Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

NRK til lisensbetaler: «Å bestride at Gaza er okkupert er å delta i propaganda»

Skjermdump fra NRK Dagsrevyen 4. mai 2018.
Skjermdump fra NRK Dagsrevyen 4. mai 2018.
NRK tar faktisk helt feil.

Lørdag 5. mai sendte MIFF-medlem Trond Baugen i Arendal følgende e-post til NRK Publikumservice. Vi gjengir e-posten i sin helhet:

«Hei!

Når dere skal formidle nyheter, må dere være presise. I innslaget om uro på Gazastripen, sa dere [Dagsrevyen lørdag 4. mai] at palestinerne demonstrerte mot okkupasjon, men de er ikke okkupert. Hamas har selvstyre på Gaza. Gaza har grense mot Egypt og Israel, og Israel foretar våpenkontroll med alle varer som fraktes inn til Gaza. Alle varer som ikke kan brukes til våpen, slipper inn.

Dere har flere ganger hevdet at palestinerne har fredelige demonstrasjoner, men de har brukt håndgranater, sprengladninger, steinslynger som kan være drepende, brannbomber, og brennende draget som setter åkrene i brann.

Er dette fredelig?

Vennlig hilsen Trond Baugen»

MIFF kommenterte Dagsrevyen 4. mai i artikkelen Dagsrevyen ble innhentet av virkeligheten, men ikke før de hadde gitt fake news to ganger.

 

Svarte fra NRK

Søndag 6. mai kom følgende svar til Baugen fra en navngitt informasjonskonsulent i NRKs publikumsservice. Også denne mailen gjengir vi i sin helhet:

NRK: «Hei!

Takk for henvendelsen.

Vi forholder oss til internasjonal lov her. Her er det sentrale elementet hvorvidt en annen makt innehar kontroll over området. Israel kontrollerer 5 av 6 grenseoverganger, luftrom, sjølinje samt Palestinas folkeregister. Israel håndhever en no-go sone langs grensegjerdene og forbeholder seg retten til å entre Gaza med militære styrker ved behov. FNs sikkerhetsråd har bekreftet ved flere anledninger at Gaza fremdeles er okkupert. Den internasjonale krigsdomstolen i Haag uttrykte i 2014 enighet med konklusjonen at Gaza er okkupert ifølge internasjonal lov.

Du spør om det er vennlig å bruke kastevåpen i demonstrasjoner. Nei, det er det ikke, men realiteten er likevel at det majoriteten av demonstranter er fredelige og bruker sin rett.

Å bestride at Gaza er okkupert er å delta i propaganda for å løfte ansvaret av Israel for de brudd på internasjonal lov og menneskerettigheter som begås.»

 

MIFFs kommentar

MIFFs styremedlem og advokat Jan Benjamin Rødner er svært kritisk til NRKs svar.

– Dette er rett og slett feil, skriver Rødner. Han henviser til leksikon-definisjoner av okkupasjon. «En besettelse av en fiendtlig stats område,» skriver Store Norske Leksikon. «Okkupasjon (fra latin tilegnelse) innebærer å fysisk ta besettelse over et landområde eller gods,» skriver Wikipedia.

Rødner skriver videre:

«FN-resolusjoner er politiske vedtak som ikke er avgjørende for hva som faktisk er okkupert område.

Selvfølgelig kontrollerer Israel alle grenseoverganger til Israel. Det er landets rett og plikt. Å ta inn dette faktum som et argument gjør at ethvert naboland må ansees for å okkupere naboen. Men her er det jo også slik at Gaza har grense mot Egypt, hvilket definitivt opphever argumentet. I så fall må også Egypt regnes som okkupasjonsmakt.

At Israel kontrollerer ferdsel via sjø og luft er i henhold til internasjonale regler og kan ikke brukes som argument for at Israel okkuperer. Alle land har rett til å forsvare seg mot at et annet landområde brukes til terrorvirksomhet og som militært oppmarsjområde mot seg. Det blir ikke noen okkupasjon av det heller.

Det er ikke uten videre gitt at man har lov til å demonstrere, selv om det går fredelig for seg. Det er typisk at norsk politi har rett til å forhindre demonstrasjoner når de frykter for at det kan føre til voldshandlinger o.l. I dette tilfellet er det overhengende sannsynlig at så vil skje og det har faktisk skjedd. Hele propagandaen i denne forbindelse og sentrale deler av «demonstrasjonene» viser at meningen er at grensegjerdet skal bli ødelagt, slik at Israel ikke kan kontrollere hvem som tar seg inn i Israel. Likeledes er forsøkene på å sende brennende materiale over til Israel en klar grenseoverskridende og fiendtlig krigshandling.

Dersom det virkelig var meningen å demonstrere imot okkupasjonen – som da må formodes å være Judea og Samaria [Vestbredden] – kunne slike demonstrasjoner fint vært avholdt eksempelvis inne i Gaza by, godt unna grenseområdet. Men dette er ikke demonstrasjoner imot Israels påståtte okkupasjon av Gaza, men mot Israels eksistens. Hvor Hamas legger opp til at det hele skal være så mediavennlig som mulig – det er propaganda-krigføring.

Og NRK er tydeligvis villig til å være mikrofonstativ for denne propagandaen. Dersom de ville opptre virkelig informerende, måtte de pekt på en rekke forhold som de nu tier om: At motdemonstrasjoner i Gaza er en umulighet, mens det bevislig er fullt mulig på Israelsk side, at Hamas sender barn og ungdom ut i fronten uten hensyn til liv og helbred, at de bruker de «fredelige» demonstrantene som dekke for paramilitære operasjoner for å lamme Israels forsvar og utnytte NRK o.a.»

Kontaktinformasjon til NRK Publikumservice er info@nrk.no og tlf. 23 04 70 00.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart