Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Iver for Tempelfjellet

Denne artikkelen inneholder, fritt gjengitt, hovedpunkter i en bokomtale i Jerusalem Post. Omtalen er skrevet Jack Riemer, den omtalte boken av Gershom Gorenberg. Den er skrevet før de siste opptøyene, og handler bl. a. om hvor viktig Tempelfjellet er for jøder, kristne og muslimer.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

I jødisk tradisjon (Midrash) er det en historie som hva som gikk forut for at Kain drepte Abel (1Mos 4:8). Hva var grunnen til konflikten mellom brødrene? De bodde jo i en nesten folketom verden, og det skulle være rikelig med plass til dem begge.

Ifølge tradisjonen insisterte begge på at det hellige tempel en gang kom til å bli bygget på hans jord. Det var dette de begynte å slåss om, og så til slutt drepte Kain broren. – Dette kan jo man jo tenke på i dagens situasjon, hvor Tempelfjellet er et av de viktigste stridsspørsmålene.

Det finnes kristne «fundamentalister» som forsøker å ale fram en rød kvige (4Mos 19) slik at templet kan bli gjenoppbygd og ofrene kan startes på nytt. De tror at dette er siste trinn før Frelserens gjenkomst.

Det finnes jødiske fundamentalister som desperat ønsker å sprenge Al-Aksa-moskeen i luften og få igjen kontrollen over Tempelfjellet i samsvar med det de tror er Guds vilje.

Og det finnes muslimer som høres temmelig like ut og argumenterer på sin måte, men som har sin egen oppfatning av hva som skal skje ved dagenes ende.

Alle disse gruppene tar sin tro alvorlig og kan tenkes å gjennomføre handlinger som setter regionen og kanskje verden i brann.

For de muslimske fundamentalistene nytter det ingenting med alle verdens kompromisser hvis de ikke har fullstendig kontroll over Haram el Sharif (Tempelfjellet) og forestillingene rundt det. Det nytter lite med veier, flyplasser, vannrettighter, flyktninger, sikkerhet osv.
Riemer mener at religionen ikke kan oppgi messianismen. Men vi må ikke ha en bestemt oppskrift på hvordan den messianske tiden skal komme. Den messianske visjonen bør forbli en ide som verden vurderes etter, et mål å strekke seg mot. Men all erfaring viser at de fullkomne tidene ikke kommer, mener Gorenberg.

Jødene har sagt nei til Jesus, nei til Bar Kochba (som ledet et opprør rundt 130), til Shabbta Zvi (som erklærte seg som Messias på 1600-tallet og som mange jøder trodde på), til kommunismen og alle andre grupper som hadde en oppskrift på å innføre himmelriket.

Folk som har ment at de visste nøyaktig hva som skulle til for at et fullkomment rike skulle komme, har ment at det var tillatt å ofre en generasjon for framtidige generasjoners del, slik kommunistene gjorde med sine femårs-planer. De jødiske zelotene visste det også. De gikk til krig mot Rom selv om de militært sett var mye svakere. Og i dag kan de forsøke å sprenge moskeen i luften og sette hele Midtøsten i brann.

Så langt fritt etter Riemers artikkel. Som en som selv tror på Jesus som Messias, har jeg nok et annet perspektiv på sakene. Men en ting bør vi kunne være enige med Riemer i: Vi skal opptre i samsvar med en sunn etikk og moral og ikke bruke vold for å «hjelpe Gud» med det vi tror er hans vilje for den politiske utviklingen.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart