Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Åpent brev til Lars Sigurd Sunnanå

Lars Sigurd Sunnanå. (Foto: Spartacus forlag)
Lars Sigurd Sunnanå. (Foto: Spartacus forlag)
Lørdag 30. desember 2000 lyttet jeg til NRK P2s "Verden på lørdag". Der stilte du spørsmål om hvorfor Israelsstøtten fortsatt er så sterk, på tross av at, fritt gjengitt: "alle verdens internasjonale medier forteller om Israels grusomheter". Jeg vil nå prøve å besvare dette spørsmålet.

En viktig forklaring er at NRK ikke har monopol som nyhetsformidler. Om NRK velger å tie om en side ved konflikten/en viktig nyhet, vil store deler av det norske folk likevel få vite om den. Den postkortaksjonen som har pågått i høst, hvor NRK har mottatt flere tusen postkort, er ett eksempel på det. I disse postkortene blir NRK bedt om å informere om at palestina-arabiske skolebøker oppfordrer småbarn til å hate Israel og til å bli martyrer. Osloavtalens anerkjennelse av Israels rett til å eksistere er totalt fraværende i det palestinske skoleverket.

Det ville ikke være vanskelig for deg å få bekreftet innholdet i postkortene, og du burde selv klart å finne ut at palestinsk barne-tv inneholder lignende saker. Likevel velger du suverent å se bort fra det.

Det undrer meg at du tror du kan «omvende» norske Israelsvenner når du selv har bidratt til å svekke din troverdighet ved åpenlyst å fortie slike viktige fakta. Den eneste forklaringen jeg kan se på at dere har valgt å fortie denne nyheten, er at dere frykter for å trekke den eneste naturlige konklusjonen av dette: nemlig at Arafat og PA, ikke bare Hamas og Islamsk Jihad, er av den samme gamle sorten: De ønsker utslettelse av Israel. På sensommeren i år trakk for eksempel Amos Oz denne konklusjonen, da han sa at han var i ferd med å miste troen på at det var mulig å inngå en fredsavtale med Arafat og PLO (Oz er en kjent israelsk forfatter, som også venstresiden i Norge har trykket til sitt bryst. Han har sett det som sin oppgave å åpne sine landsmenns øyne for palestinsk lidelse).

I rettfedighetens navn vil jeg nevne at de reportasjene hvor du prøver å være objektiv og vise begge sider av konflikten, også blir registrert og samtalt om blant folk.

En annen viktig forklaring er at historiekunnskapene blant norske Israelsvenner er store. Så når enkelte medier trekker konklusjoner som står i motstrid til historien, da går dette ikke hus forbi. Også dette er med på å svekke bestemte nyhetsformidleres troverdighet. Et eksempel er når man fremstiller Israel som en brutal okkupasjonsmakt som aldri har vist vilje til å komme til et kompromiss med sine arabiske naboer. Da «glemmer» man at israelernes «fredspartnere» faktisk har vedtatt at de med alle midler skal prøve å utslette Israel.

– Det var de arabiske landene som gikk til krig i 1948, som utløste krigen i 1967 og som gikk til krig i 1973, alle ganger med formål å utslette Israel.

– Det var Israel som i 1967 tilbød «land for fred», da de tilbød å trekke seg tilbake fra alle okkuperte områder (med unntak av Jerusalem, som de hadde vært utestengt fra de siste 20 årene) om bare de arabiske landene ville anerkjenne Israels rett til å eksistere.

– Det var Den arabiske liga som svarte med «De tre nei» på et møte i Khartoum samme år:
1. Nei til å anerkjenne Israel
2. Nei til å forhandle med Israel
3. Nei til fred med Israel

– Det var PLO som nektet å godkjenne de første Camp David-forhandlingenes løsningsforslag på den israelsk-palestinske konflikten, selv om dette forslaget i følge Edward Said var mye mer fordelaktig for PLO enn det Osloavtalen var (Edward Said er en palestinsk intellektuell som på 1970-tallet var medlem av PNC).

– Det var PLO som i 1974 opprettet en faseplan, som gikk ut på at Israel skulle utslettes i tre faser:
1. Først oppretter man en stat på Vestbredden og i Gaza
2. Deretter brukes denne staten til å intensivere kampen mot Israel (hvilket vi har sett i høst)
3. Til slutt angriper de arabiske landene Israel

– Det var Arafat som i september 1996 oppfordret folket sitt til å starte opptøyer mot Israel, med den løgnaktige beskyldningen at Netanyahu hadde gjort forsøk på å underminere Al Aqsa-moskeen. Verdenspressens støtte til Arafat ga ham den lærdommen at slike handlinger lønner seg (en del av de store amerikanske mediene beklaget derimot raskt fremstillingen om at det var Israels statsminister som hadde satt opptøyene i gang).

– Den lærdommen fikk også Tanzim i høst da de i flere måneder fikk beskyte israelske sivile, blant annet i Gilo, uten at verdenspressen kritiserte dem noe videre for det. Personlig har du vært med på å gi Tanzim legitimitet, da du kritiserte at israelske styrker drepte en av lederne for denne terrororganisasjonen, uten å kritisere terrorhandlingene med et ord.

Det som sjokkerer meg mest er likevel at du ikke anerkjenner Israels rett til å eksistere. Du støtter ytterliggående krefter som krever at 3-4 millioner palestinske flyktninger skal få innvandre til Israel. Du vet at en slik innvandring ville være synonymt med å oppløse staten Israel. Den arabiske befolkningen ville komme i flertall, landet ville stenges for jødisk innvandring, og i følge PLOs charter vil alle jøder som ikke er etterkommere etter de jødene som bodde der før 1917 måtte forlate landet (men alle arabere som har bodd der mer enn to år før staten Israel ble opprettet, skal få lov til å bli, i følge det samme charteret). Og hvor skal de da gjøre av seg? Skal de orientalske jødene flytte tilbake til de arabiske landene de ble drevet bort fra (rundt halvparten av Israels befolkning)? Det vet vi jo at de ikke kan. Hvorfor er ikke et jødisk flyktningeproblem så viktig som et arabisk? Er det fordi Israel har integrert de jødiske flyktningene, enten de kom fra Vest-Europa, arabiske land, eller nå fra Øst-Europa/det tidligere Sovjet, mens flere arabiske land har satt dem i flyktningeleirer? Hvorfor aksepterer verdenssamfunnet at disse flyktningeleirene får eksistere? Hvorfor vedtok FN resolusjoner mot Israel hvert år fra 1968 og frem til Osloavtalen, med bakgrunn i at Israel utbedret boforholdene til flyktningene i Gaza og på Vestbredden?

Flertallet av israelerne håper i det lengste at det er mulig å få til en fredsavtale med PLO, men de anerkjenner også muligheten for at PLO kan bruke Osloprosessen i kampen mot Israel eksistens. Det er derfor Israel ikke kan bruke silkehansker. De har nemlig ikke råd til å tape en eneste gang!

Antisemittisme er en form for rasisme. Du nevnte at jødene selv kan bidra til å skape antisemittisme om ikke jødiske samfunn i Diasporaen (utlendighet) sterkt nok tar avstand fra Israels handlinger. Det undrer meg at du ikke ser likheten mellom dine uttalelser og det som i alle århundrer har vært kjernen i antisemittismen: «Jødene har selv skylden for at folk hater dem». Du var ved din kommentar med på å gi legitimitet til slike holdninger. Om du virkelig frykter at det nå skapes grobunn for rasisme overfor jødene, har du som nyhetsformidler et ansvar for å forebygge denne. Hadde du dette i tankene da du i høst bidro til å stemple Israel som en apartheidstat? Eller da du nylig fremstilte terrorbomber i Tel Aviv som små og ubetydelige?

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart