Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Norge valgte diktaturenes side i FN – se grafene som viser hvor ille det var

Norge valgte side med landene som misbruker FN-systemet til å fordømme verdens eneste jødiske stat, mens de ikke gir politisk frihet til sin egen befolkning.
Her får du se hvordan Norge valgte side med diktaturene.

I slutten av oktober stemte Norge for en FN-resolusjon som ikke fordømte Hamas og omtalte 7. oktober-massakren som et «angrep». Sammen med Norge stemte nesten alle diktaturene og de 57 muslimske landene som jevnlig misbruker FN-systemet til å behandle Israel dypt urettferdig.

Med hjelp fra av en profesjonell dataanalytiker, har MIFF sett på stemmegivningen for resolusjonen 27. oktober opp mot indeksene for rangeringen Freedom in the World.

Analysen bekrefter hva MIFF skrev – Norge allierte seg med diktaturer. Det er en veldig klar korrelasjon mellom stemmegivningen knyttet til resolusjon ES-10/21 og politisk/ sivil frihet i landene som har stemt. Medlemslandene som benytter FNs demokratiske system til å vedta resolusjoner som fordømmer Israel, gir i svært liten grad sine egne innbyggere tilsvarende demokratiske valgmuligheter.

I de følgende grafene representerer den blå søylen snittresultatene for landene som stemte nei eller avstod fra å stemme. Den mørke søylen er snittresultatet for landene som foreslo resolusjonen og den lilla søylen er snittresultatene for landene som foreslo og stemte ja til resolusjonen (inkludert Norge).

Som denne grafen viser, valgte Norge side med landene som har dårlig valgprosess, lite politisk pluralisme og deltakelse og dårlig regjeringsfunksjon.

Som denne grafen viser, valgte Norge side med landene som har lite ytringsfrihet, lite organisasjonsfrihet og dårlig rettssikkerhet.

Som denne grafen viser, valgte Norge side med landene som har lite individuelle rettigheter, svake politiske rettigheter og borgerrettigheter. Totalt sett – Norge valgte side med diktaturer og ufrie stater, mot den demokratiske rettsstaten Israel.

I en annen dataanalyse viser MIFF at palestinske selvstyremyndigheter scorer over gjennomsnittet i FNs levekårsindeks for både forslagsstillerne og landene som stemte for resolusjonsteksten.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart