommanderende for de britiske styrkene i Afghanistan. Han har studert Israels krigføring under Gaza-krigene i 2008-2009, 2012 og 2014, og etter hver av krigene har han stått opp som en forsvarer mot de tilbakevendende anklagene om at Israel bryter krigens lover og menneskerettighetene. Helgen 24.-25. september var han for første gang taler hos MIFF, på MIFF Forum, som ble arrangert på Scandic Airport Hotel i Stavanger med over hundre deltakere.

– Jeg er imponert over den framgangen MIFF har hatt og størrelsen organisasjonen har fått. Det er ikke alle land i Europa forunt å ha en så stor gruppe som står opp for å skape forståelse for Israels sak, sa han til forsamlingen.

 

– Ingen har gått lenger for å redde sivile

Han mener Israels forsvarsstyrker helt siden staten ble grunnlagt har hatt et fokus på å ville kjempe moralsk, ved å fokusere på å bekjempe stridende og redde flest mulig sivile. Slik var det også under de tre nylige Gaza-krigene. Da Goldstone-rapporten fordømte Israel etter Gaza-krigen i 2008-2009, vitnet Kemp for FNs menneskerettighetsråd om at anklagene ikke stemte.

– Som en som har brukt mesteparten av livet til å kjempe mot terrorister som profesjonell infanterioffiser i den britiske hæren, kan jeg fortelle dere at menneskerettighetsrådets oppfatninger ikke bare var feil, men helt motsatte av virkeligheten, sa Kemp i foredraget hos MIFF.

Granskingen av den første Gaza-krigen baserte han på tilgjengelige rapporter fra begge sider. Under de to påfølgende Gaza-krigene var han til stede i Israel for å observere personlig og på nært hold.

– Jeg møtte alle fra statsministeren og ned til menige soldater som kjempet på bakken. Jeg har erfart effektiviteten, kampånden og humaniteten i det israelske forsvaret. Ingen har gjort så stor innsats for unngå sivile tap i noen annen krig som det Israel har gjort i alle de tre krigene i Gaza, sa Kemp.

 

Sterke møter

Kemp fortalte om to eksempler på møter under krigen i 2014 med israelske soldater som har gjort sterkt inntrykk på ham og som han mener viser IDFs humane grunnholdning.

– Jeg besøkte en flybase på grensen mot Gaza og snakket med en skotte som var pilot i IDF. Han hadde flydd angrepsoppdrag til Gaza hele formiddagen den dagen. De forsøkte å ramme et høyt prioritert mål, men måtte avbryte mer enn ti ganger fordi det var sivile der. Til slutt måtte de avbryte oppdraget uten å lykkes. Jeg spurte om ikke han syntes det var frustrerende. Han svarte: ”Nei, ikke i det hele tatt. Det største med IDF er at de ikke vil tillate deg å angripe sivile såfremt det ikke er fullstendig uunngåelig. Hvordan skulle jeg som far og ektemann kunne være et eksempel for min familie hvis jeg hadde brukt dagene mine til å med vilje slakte sivile på bakken?”

Et annet møte var med en ingeniør som hadde i oppdrag å rekognosere inne i nyoppdagede terrortunneler i Gaza. Under Gaza-krigen i 2014 oppdaget og ødela det israelske forsvaret mer enn 30 tunneler fra Gaza til Israel. Tunnelene skulle bruke til infiltrasjon av terrorister.

– Da denne ingeniøren gikk inn i tunnelene, visste han ikke hva som ville møte ham. Han måtte regne med både selvmordsbombere, snikskyttere og menneskelige skjold. Alt dette er blitt brukt mot israelere i slike tunneler. Jeg spurte hva slags tanker han gjorde seg i en slik situasjon, og han svarte: ”Jeg er først og fremst på vakt mot eventuelle menneskelige skjold, slik at jeg skal kunne være helt sikker på ikke å drepe noen sivile.” Det var hans fremste prioritet.

Også på toppen av systemet opplevde Kemp det samme.

– Hver gang statsministeren og sikkerhetsutvalget var i møte, noe som kunne være flere ganger daglig, var den første saken på agendaen den samme: Sivile palestinske tap og hvordan man kunne unngå så langt det er mulig å ramme flere.

 

Forskjellene på våre hærer og IDF

Kemp hadde også en forklaring på hvorfor Israels hærs oppførsel likevel oppfattes så annerledes enn andre lands hærer? Selv om britiske, norske og andre vestlige styrker også blir kritisert, er kritikken aldri i nærheten av den grad IDF utsettes for. Han viste til tre forklaringer:

– Den store forskjellen på Israels kriger og våre er at deres konflikter utgjør en umiddelbar eksistensiell trussel. Det er ingen avstand mellom israel og Gaza. Fra Norge til Afghanistan er det 8.000 km. Israel må ha en annen prioritet og være mye raskere til å reagere. De har ikke så mye tid til å vurdere før de handler, sa Kemp.

– Den andre store forskjellen på IDF og våre hærer er omfanget av fiendtlig propaganda som Israel og IDF utsettes for. De er offer for den største svertekampanjen i verdens historie Den er mye mer effektiv enn noen propaganda som kunne ha rammet våre hærer, ikke minst fordi de utsettes for mye mer isolasjon enn oss, som alltid oppfattes som bare en del av NATO og den vestlige alliansen.

 

– IDF følger krigens lover, Hamas utnytter krigens lover

Etter Gaza-krigen 2014 var Kemp med i en gruppe av 13 militære eksperter (de fleste generaler) fra ni land over hele verden. De skrev en vurderingsrapport om lovligheten av Israels krigføring.

Kemp fortalte at ett av hovedfunnene deres var at mens Israel gjennomgående gjør det de kan for å følge krigens lover, gjør Hamas gjennomgående det de kan for å bruke krigens lover til sin egen fordel.

– Hamas studerer hvordan vi følger krigens lover for å finne ut hvordan de kan bruke det. Hamas gjorde alt for å tvinge Israel til å drepe sivile under krigene. De tvang sivile tilbake til områder der IDF hadde advart dem mot å oppholde seg, og de lot det skinne gjennom at de oppbevarte våpen og hadde militære baser blant sivile. Slik brukte de sine egne som menneskelige ofre. Det de oppnår ved å gjøre dette, er at IDF blir mer tilbakeholdne. De vet også hvilke reaksjoner Israel møter i media når sivile blir drept, uttalte Kemp.

Dette gir et stort dilemma for alle land med hærstyrker som kjemper i overensstemmelse med krigens lover, forklarte han:

– I jo større grad man tillater at grupper som Hamas drar nytte av menneskelige skjold på denne måten, og jo mer Ban Ki-Moon står og fordømmer Israels drap av sivile, i jo større grad vil disse gruppene bruke menneskelige skjold.

Slik konkluderte generalene og militærekspertene, ifølge Kemp:

– Noe går galt for alle lands hærer, fordi alle har uhell og enkelte dårlige soldater. Men i ansvarlige hærstyrker granskes tilfeller som går galt, og ingen gjør det grundigere og i større grad enn IDF. Alle i ekspertgruppen konkluderte med at deres egne hærer ikke kunne oppnå å ha like stor oppmerksomhet på å spare sivile som IDF. Israel la listen så høyt at våre land ikke ville kunne leve opp til det samme idealet.

 

Assosiasjoner til Auschwitz

Kemp understreket hvor fjernt fra virkeligheten han mener det er når mange har illusjoner om moralsk likhet mellom Hamas og IDF.

– Jeg var inne i en av tunnelene. Den begynte en km inne i Gaza, og var på vei mot en kibbutz i Israel. Hensikt var at væpnede menn fra Hamas skulle ta seg inn i kibbutzen og myrde mange titalls sivile. Tunnelen var romslig og profesjonelt bygget, og den hadde innlagt strøm og lys. Man behøvde ikke å krype gjennom den, den var stor nok til at man kunne gå oppreist, fortalte han.

– I begynnelsen av 2014 var jeg i Auschwitz. Og i tunnelen så jeg den store likheten. Begge konstruksjonene var bygget på dyktig vis – godt planlagt og bygningsteknisk solide – og med ett formål: å massakrere jøder. Det burde ikke overraske noen, for Hamas er en avlegger fra Det muslimske brorskap, som deler sitt ideologiske syn på jødene med nazistene. De lovet Hitler å sørge for den endelige løsningen i Midtøsten, slik han gjorde i Europa.

 

Hvorfor IDF overgår de fleste andre hærer moralsk

Richard Kemp ga to grunner til at IDF holder en så høy moralsk standard:

– Det er frivillig å melde seg til den britiske hæren, fordi du vil kjempe. De som innrulleres i IDF, er ikke der fordi de vil, men fordi loven sier at de må.

– Jødedommen gjennomsyrer hele samfunnet i Israel på en måte som kristendommen ikke gjør i Storbritannia i dag. Jeg vet at de fleste ikke er praktiserende jøder, men innflytelsen fra jødedommen er likevel stor og det bidrar til en forsterket humanitet, sa Kemp.

 

Hva IDF gjør for å unngå sivile tap

Dette er hva Richard Kemp framhevet at IDF gjør for å unngå sivile tap:

– IDF gjør mye for å identifisere målene og kartlegge hvem som befinner seg der og hva som foregår der. Det krever mye etterretning, også på bakken i Gaza.

– IDF gjør omfattende overvåking av målene etter at de er identifisert. Overvåkingen skjer gjennom blant annet fly, droner, ballonger og satellittsystemer. Slik finner de tidspunkter der angrep er mulig.

– IDF advarer sivile om å dra fra steder som er i ferd med å bli angrepet. Advarslene kommer gjennom at flyveblad slippes fra luften, SMS eller telefonoppringninger. Det er løgn at Gaza er så tettpakket at det ikke er mulig å slippe unna, Gaza er stort nok til at de har steder å dra til som Israel ikke vil angripe. Dersom advarslene ikke fører fram, slipper IDF et harmløst missil på et tak som en advarsel om hva som er i ferd med å skje. Når det så ikke er sivile igjen, vil de angripe. Dette er tiltak som strekker seg mye lenger enn våre hærer er i stand til. Noen ganger ser vi at Hamas tvinger folk tilbake og hindrer dem i å forlate området.

– En pilot som ser sivile der han har fått i oppdrag å ramme et mål, har adgang til å avbryte oppdraget. Han kan også omdirigere et styrbart missil til et trygt område dersom han i siste øyeblikk ser at han er i ferd med å ramme sivile som dukker opp.

 

– Israelsk teknologi har reddet mange britiske liv

Som britisk yrkesoffiser har Kemp vært opptatt av Israel i mange år.

– Operasjonene til IDF i de tidlige årene fra 1948 og utover har alltid vært nøye studert av britiske offiserer. Gjennom årene er jeg blitt godt kjent med realitetene i hva Israel gjør, fortalte han.

Kemp var i tjeneste i de britiske styrkene fra 1977 til 2006.

– Mange britiske soldater er i live i dag på grunn av israelsk medisinsk teknologi som har vært tatt i bruk på slagmarken, kunne han fortelle.

– Da jeg så hvordan Gaza-krigen i 2009 ble omtalt, Kunne jeg ikke sitte stille og se på hva som skjedde uten å gi en korrekt situasjonsbeskrivelse til opplysning, forklarte Kemp.

– Israel er ikke bare våre venner. De har gitt et utrolig bidrag til vår verden, vårt samfunn og vår sivilisasjon, sa den britiske obersten.

MIFF har skrevet flere ganger tidligere om Richard Kemps ekspertuttalelser om Israels krigføring. Disse sakene finner du ved å klikke her.

 

Snart kan du se video av hele foredraget her under denne artikkelen og på MIFFs YouTube-kanal.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart