Med Israel for fred (MIFF) er en norsk medlemsorganisasjon stiftet i 1978. Fra årtusenskiftet og frem til 2022 har organisasjonen økt i medlemstall fra rundt 1000 til omlag 12.000. De siste årene har MIFF startet arbeid i Danmark (2018), Island (2019) og Sverige (2021).

Med Israel for fred samler Israel-venner med ulikt politisk ståsted, ulik tro og livssyn. Vi har også forskjellig syn på israelsk politikk. Når det gjelder saker som er omstridt internt i det israelske samfunnet, formidler vi de store gruppenes ulike hovedsyn, uten som organisasjon å ta stilling til spørsmålene.

Fra MIFFs støttemarkering for Israel 10. august 2014. (Foto: MIFF)

Med Israel for freds formål og grunnlag

Gjennom saklig og allsidig informasjon om Israel, det jødiske folk og Midtøsten ønsker MIFF å skape en dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk.

  • MIFF støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Israel.
  • MIFF støtter en løsning av flyktningproblemene som ikke innebærer en trussel mot Israels eksistens som en jødisk stat.
  • MIFF mener at konflikten mellom Israel og dets naboer bør løses ved direkte forhandlinger mellom partene.
  • MIFF tar avstand fra organisasjoner som ikke vil anerkjenne staten Israel.
  • MIFF er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.

Les mer i MIFFs lover.

Støtter du MIFFs formål og grunnlag? Bli medlem nå!
Gi en testamentarisk gave til MIFF!

MIFFs arbeid

Med Israel for fred driver Nordens største Israel-relaterte nettsted (miff.no), som også er tilgjengelig i mindre utgaver på dansk (miff.dk) og islandsk (miff.is). Medlemmer mottar annenhver måned en fyldig informasjonsavis, Midtøsten i fokus, som er utgitt fra 1975. I Norge har MIFF omkring 30 lokalforeninger som gjennom året arrangerer åpne møter, stand og andre aktiviteter. MIFF arrangerer også to årlige nasjonale konferanser, Israelkonferansen og MIFF Forum. MIFF har en aktiv tilstedeværelse på sosiale medier. Per mars 2021 hadde vår Facebook-side over 34.000 følgere og Facebook-gruppen Nordmenn som støtter Israel hadde nesten 11.000 medlemmer. MIFF er også aktive på Twitter, Instagram og Snapchat. Et satsningsområde de siste årene har vært direktesendinger via Facebook og YouTube.

MIFF gjør jevnlige faktasjekker på norske medier og kommenterer utviklingen i norsk-israelsk forhold. MIFF presenterer klare forventninger til norske politikere, og formidler dette jevnlig gjennom møter og annen kontakt. En rekke av MIFFs bokutgivelser de siste årene er distribuert til regjeringsmedlemmer, stortingsrepresentanter og mediefolk. Fra 2010 til 2020 distribuerte MIFF et 24 siders spesialmagasin med Israels argumenter til alle husstander i Norge.

Hva er MIFFs hovedaktiviteter?

Les årsrapporten for 2021-2022.
Les årsrapporten for 2020-2021.
Les årsrapporten for 2019-2020.
Les årsrapporten for 2018-2019.
Les årsrapporten for 2017-2018.
Les årsrapporten for 2016-2017.
Les årsrapporten for 2015-2016.

 

MIFFs historie

Med Israel for fred (MIFF) ble først etablert som en aksjonskomité av ungdommer og studenter fra Oslo-området 5. april 1975. Initiativtakerne hadde, slik de selv skriver i sitt første informasjonsblad, «gått lei av den stadig økende, ondsinnete og til dels løgnaktige anti-israelske og anti-zionistiske propaganda. Allerede i desember 1975 utgav MIFF sitt første informasjonsblad, Med Israel for fred, et 20 siders hefte i A4-format. Forsiden på bladet viser en ung gutt med en hvit fredsdue i hånden. «Midtøstens barn har freden i sine hender,» lød den optimistiske overskriften. Tittelhodet hadde også slagordet Med Israel for fred på hebraisk. Les mer om MIFFs historie og se jubileumsfilmen fra 2018 under.

MIFFs ansatte

MIFFs styre

Bli aktiv i MIFF

MIFF og andre Israel-organisasjoner

  • MIFF er en av medlemsorganisasjonene i innsamlingsaksjonen Hjelp Jødene Hjem. Styremedlem Jan Benjamin Rødner er medlem av HJHs styre.
  • MIFF er medlem av Felleskomiteen for Israel. Daglig leder Conrad Myrland er styreleder for FKI.
  • MIFF har tett samarbeid med en rekke ulike pro-israelske organisasjoner i Europa og Israel.

MIFF in other languages

Setter du pris på MIFFs arbeid? Bli medlem nå!