Moses Maimonides

Moses Maimonides regnes som en av de største rabbinerne i jødisk historie. Han døde i året 1204, 69 år gammel. Han ble født i Cordoba i Spania, som den gangen var styrt av muslimer, og hvor jødene hadde en fremtredende rolle som en slags bobryggere mellom muslimer og kristne.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Hans far var en religiøs dommer i menigheten. Han måtte flykte med familien sin til Fez i Marokko på grunn av forfølgelse i Spania. (På 1100-tallet fikk en fanatisk, muslimsk sekt, almohadene, etter hvert makten over det meste av det muslimsk-kontrollerte Spania. De satte i gang store forfølgelser av jøder og kristne. Mange måtte flykte.)

Familien flyttet i første omgang til Fez i Marokko. Siden dro Moses til Det hellige landet, men etter fem måneder dro han videre til Cairo og bosatte seg der.

 

Mens Moses drev studier og skrev lærde bøker, fikk han økonomisk støtte av sin bror David. Da broren druknet i Det indiske havet under en forretningsreise, bestemte Maimonides seg for å forsørge seg selv. Han studerte til lege, ble snart en av de fremste, og i 1185 fikk han ansvar for å behandle visiren i Egypt.

 

Samtidig fortsatte han å studere og skrive. Hans fikk en så grunnfestet tillit at det ble et vanlig munnhell: «Fra Moses til Moses var ingen som Moses.» Han er mest kjent for verket Veiledning for de forvirrede og Mishneh Torah, en bok som tar for seg de jødiske lovene.

 

I 1172 skrev Maimonides et brev til jødene i Jemen. Bakgrunnen var en omfattende bølge av forfølgelse. I boka The Jews of Arab Lands av Norman A. Stillman (Philadelphia 1979) er brevet gjengitt i sin helhet. Vi skal bare se på en ganske liten del av brevet. Det er slik:

«Dere vet, brødre, at for våre synders skyld har Gud spredt oss blant dette folket, Ismaels nasjon [araberne], som forfølger oss alvorlig og som tenker ut måter å skade og fornedre oss på. … Ingen nasjon har noen ganger gjort Israel mer skade. Ingen har fornedret og ydmyket oss slik som dem.»

 

Det er verd å merke seg at dette er skrevet av sin tids mest lærde jøde, som kjente forholdene for jødene i mange land.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart