Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Sykdom fra 1243

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Jøder fra Bukhara i Uzbekistan har lenge hatt overhyppighet av en spesiell muskelsykdom: Sykdommen skyldes en mutasjon (forandring i arvestoffet). Man får som regel sykdommen i 50-årene. Etter som den utvikler seg, kan det bli vanskeligere og vanskeligere å spise. Noen er blitt kvalt fordi maten går ned luftrøret i stedet for spiserøret.

Den første personen man kjenner med sykdommen, og da kanskje den som hadde mutasjonen, fikk den i 1243. Sykdommen er arvelig, og det nye genet er dominant, slik at det er nok at en av foreldrene har genet. Sykdommen finnes i dag hos en av 700 jøder. I tillegg finnes den hos en av 1.000 fransk-kanadiere. De må skrive seg fra en annen mutasjon, for alle som har sykdommen der, stammer fra tre søstre som kom til Quebec i 1648, og sykdommen er noe forskjellig.

Sykdommen er uhelbredelig. Men nå kan en enkel blodprøve gi diagnosen, slik at pasientene kan slippe å bli testet for andre sykdommer med lignende symptomer. Det er også funnet metoder for lindring av symptomene.

Jødene i Bukhara, som ellers er muslimsk, var en veldefinert gruppe på 1500-tallet. På 1800-tallet kom en flyktningebølge fra Iran, hvor jødene ble forfulgt. I 1987 var det 85.000 jøder med bakgrunn i Bakhara. I dag bor de fleste av disse jødene i Israel.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart