Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Følger for Midtøsten etter 1948

Israel har fått mange ulike følger for ulike folk i Midtøsten. Her er noen punkter:
Svar på to spørsmål fra leser
Vi får ofte e-post fra folk som vil ha svar på spørsmål av ulike slag.
En dag fikk vi to korte spørsmål, som til sammen er ganske omfattende. De lød:

1) Hvilke følger har opprettelsen av staten Israel fått for Midtøsten?
2) Og hvilken rolle har Norge spilt i denne konflikten?
Her er svaret vi gav, lett bearbeidet.

 

a) Jøder som var forfulgt og diskriminert i Europa før, under og etter 2. verdenskrig, har fått et hjem.

Les mer: Jødehatets historie, med hovedvekdt på Europa

b) Jødene i arabiske land har stort sett flyktet til Israel. De fleste har fått et bedre liv. Jødene fra arabiske og andre muslimske land utgjør omtrent halvparten av den jødiske befolkningen i Israel.
Les mer: Diasporaen – jødene utenfor Israel

c) Jøder fra Øst-Europa har ofte flyktet fra diskriminering og forfølgelse. De utgjør mesteparten av de «europeiske» jødene.
Les mer: Diasporaen – jødene utenfor Israel

d) Staten Israel er et vellykket demokrati, særlig om man sammenlikner med nabolandene.
Les mer: Israel er en suksess

e) De araberne (palestinerne) som bor i Israel klager mye og ofte, og har mye å klage på. Men på de fleste feltene har de det langt bedre enn araberne i nabolandene har det. Blant annet lever Israels arabere gjennomsnittlig lenger enn danskene, de har med andre ord en meget høy helsestandard. De ligger dårligere an undervisningsmessig enn jødene i Israel. Men forskjellen mellom jødene og muslimene i Israel i utdanning er mindre enn mellom flertallet og muslimene i Vest-Europa.
Les mer: De israelske araberne

f) Palestinerne på Vestbredden og i Gaza har hatt store ulemper av at Israel ble opprettet. Mange av dem har vært flyktninger siden 1948. Det temaet har vi behandlet i en rekke artikler du kan finne på siden:Flyktninger
Hvis du skal lese bare en av dem, vil jeg anbefale Med rett til landet.

Men de har også hatt store fordeler. Palestinerne er de uten sammenlikning best utdannede araberne, de har bedre helse enn de fleste naboene også. Og bortsett fra i de periodene hvor de har drevet krig («intifada») mot Israel, slik som nå, har de også hatt vesentlig høyere inntekt enn nabolandene. Det skyldes blant annet at over 100.000 har hatt arbeid i Israel. Men nå under intifadaen (med en masse terrorforsøk) har Israel måttet stenge av. – Dersom palestinerne går med på fred, vil de igjen komme høyt opp etter forholdene i området.

g) Araberne i Israels naboland har trolig hatt mer fordeler enn ulemper av Israel. Det ville antakelig ha vært mer konflikter innenfor og mellom disse statene dersom ikke fiendskapet mot Israel hadde bidradd til å holde dem noe sammen. Staten Jordan har hatt såpass med kontakt og handel med Israel at det har bidradd noe til den økonomiske utviklingen.

Men antakelig har virkningen av Israel på dem ikke vært så veldig stor. Det kan den først bli dersom de går inn for en ekte fred og et samarbeid mellom Israels moderne og dynamiske næringsliv.

Israel er ikke himmelen. Det er et land i denne verden. De problemene Norge og andre land har, har Israel også – mange av dem bare større. Men sammenliknet med nabolandene har Israel bidradd til en vesentlig høyere standard enn nabolandene har på mange viktige felter: Inntekt, bostandard, ernæring, helsestell, utdanning og annet.

Og hvilken rolle har Norge spilt i denne konflikten?
– Ikke så stor rolle som noen i Norge tror. Men Norge har noen ganger bidradd til at folk som var fiender, fikk anledning til å snakke sammen. Norge har også bidradd med mye penger til palestinerne. Det er stor uenighet i Israel om Norges rolle har vært positiv eller negativ.

Dersom du hadde spurt folk som er negative til Israel, ville du nok fått andre svar.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart