Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Terrortrussel fra havet

Målt i vekt får Israel 98 prosent av sin import via sjøen, i omtrent 2 millioner containere årlig. Det er et problem at hver av disse containerne kan inneholde farlige våpen, i verste fall atomvåpen.

Målt i vekt får Israel 98 prosent av sin import via sjøen, i omtrent 2 millioner containere årlig. Det er et problem at hver av disse containerne kan inneholde farlige våpen, i verste fall atomvåpen.

Sett i verdensmålestokk befinner over 100 millioner containere seg om bord på en båt underveis mellom to havner på et hvilket som helst tidspunkt. De fleste av dem har vært utsatt for betryggende kontroll og sertifisering. Men det er helt umulig å holde kontroll med alle containere som skipes ut fra alle havner.

Container-terror
I mars 2004 ble to palestinere plassert i en container i Gaza. Den ble levert i Ashdod havn i Israel uten at terroristene ble oppdaget. De sprengte seg selv i en eksplosjon som drepte 10 israelere og såret 18. Men meningen var tydeligvis at eksplosjonen skulle ramme noen kjemiske lagringstanker like ved. Hadde dette lykkes, ville det ha skapt et mega-angrep med tusener av drept og sårede.

Men hittil har det ikke vært noen terrorepisode med containere som kom fra en båt.

Sikkerhetstiltak
Containere skal nå ha GPS (global positioning systems), slik at de kan følges hele tiden. Man kan også se om de blir åpnet eller tuklet med underveis.

Alle skip som skal til havn i Israel, må varsle 48 timer før de kommer fram. Det kreves blant annet at de gir opplysninger om mannskapet, lasten og hvor de kommer fra. Når de kommer 160 km fra land, må de kontakte den israelske marinen. (USA krever 96 timers forhåndsvarsel, og kontrollerer ofte varene på utskipningsstedet. Det har ikke Israel kapasitet til.)

Israel og andre land samarbeider om å kontrollere om skip oppfører seg mistenkelig. Alt som er uvanlig, blir undersøkt (de fleste containerne skal til og fra kjente bedrifter i Israle og utlandet). En del skip blir bordet og kontrollert i sjøen før de kommer fram. Ca. 5 prosent av containerne blir undersøkt. Alle sjøfolk som går i land fra skip, blir undersøkt. Sjøfolk fra fiendtlige arabiske land får ikke gå i land i Israel.

Men det er vanskelig å kontrollere skip fra land med bekvemmelighetsflagg. Det er så mye som ikke er under god kontroll der, med tvilsomme bedrifter som registrerer skip de ikke eier selv og lurer seg unna de bestemmelsene som gjelder i utviklede land. Liberia, Malta og Panama er de største landene i denne sammenhengen. Noen ganger kommer skip fra fiendtlige, arabiske land under slike flagg. – Det er vanskelig å vite sikkert hva som er lastet inn i en del av disse skipene.
Israel har bare en røntgenmaskin for containere. Den er i Ashdod. Denne kontrollen blir nok etter hvert bygd bedre ut.

 


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart