Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Israels okkupasjon er lovlig etter folkeretten

Jan Benjamin Rødner. (Foto: MIFF)
Jan Benjamin Rødner. (Foto: MIFF)
Den norske teologen Trond Bakkevig hevder i Aftenposten den utbredte myten om at okkupasjonen av Vestbredden er ulovlig etter folkeretten. MIFFs styremedlem Jan Benjamin Rødner (bildet) korrigerer Bakkevig og Kjetil Wiedswang i Dagens Næringsliv.

I disse Gaza-tider spres det mange uriktige myter om hva internasjonal lov sier om konflikten, gjerne med brodd mot Israel. Selv om Med Israel For Fred på sine nettsider (miff.no) gjør mye for å spre korrekt kunnskap, ser det ut til at brottsjøen av feil- og mangelfull informasjon bare blir større.

Et eksempel er Trond Bakkevig som i Aftenposten nylig gjentok den utbredte myten om at okkupasjonen av Vestbredden er ulovlig efter folkeretten. Israel ble angrepet av Egypt, Syria og Jordan i 1967. Som kjent vant Israel sin forsvarskrig og ble stående på angripernes landområde. Ifølge folkeretten har Israel da full rett til å bli stående som okkupant inntil den okkuperte går med på en rimelig fredsavtale. I tillegg til internasjonale konvensjoner følger dette av FN-res.242. (Med betydelig frekkhet blir denne resolusjonen i dag påberopt av Israels fiender med påstand om at Israel har brutt den. Det greier de ved bare å sitere deler av resolusjonen som selvsagt må leses i sin helhet.) FN-res.242 ble besvart av en samlet arabisk verden med de tre nei fra Khartoum,- nei til anerkjennelse av Israel, nei til forhandlinger med Israel og nei til fred med Israel. Senere er dette fulgt opp av ledelsen for palestinerne som har nektet å gå med på en endelig fredsavtale og som står steilt på sitt krav om at alle som i dag defineres som palestinere skal ha rett til å flytte inn i Israel. Disse to kravene viser med all tydelighet at palestinerne ikke er villige til å inngå en varig fred med Israel. Deres rop på en tostatsløsning er i virkeligheten et rop om at Israel skal bort fra kartet. Dermed er okkupasjonen folkerettslig fullt tillatt.

Partene hadde en ferdig fremforhandlet fredsavtale i Camp David i 2000. Men Arafat sto på disse kravene, reiste tilbake til Vestbredden og startet intifada 2 med tusenvis av døde. I stedet for å forberede sin befolkning på fred, driver den palestinske ledelsen en hatpropaganda mot Israel og jøder som umuliggjør fred,- de maler seg selv inn i et hjørne av hat og terror.

24. juli lager journalist i Dagens Næringsliv Kjetil Wiedswang et par nye myter om folkeretten: «Israel er okkupasjonsmakt. Ifølge folkeretten er det fullt lovlig å yte væpnet motstand mot en okkupant. Det er imidlertid ingen hjemmel for å skyte tilfeldige raketter mot sivilbefolkningen.»

For det første: Gaza er ikke okkupert, se 4.Haagkonvensjon art.42. Dermed er påstanden om at det er lov å yte væpnet motstand ytterst malplassert. Israel trakk seg ut 100% i 2005. Den gangen kunne folk fra Gaza temmelig fritt ta seg inn i Israel hvor de hadde sitt daglige arbeide. Så begynte en voldsom terrorvirksomhet fra Gaza uten at de palestinske myndighetene løftet en finger for å hindre det. Terrorvirksomheten (over 10.000 raketter, kidnappinger med mer) er ulovlig i internasjonal rett. Selvfølgelig har Israel, som ethvert annet demokrati, satt i verk nødvendige mottiltak. Det er lovlig i folkeretten.

For det andre: Av sammenhengen forstår jeg at Wiedswang tar avstand fra Hamas-rakettene mot Israels sivile. Det er bra. Men det kan leses som at den øvrige virksomheten er lovlig, hvilket den ikke er. Det er knapt noe av det Hamas og andre terrorister foretar seg som det er hjemmel for. For at væpnet motstand skal være lovlig må den væpnede være i uniform med kjennetegn som er klart gjenkjennelige på avstand, våpnene må bæres synlig, det er ulovlig å skjule våpen og soldater blant sivile, det er ulovlig å bruke sykehus og moskeer som tilholdssted for militære og det er ulovlig å angripe sivile mål. Hamas viser ikke respekt for noen av disse reglene som er der for å beskytte sivilbefolkningen. Dette er deres overlagte strategi,- å begå forbrytelser efter internasjonal rett mot så vel egen som Israels befolkning. Og så er det Israel som blir sittende igjen med det moralske ansvaret. Ufattelig!

Når politikere og media stadig tar utgangspunkt i uriktige teser om folkeretten oppnår Hamas det de ønsker: Å skyve de sivile foran seg i propagandakrigen mot Israel. Det må kunne gå an å rapportere om den menneskelige lidelsen og samtidig peke på at den skyldes Hamas, ikke Israel. Det vil være et godt bidrag til å beskytte de sivile i Gaza som sandelig har lidd nok.

Artikkelforfatteren er jurist og medlem av MIFFs hovedstyre.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart