Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Hvorfor Pressens Faglige Utvalg må avvise Operasjon Dagsverks klage

Faksimile av annonsen slik den kom på trykk i Aftenposten og Bergens Tidende.
Faksimile av annonsen slik den kom på trykk i Aftenposten og Bergens Tidende.
KFUK-KFUM Global og Operasjon Dagsverk har sendt klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU) mot ni aviser som trykket en opplysningsannonse fra MIFF høsten 2018. MIFF har sendt tilsvar.

I slutten av oktober 2018 rykket MIFF inn annonser i en rekke av landets største aviser for å advare mot Operasjon Dagsverk. Det likte Operasjon Dagsvserk, og pengemottakerne i 2018, KFUK-KFUM Global, dårlig. Nå har de sendt klage til PFU på ni aviser: Aftenposten, VG, Fædrelandsvennen, Vårt Land, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Adresseavisen, Dagsavisen og Dagen.

Generalsekretær Elin Foberghagen i Norsk Presseforbund har opplyst til Medier24 at PFU har satt i gang «full saksbehandling av saken».

Klagen til PFU kan du åpne som PDF her. (225 kb)

MIFFs tilsvar i saken følger gjengitt i sin helhet som tekst under.

MIFFs tilsvar inkludert bilag kan du åpne som PDF her. (74 MB)

 

 

TILSVAR TIL PRESSENS FAGLIGE UTVALG

 

 

Oslo, den 15. februar 2019

 

 

KLAGER:              KFUK-KFUM, Postboks 6814 St.Olavs plass, 0130 Oslo

 

PROSESSFULLMEKTIG:  Egen

 

INNKLAGET:      Med Israel For Fred (herefter MIFF) v/styrets leder, Postboks 9101, 3006 DRAMMEN

 

PROSESSFULLMEKTIG:  Advokatfirmaet Rødner v/adv. Jan Benj. Rødner, Gjøaveien 11, 0376 Oslo

 

 

1. Jeg viser til den udaterte og usignerte klagen som MIFF har fått oversendt fra PFU.

Undertegnede er advokat, styremedlem i MIFF og representerer MIFF i denne saken.

Klager hevder at MIFFs annonse mot Operasjon Dagsverk (herefter OD) bryter med Vær Varsom-plakaten.  Innledningsvis vil jeg presisere at ingen av klagers anførsler er sanne.  De er frikoblet fra så vel det MIFF har gjort som de faktiske forhold.  Klagen er et forsøk på å misbruke pressens selvdømme til å kneble ytringsfriheten i strid med Grunnlovens § 100.

 

2. LAWFARE – JURIDISK KRIGFØRING

MIFFs opplysningskampanje mot OD er blitt forsøkt stoppet med feilslått juridisk argumentasjon i flere omganger tidligere:

Åndsverksloven.  Den 10.09.18 publiserte MIFF en video med advarsel mot OD.  Samme dag mottok MIFF en mail fra Hovudkomiteen for Operasjon Dagsverk v/Thea Emilie Lervik.  Med henvisning til Åndsverksloven krevde de at videoen skulle fjernes.  Henvisningen til Åndsverksloven er imidlertid feilslått idet det ikke er tatt hensyn til sitatretten.  MIFF har kun vist klipp av ODs materiell i den utstrekning det er nødvendig for å debattere de betenkelige sidene ved OD.  Åndsverksloven er ikke ment som et våpen for å tie i hjel den frie og demokratiske debatt.  MIFF valgte å overse kravet.  OD må ha forstått at deres bløff ikke virket, for de har ikke tatt saken videre.  Jeg legger frem som

BEVIS:   Mail fra Hovudkomiteen for OD 10.09.18              Bilag 1

Markedsføringsloven.  Den 06.11.18 ble MIFFs opplysningskampanje klaget inn for Forbrukertilsynet av Palestinakomiteen Trøndelag med påstand om at kampanjen var i strid med Markedsføringsloven.  I sitt tilsvar datert 27.11.18 dokumenterte MIFF at klagen var basert på uriktige påstander og viste at saken ikke har noe hos Forbrukertilsynet eller Markedsrådet å gjøre.  Den 12.12.18 ble klagen avvist på formelt grunnlag, i tråd med MIFFs prinsipale anførsler.  Klager har det MIFF kjenner ikke klaget saken videre til Markedsrådet.  Jeg legger frem som

BEVIS:   Klage fra Palestinakomiteen til Forbrukertilsynet 06.11.18            Bilag 2

Tilsvar fra MIFF 27.11.18, uten bilag        Bilag 3

Forbrukertilsynets avgjørelse 12.12.18  Bilag 4

YouTube.  I midten av september 2018 klaget OD-ungdommer til YouTube med krav om at en video fra MIFF skulle sperres.  Imidlertid brukte MIFF så en funksjon som toner ut ansiktene til de involverte og forsøket på sensur ble avvist av YouTube.  Jeg legger frem som

BEVIS:   Varsel fra YouTube 17.09.18        Bilag 5

Saksanlegg.  Før klagen til PFU ble MIFF kontaktet av Jarle Aasland, journalist i Stavanger Aftenblad.  Han kunne fortelle at Janna Jihads familie varslet at de ville gå rettens vei mot MIFFs annonse.  Dette ser nu ut til å være frafalt og redusert til en klage til PFU.

Vær Varsom-plakaten PFU.  Nu er vi kommet til nok et forsøk på sensur, nemlig klage til PFU med påberopelse av Vær Varsom-plakaten.

MIFF ser med stor bekymring på debattklimaet i Norge når store organisasjoner med betydelig offentlig støtte i ryggen forsøker å kneble den frie debatt gjennom juridisk krigføring.  Det lover dårlig for demokratiet og åpner for at falske nyheter kan bli stående uimotsagt.

3. Jeg vil nedenfor punktvis presentere klagers anførsler i innrykket tekst, derefter MIFFs motargumenter nedenfor den innrykkede teksten. Til slutt vil jeg kort behandle henvisningene til konkrete punkter i Vær Varsom-plakaten.

4. Janna Jihad.

Klager anfører: «Gjennomgående i alt filmmateriale brukt viser vi Janna som en aktivist med tydelig fred- og håpsfokus …»

Ahed Tamimi.

Klager anfører: «Årets OD-kampanje bruker verken hennes navn eller historie i noe av kampanjemateriellet utover et bilde fra 2015 i en bildeserie-film hvor Ahed vises i rekken av mange andre palestinske ungdom. Navnet blir imidlertid ikke nevnt.»

MIFFs dekning av Jannas og Aheds engasjement er godt dokumentert i forbindelse med MIFFs opplysningskampanje, cfr. miff.no/od.  Janna blir brukt blant annet i en film publisert 13.08.18 av OD, se https://www.youtube.com/watch?v=gZ8ceIod3to. Men på slutten av det neste klippet, som er typisk for Janna og som er stoff som OD velger å ikke publisere, se https://www.youtube.com/watch?v=rfDkZ0ed2Nw&feature=youtu.be&t=13m1s  kan man høre henne lede an i kampropet “Fra elven til havet skal Palestina fri”.  (Bruken av dette kampropet vil bli drøftet nedenfor, se punkt 4.) Likevel presenterer OD Janna, som kommer fra en kjent voldelig palestinsk klan, som «en aktivist med tydelig fred- og håpsfokus».  I en annen film publisert av OD, se https://www.youtube.com/watch?v=SmwbaPxLRak, sies det bl.a. at de vil kjempe for en bedre fremtid i Palestina for alle, men umiddelbart efterpå får vi se Janna, 10 min. 15 sek. ut i filmen, som viser frem “det palestinske kartet” uten Israel.

Ahed, blir avbildet i en OD-film publisert 19. september 2018, som illustrasjon til påstanden om at palestinsk ungdom ønsker “fred”.  Da er det på sin plass å opplyse at Ahed under en reise i Frankrike i september 2018. sa 60 sekunder ut i filmen: «Vårt mål er ikke bare å fjerne den israelske bosetningen i Nabi Saleh [på Vestbredden], men vårt mål er å stanse okkupasjonen, den storstilte bosetningen, som er Israel,» se https://twitter.com/ajplus/status/1044532462968233985.  Likevel sa hun 12 sekunder tidligere at «Palestina er et fredens land.»  Dette er typisk for det doble budskapet de to kusinene gir: et fredelig som kan brukes i vestlige medier og som OD fronter og et fiendtlig som brukes andre steder, men som OD forsøker å benekte, sensurere og holde hemmelig for offentligheten.

Aheds og Jannas holdninger burde være velkjente for alle som vil bruke dem i propaganda-øyemed.  Ahed og Janna sørger for at deres meninger blir filmet og offentliggjort til hundretusener av følgere og når ut til millioner av mennesker over hele verden.

Klager forsøker å ufarliggjøre Ahed ved å skrive at «hun klapset til» en israelsk soldat.  Ahed ble kjent som ytterliggående propagandist og provokatør da videoer med henne gikk verden rundt da hun uten foranledning provoserte, angrep, slo og sparket en israelsk soldat.  Dette alene skulle fått alarmklokkene til å ringe hos OD, men likevel valgte de å bruke et bilde av Ahed i deres kampanje mot Israel.

«Vi støtter ham og er stolte av ham», sier Ahed om Hassan Nasrallah, se https://www.facebook.com/StandWithUs/videos/260071877974625/. Nasrallah er leder for den shia-muslimske og Iran-kontrollerte organisasjonen Hizbollah.  Hizbollah er regnet som en terrororganisasjon av USA, Canada, Den arabiske liga og Hizbollahs militære styrker blir sett på som en terrororganisasjon av Australia, Storbritannia og EU.  Jeg legger frem som

BEVIS:   Wikipedia om Hezbollah              Bilag 6

Senest i oktober 2018 oppmuntret Ahed til voldsbruk og understreket at hun ikke kjemper for en tostatsløsning, men for å “frigjøre hele Palestina” – altså opprette en arabisk og muslimsk stat på bekostning av verdens eneste jødiske stat, se https://twitter.com/MEMRIReports/status/1055389050146832385.

MIFF fastholder at det er stor skam at OD nedverdiget seg til å bruke disse to kusinene i sin propaganda.  Bruken av dem, hvor deres voldelige og hatefulle meninger blir fortiet, viser at den virkelige hensikten med OD 2018 er en annen enn den de forsøker å lure på 6 årskull med norske skoleelever.  OD har drevet en massiv og kostbar kampanje hvor det markedsføres en lang rekke svært grove og usanne anklager mot Israel uten at det blir reist noen motforestillinger av betydning.  På samme måte som Jannas og Aheds holdninger blir holdt skjult, opplyser ikke OD om hva slags fiender Israel står overfor og gir ikke balanserte opplysninger som kunne gitt elevene innsikt også i Israels situasjon.

Dersom OD hadde ønsket å hjelpe barn og ungdom i Palestina kunne de konsentrert seg om å forklare behovet og hva de tenker å gjøre.  I stedet er OD-kampanjen blitt konsentrert om å fremstille Israel på en demoniserende måte, hvilket fremstår som kampanjens hovedformål.  Samtidig blir palestinsk ungdom som oppmuntrer til vold og utslettelse av staten Israel brukt som frontfigurer for kampanjen og det blir benektet at OD tar stilling i konflikten eller er imot staten Israel.  Stort mer løgnaktig er det ikke mulig å gjøre det.

 1. Klager anfører: «Når Ahed og Janna blir frontet med fullt navn og i Janna sitt tilfelle, bilde, kan dette være farlig. Særlig fordi annonsøren skriver om alvorlige falske anklager som ikke enkelt kan frikobles fra Janna eller Aheds navn. Dette gjelder i særlig grad i annonsen trykket i FVN, SA og Dagsavisen (variant 2) hvor det står at Ahed oppfordrer til knivstikking og terrorbombing. Dette er svært alvorlige anklager å legge på en mindreårig og heller ikke noe Ahed er blitt dømt for.»

Dette er anførsler frikoblet fra virkeligheten som klager lett ville funnet om de hadde gått inn på den dokumentasjon MIFF har lagt frem.  I januar 2018 sa Ahed, se https://www.youtube.com/watch?v=6Rw0magCKD0: «… vår styrke er i våre stener. Jeg skulle ønske alle over hele verden kunne forene seg slik at vi kan frigjøre Palestina, fordi Trump må bære ansvaret for den avgjørelsen han tok for enhver palestinsk reaksjon, enten det er med knivstikkinger, martyroperasjoner [selvmordsbombinger (MIFFs bemerkning)] eller steinkasting.»  MIFFs påstander er således sanne og dokumenterte.

MIFF har argumentert om hver enkelt av kusinene slik at den ene ikke gjøres ansvarlig for den andres gjerninger.  Det er derfor uheldig når klager her sauser de to sammen som om MIFF ikke har greid å skille mellom dem.  Når dette er sagt, skal det anføres at de to ikke er noen tilfeldige jenter.  De er medlemmer av en kjent voldelig familie hvor deres nærmeste slektninger har vesentlige stillinger i det palestinske lederskapet.  Jeg viser til artikkel offentliggjort på MIFFs hjemmesider den 10.08.18, https://miff.no/norge-og-israel/2018/08/10operasjon-dagsverk-bruker-jana-jihad-fra-voldelig-palestinsk-klan-som-stemme-for-fred.htm.  Jeg legger frem som

BEVIS:   Artikkel om OD, Jannas/Aheds familie 10.08.18 fra miff.no             Bilag 7

Påstanden om at dette kan være farlig for Janna og Ahed er åpenbart feil og et forsøk på psykisk manipulering.  Det MIFF har offentliggjort er ikke skjult for offentligheten.  Tvert imot er alt sammen lastet ned fra nettet hvor det ligger fritt tilgjengelig for enhver.  Dertil kommer at det er lagt ut på nettet av kusinene selv og deres familie eller i tett samarbeide med dem.  Det er ikke slik at MIFF har avslørt noen hemmeligheter, benyttet seg av hemmelig efterretning e.l.  MIFF har fått tak i dette stoffet fordi kusinene og deres familie har ønsket å spre det globalt til så mange som mulig.  Det er en del av deres propagandakrig mot Israel.  Da blir det hyklersk å påstå at MIFFs offentliggjøring av det samme stoffet setter kusinene i fare.

Klager gjør ikke noe forsøk på å begrunne påstanden om at dette kan være farlig for kusinene.  Det er åpenbart heller ikke tilfellet.  Dersom noen skulle være interessert i slike opplysninger og eventuelt agere på dem, er det fantasifullt å tenke seg at MIFFs påpekning av så velkjente fakta skulle kunne medføre noen ytterligere fare for kusinene.  Kusinenes liv og virke er fanatisk bygget på å trekke til seg nettopp slik oppmerksomhet.  Det kan ikke med rimelighet påstås at MIFFs annonser spiller noen rolle fra eller til i så måte.  Argumentet synes å være basert på en konspiratorisk fantasi hvor man tiltror Israel nær sagt hva som helst, hvilket stemmer godt overens med det budskapet som OD ellers formidler om Israel.

Demokratier er bl.a. bygget på en fri debatt hvor påstander og hendelser kan diskuteres og kontrolleres i en fri meningsutveksling.  Det er sentralt at man ikke behøver samtykke fra dem det gjelder for å debattere og problematisere ytringer som er lagt ut i offentligheten for med viten og vilje å drive politisk propaganda.  Anførselen om at MIFF ikke har bedt om eller fått tillatelse fra diverse aktører viser derfor en manglende innsikt i sitatretten.  Her legger klager opp til et helt nytt nivå for den offentlige debatt.  Det bekrefter klagers vilje til å undergrave en levende demokratisk debatt og å gjøre bruk av juridisk krigføring som i sin konsekvens er dypt foruroligende.  Det passer godt med demokratiets magre kår i de arabiske landene, men burde likevel vært unngått i Norge.

 1. Klager anfører at «I annonsene står det Janna og Ahed kjemper for «å fjerne» (variant 1 og 3) eller «å utslette» (variant 2 og 4) Israel. Dette er ikke dokumenterte påstander, men antagelser som bygger på et vanlig palestinsk frihetsrop (frigjøre Palestina fra elven til havet» «from the river to the sea». Å rope dette er ikke ensbetydende med å ville utslette staten Israel. For mange palestinere er det et symbol på retten til retur og retten til fri bevegelse mellom to stater slik at palestinere kan besøke sin familie på Vestbredden og på Gaza.»

Her forsøker klager å definere seg bort fra en vanlig og naturlig forståelse av teksten.  Den naturlige forståelsen av uttrykket «Fra elven til havet skal Palestina bli fri!» er at Israel skal bort fra kartet.

Dette forstår de også i den amerikanske tv-stasjonen CNN. I slutten av november 2018 kunne nettstedet Mediaite fortelle at CNN hadde sagt opp sin kontrakt med bidragsyter og kommentator Marc Lamont Hill kort tid etter at han tok til orde for «et fritt Palestina fra elven til havet». Dette er også bekreftet i rapport på CNNs eget nettsted.

Dette bekreftes videre av at en overveldende majoritet av palestina-araberne mener akkurat dette.  Det bekreftes også av PLOs emblem og av et kart som Janna selv har laget, hvor Israel er borte fra kartet.   Enn videre av at bildet av Janna i annonsen viser at hun bærer et smykke som vises bak-frem hvor Israel er borte fra kartet.  På samme måte som Israel er fjernet i palestinske skolebøker osv osv ad infinitum.

Hertil kommer, som jeg har vist ovenfor, at Ahed i andre sammenhenger i klartekst forteller at hun ønsker Israel bort fra kartet og erstattet med det palestinske flagget.  Det kan ikke være noen tvil om at hun legger den samme forståelse av uttrykket til grunn som MIFF gjør, men som klager benekter.

Når klager nu forsøker å definere seg bort fra dette problemet ved å gi uttrykket et helt annet innhold enn det en naturlig sproglig forståelse tilsier.  Det er interessant at klager ikke våger å påstå at deres tolkning av begrepet er noe alle palestinere mener.  I stedet holder de seg med begrepet «mange palestinere», uten å forsøke å kvantifisere hva mange måtte være, om det er mer eller mindre enn 10 personer.  Det er ikke egnet til å forbause, idet «mange» i dette tilfellet nok er noen ganske få, hvis noen.  Klager gjør da heller ikke noe forsøk på å dokumentere sin påstand.

I denne forbindelse er det ikke til å komme utenom at en betydelig del av det tankestoffet, som viktige palestinske organisasjoner holder seg med, utvetydig sier at Israel skal fjernes fra kartet og jødene drepes.  Dette har inspirasjon så vel fra  ytterliggående tolkninger av Koranen og hadither som nazi-propaganda.  Mange har i efterkrigstiden forundret seg over hvorfor jødene ikke kom seg vekk fra forfølgelsene i tide.  Ikke minst har debatten høsten 2018 i kjølvannet av Marte Michelets bok «Hva visste Hjemmefronten?» satt problemstillingen på kartet.  Dessverre har det altfor ofte vist seg at pessimistene som tolker utsagn i sin verste mening, har hatt rett.  Mens «gode krefter» har neglisjert, bortforklart eller hemmeligholdt advarslene.  Klager stiller seg med denne anførselen i rekken av apologeter som forsøker å gjøre det umulig å advare mot faren som truer.

 1. Klager anfører under «Referanse til boikott og antisemittisme: Gjennomgående i hele annonsen er den illegitime sammenkoblingen av jødehat med KFUK-KFUM Global sitt boikott-standpunkt av okkupasjonen. … ingenting i årets OD kampanje eller i KFUK-KFUM Globals profil har noen gang ytret et ønske eller målsetning om å fjerne verdens eneste jødiske stat.»

MIFF vil her anføre at det hjelper lite om klager har unnlatt å ytre slike ønsker når de setter i gang en innsamlings- og propagandakampanje til fordel for organisasjoner som gjør det.  KFUK-KFUM Globals palestinske partnere YMCA East Jerusalem og YWCA Palestine arbeider, i likhet med KFUK-KFUM Global selv, for total boikott av Israel.  Det nevnes heller ikke at det norske Utenriksdepartementet har slått fast at Israel-boikott er i strid med WTO-avtalen og norske folkerettslige forpliktelser.  Jeg legger frem som

BEVIS:   Palestinian call for BDS 09.07.2005 signert YMCA/YWCA              Bilag 8

Brev fra UD 10.01.06       Bilag 9

Klager har erkjent at midler som kommer inn fra denne kampanjen vil frigjøre midler som vil brukes til BDS.  Jeg viser til artikkel på MIFFs hjemmesider den 12.10.18, hvor det er sakset fra et intervju i Vårt Land med KFUK-KFUMs leder Global Fredrik Glad-Gjernes: «Når vi får penger til traumebehandlingsprosjektet, får vi jo indirekte frigitt mer penger til andre prosjekter vi har, som for eksempel BDS-prosjektet», se https://miff.no/norge-og-israel/2018/10/12leder-innrommer-elevenes-od-penger-frigjor-penger-til-boikott-av-israel.htm.  Jeg legger frem som

BEVIS:   Artikkel om OD 12.10.18 fra miff.no           Bilag 10

«Det er i psyken til enhver palestiner at retten til retur er en hellig rett og det kan ikke bli noen fred uten den,» skriver YWCA Palestine på sine nettsider. «Den har ingen foreldelse og kan ikke bli fjernet med en avtale eller etableringen av en [palestinsk] stat,» skriver de videre. Hva dette betyr ble klart uttrykt av Egypts daværende utenriksminister Salah ad-Din den 11.10.49: «Når de forlanger tilbakeføring av flyktningene til Palestina mener araberne at Israel skal utslettes.»  Jeg legger frem som

BEVIS:   The Fabric of Our Lives, 02.12.13 fra ywca-palestine.org               Bilag 11

Her hopper klager over MIFFs argumentasjon, på tross av at den burde være enkel å forstå: Boikotten av Israel (BDS) og kravet om at alle palestinere skal ha rett til å invadere Israel er begge ledd i kampen for å fjerne Israel fra kartet.  Når klagers kampanje er knyttet tett opp til organisasjoner som holder seg med slike kampmetoder kan ikke klager unnskylde seg med at de ikke selv har gitt direkte uttrykk for et slikt mål.  I det minste må klager tåle at problemstillingen blir drøftet i en fri, offentlig debatt.

 1. Klager viser til MIFFs henvisning til diktet «Du må ikke sove!» samt MIFFs påstand om at OD-kampanjen demoniserer Israel. Klager anfører at «Antagelsen om at årets OD aksjon bidrar til hat og et negativt syn mot Israel og jøder er en grov anklage og på ingen måte dokumentert. OD og KFUK-KFUM Global som mottar midler fra OD er begge meget positive til Israel som stat, men er kritiske til den delen av poltikken som opprettholder en situasjon som bryter med internasjonal lov og FN-vedtak.  … Disse anklagene er meget uheldige da de kan føre til at OD og KFUK-KFUM Global mister anledningen til å besøke Israel og Palestina for å følge opp programmet og sikre god forvaltning av midlene som ble samlet inn på OD-dagen. Alle anklagene samlet kan også forventes å ha en negativ effekt på mobilisering for OD 2018 og innsamlingsresultatet.»

MIFF har ovenfor dokumentert at årets innsamling skal gå til organisasjoner som går inn for boikott av Israel og fri palestinsk invasjon av Israel.  Resultatet av en slik poltikk ville utvilsomt vært at Israel ble fjernet fra kartet.  Dette er svært betenkelige sider ved årets OD som klager har gjort sitt beste for å skjule fra offentligheten generelt og 6 årskull skoleungdommer spesielt.  Det er en klar demokratisk oppgave å peke på slike betenkelige forhold.  Eftersom det dreier seg om Israels eksistens, verdens eneste jødiske stat, er det god grunn til å bruke sterke virkemidler for å gjøre oppmerksom på disse forhold, også henvisningen til Øverlands dikt.

Ved en gjennomgang av det materialet OD-kampanjen har markedsført er det umulig å se at klager er «meget positiv til Israel som stat».  Det mangler fullstendig opplysning om at Israel er et demokrati, at likestilling mellom kjønnene står høyt, at landet er dyrket opp fra ørken og sumper, at Israel står for en eventyrlig mengde av nyvinninger på nær sagt alle livets områder osv.  Det er ingen opplysning om over 1 million jødiske flyktninger fra de arabiske landene, hvorav de fleste kom til Israel.  Derimot blir det rettet den ene anklagen efter den andre mot Israel, uten at det gjøres noe seriøst forsøk på å sette påstandene inn i en sammenheng.  Palestinerne blir fritatt for ethvert ansvar for situasjonen.  I sum er ubalansen så grov at demonisering er en presis og korrekt beskrivelse av kampanjen.

At det var på sin plass at MIFF gikk ut med motforestillinger til årets OD bekreftes av lektor Anita Sævik, fagutvalgsleder i religion og etikk i Norsk Lektorlag.  Saken er så alvorlig at hun skriver at det er legitimt å spørre om OD bryter med verdigrunnlaget i opplæringsloven.  Likeledes har rabbiner Joav Melchior og Det Mosaiske Trossamfund i Oslo, helt uavhengig av MIFF, gått ut og advart mot årets OD, cfr. artikkel i Vårt Land den 24.07.18.  Melchior viser til at «elementer som kan skape en forsoning er helt fraværende» i OD-opplegget til KFUK-KFUM Global.  Han skriver videre: «Siden starten av konflikten har de aller fleste arabere og palestinere dessverre nektet enhver dialog og forsoning med Israel og israelere. Når man har kontakt med unge palestinere er det en god anledning for å utfordre dem til å ha dialog med israelere. I stedet valgte man kun å støtte det palestinske narrativ om konflikten, og man nevner Israel kun som okkupant og israelere som slemme soldater.  Det bidrar til å opprettholde konflikten framfor å skape varig fred.»  Endelig nevner jeg at MIFF i flere artikler har vist hvordan jødiske elever føler seg ekskludert og elever blir opprørt over den ensidige propagandaen som OD bedriver.  Jeg legger frem som

BEVIS:   Artikkel i Norsk Lektorblad nr. 5/2018     Bilag 12

Artikkel i Vårt Land 24.07.18       Bilag 13

Artikkel 25.10.18 fra miff.no          Bilag 14

Artikkel 29.10.18 fra miff.no          Bilag 15

Påstand om at MIFFs opplysningskampanje kan føre til at klager blir nektet adgang til Israel og Palestina er uten interesse for saken.  Slike effekter kan ikke begrunne en nektelse av den frie debatt og undertrykkelse av fakta i Norge.

Likeledes kan det ikke brukes mot annonsene at ODs innsamlingsresultat kan bli skadelidende.  Dette må man regne med når man setter i gang med en politisk kampanje hvor man forsøker å skjule viktige faktiske forhold og kampanjens tvilsomme karakter blir avslørt med fakta og saklig argumentasjon.

 1. Kobling anti-israelsk – antisemittisk. Klager anfører: «Gjennomgående i hele annonsen er den illegitime sammenkoblingen av jødehat med KFUK-KFUM Global sitt boikott-standpunkt av okkupasjonen. … Antagelsen om at årets OD aksjon bidrar til hat og et negativt syn mot Israel og jøder er en grov anklage og på ingen måte dokumentert. … men vi er kritiske til den delen av politikken som opprettholder en situasjon som bryter med internasjonal lov og FN-vedtak.  Dette kvalifiserer ikke til betegnelsen ‘anti-israelsk’ og ‘antisemittisk’-kampanje.»

MIFF vil ikke her ta opp en større diskusjon om internasjonal lov og FN-vedtak.  Argumentet er på siden av saken.  Det saken dreier seg om er den ensidige fremstillingen som OD gir av situasjonen, cfr. anførsler ovenfor.  Dette skjer overfor 6 årskull av skoleungdommer som ikke kan unndra seg denne massive politiske påvirkningen.   Som vist ovenfor er dette gjort så grovt at det er grunn til å spørre om dette bryter med verdigrunnlaget i opplæringsloven.  Det er denne ensidigheten som gjør OD-kampanjen demoniserende og leder til at Israel blir utsatt for hat og ringeakt.

Klager erkjenner at KFUK-KFUM Global går inn for boikott av Israel.  MIFF har dokumentert at CDU, Tysklands største parti, anser alle former for Israel-boikott som antisemittisme.  Videre at den tyske sikkerhetstjenesten i Berlin drøfter Israel-boikott i et eget kapittel om antisemittisme i årsrapporten for 2017.  Særlig når boikott kombineres med kravet om en uinnskrenket «rett til å vende tilbake» (flytte 7 millioner palestinere inn i Israel), slik mottakerne av OD-pengene gjør, se punkt 4, konkluderer sikkerhetstjenesten med at det er antisemittisme.  Jeg legger frem som

BEVIS:   Om CDU fra Jerusalem Post 07.12.2016  Bilag 16

Årsberetning fra Berlins Sikkerhetstjeneste s.1, 178-196                Bilag 17

Organisasjonene som OD støtter går inn for en politikk som vil utslette Israel som en jødisk stat.  Disse organisasjonene bidrar til at jøder i Europa blir mobbet og trakassert.  Da har man minst to fellestrekk med nazistene.  HL-senterets rapport om antisemittisme fra 2012 viser en klar kobling mellom holdninger til konflikten mellom Israel og palestinerne og holdninger til jøder generelt.  Graden av antisemittisme er størst blant de ivrigste støttespillerne til palestinerne.  Dette er ikke noe sær-norsk fenomen.  Jeg viser til artikkel i Aftenposten 13.02.19.  Der uttaler Andreas Zick, som har ledet et arbeide med spørreundersøkelser blant tyskere: «Dagens antisemittisme er tett knyttet til antiisraelske holdninger. Dette er ikke det samme, men det vi ser er at det kun er et fåtall i våre undersøkelser som klarer å skille mellom kritikk av Israel og kritikk av jøder generelt.»  Og professor ved Senter for ekstremismeforskning, Cathrine Thorleifson Moe uttaler: «Vi har observert at hvis man har anti-semittiske holdninger, er man også mer tilbøyelig til å bruke vold mot jøder.  Den nye antisemittismen er knyttet til konflikten i Midtøsten, hvor jøder holdes ansvarlige for Israels handlinger.»  Jeg legger frem som

BEVIS:   Tabell fra HL-Senterets undersøkelse 2012 om antisemittisme   Bilag 18

Artikkel 13.02.19 fra Aftenposten           Bilag 19

 1. Klager anfører: «Redaktørene i FVN og VG har i senere tid gått ut med en beklagelse for at annonsen ble trykket slik den gjorde.»

Klager unnlater å opplyse at Dagsavisens ansvarlige redaktør Eirik Hoff Lysholm vurderte at annonsen var innenfor de romslige grenser vi har for annonser.  Likeledes mener konstituert redaktør i Vårt Land Alf Gjøsund at annonsen måtte kunne trykkes.  Jeg legger frem som

BEVIS:   Artikkel i Medier24.no 01.11.18                Bilag 20

Bakgrunnen for redaktør i VG Gard Steiros uttalelse var at OD spilte sjokkert over at MIFF i annonsen skrev om Janna og Ahed.  De lot som om de var sjokkert over at MIFF skrev om hva de virkelig sa, uten å ha fått tillatelser fra disse to mindreårige og deres foreldre.  Så gikk noen direkte på redaktørene i avisene hvor annonsen var publisert og spurte dem om det ikke er i strid med avisenes retningslinjer å offentliggjøre noe om mindreårige uten samtykke.  Tatt ut av sin sammenheng fikk man da svar som nevnt i klagen.

MIFF vil anføre at det ser ut til at redaktørene det gjelder ble tatt på sengen og ikke så det hele bildet.  Dersom OD ikke hadde brukt disse to pikene som frontfigurer, ville det vært feil å nevne dem.  Men det var OD selv som brukte dem sentralt i sin propaganda og, som MIFF har vist ovenfor, på en løgnaktig måte.  Da må MIFF kunne vise dette ved navns nevnelse.  Disse to kusinene er så sentrale i propagandaen at det vil være i strid med Grunnlovens § 100 om man ikke åpent skulle kunne offentliggjøre motbevis og motargumenter.

Hertil kommer at Janna og Ahed i årevis, sammen med sin familie, har fremstått med sin propaganda i alle de fora de kan komme til.  Janna har siden hun var 7 (!) år omtalt seg selv som journalist.  Påstander om at MIFFs avsløring av fakta, som de selv har publisert til millioner av mennesker, er farlige for henne, er propagandistisk oppspinn.

På tross av at MIFF har dokumentert Jannas og Aheds ekstremistiske budskap fortsetter Fredrik Glad-Gjernes, daglig leder i KFUK-KFUM Global, den usanne fremstillingen av dem ved å si at han opplever Janna (12) som ei fantastisk jente, midt i et voldsomt krysspress.  Og videre: «Mange vil at slike ungdommer skal bli ekstremister. Hun står for det stikk motsatte,» Sammenholdt med faktum setter denne uttalelsen et stort spørsmålstegn ved sannhetsgehalten i hva KFUK-KFUM Global ellers sier om formålet med årets OD.  Jeg legger frem som

BEVIS:   Artikkel fra VG.no 01.11.18          Bilag 21

Problemet oppstår fordi OD har sensurert bort sentrale deler av Jannas og Aheds offentliggjorte budskap og fremstiller dem som noe helt annet enn det de egentlig er.  Den eneste måten å argumentere imot den slags manipulering av fakta er å vise det OD skjuler.  Det er viktig å merke seg at det ikke er noen tilfeldighet at Janna og Ahed blir brukt i ODs propaganda.  De er frontfigurer og rollemodeller for palestinsk ungdom.

Det er utrolig at klager vil benytte seg av en argumentasjon som innebærer en svært alvorlig innskrenkning av og forsøk på knebling av ytringsfriheten og samfunnsdebatten.  Dersom man legger klagers oppfatning til grunn, kan folk, som vil komme seg unna med løgn, enkelt gjøre det ved å la mindreårige fronte meningene og dermed vil man ikke kunne ta til motmæle.  Det er åpenbart feil.  MIFF håper at når de aktuelle redaktører får tenkt seg om, vil de se at annonsene var helt i orden å publisere.  Jeg viser også til hva Arne Jensen, leder i Norsk Redaktørforening, sa til Vårt Land 31.10.18: «Man kan ikke frigjøre seg fra enhver etisk refleksjon rundt annonser, men når man beveger seg inn i et politisk landskap, vil det selvsagt være stor takhøyde for hva man kan hevde uten å si at det bryter med etiske normer. Å tenke seg at man skulle ha samtidig imøtegåelse på politiske annonser ville trolig avvikle all annonsering for politiske budskap.»  Jeg legger frem som

BEVIS:   Artikkel fra Vårt Land 31.10.18   Bilag 22

 1. Brudd på Vær Varsom-plakaten.

MIFFs motargumenter til klagers påstander fremgår av den ovenstående drøftelsen.  Her vil MIFF derfor først fremkomme med noen generelle betraktninger og derefter en summarisk argumentasjon til de enkelte punktene i plakaten.

MIFF har ovenfor dokumentert at påstandene MIFF har kommet med er sanne og har vært nødvendige for å føre en viktig offentlig debatt.  Klager har ingen rett til å begrense omfanget av MIFFs argumentasjon til bare de deler av saken som klager selv ønsker å få frem.

Det skal svært mye til for å begrense den offentlige debatt.  Så vidt vi kan se, har Vær Varsom-plakaten aldri blitt brukt til å forby et politisk budskap som det MIFFs opplysningskampanje representerer.

MIFF vil sterkt fremholde at det stoffet som MIFF har lagt inn i annonsene, er av en slik art at det er forunderlig og foruroligende at ikke dette er kommet frem i den øvrige pressen. Selv ikke den alvorlige advarselen fra lektor Sævik i Lektorbladet, se bilag 12, har det vært noen merkbar interesse for i norske media.  Men klimaet i Norge er i dag slik at journalister ikke ser ut til å være interessert i å finne frem til det stoffet som MIFF forteller om.  MIFF finner det eksempelvis betenkelig at andre ikke har vist interesse for å avsløre ODs misbruk av Janna og Ahed, den sterkt fordreide og stigmatiserende propagandaen mot Israel som er helt unødvendig for det påståtte formålet, og det faktum at dette propagandistiske budskapet blir markedsført til 6 årskull med norske skoleungdommer.  Dette skjer ved at et stigmatiserende budskap blir spredt under dekke av humanitært arbeide.  På toppen av dette kommer en rekke andre kampanjer rettet mot norske skoleelever, sist nu den norske animasjonsfilmen Tårnet fra november 2018.

For å komme til orde har MIFF vært nødt til å bruke penger på en slik opplysningskampanje som MIFFs annonser er.  Sett i dette perspektiv er klagen et trist eksempel på en totalitær og udemokratisk tankegang og misbruk av enda et viktig regelverk.

Mye viktigere og verre er det at OD har hatt fri tilgang til å drive sin propaganda i klasserommene til 6 årskull av norske skoleelever.  Det er det virkelig betenkelige i denne saken.  Men det ligger utenfor PFUs mandat.

 

Til de enkelte punkter i Vær Varsom-plakaten: 

Punkt 2.1.  Dette punktet gjelder redaktørenes egen forståelse av sin oppgave og er i utgangspunktet MIFF uvedkommende.  Det skal imidlertid opplyses at avisene var seg sitt ansvar bevisst.  Som en følge av dette ble annonsene endret på en del punkter for å imøtekomme innvendinger fra avisene.

Punkt 2.6.  Annonsene er satt opp slik at det klart fremkommer at det er betalt annonseplass, i tråd med vanlig praksis.  Det er intet brudd på plakaten.

Punkt 4.1.  Annonsene har konsentrert seg om forhold som OD har ønsket å fortie, men som er relevante for forståelsen av OD-kampanjen.  Videre om ODs ubalanserte fremstilling av faktum.  MIFFs argumentasjon har vært saklig og sannferdig.  Klagers anførsel er et forsøk på sensur som ikke bæres oppe av plakaten.

Punkt 4.3.  MIFF har dokumentert at annonsene er sannferdige.  Dermed faller klagers anførsel på dette punkt.

Punkt 4.7.  Det var OD og Janna og Ahed selv som satte seg i en slik situasjon at det var nødvendig for MIFF å bruke deres navn og bilde for å kunne fremføre argumentasjonen som viste at ODs kampanje var basert på en uriktig fremstilling av dem.  MIFFs argumenter er dokumentert sanne.  Påstandene om at dette kan være farlig for dem er åpenbart usann.

Punkt 4.8.  Det er Janna, Ahed og deres familie som har gått til media med sin politiske kampanje.  Alt det MIFF har publisert har vært tatt fra det de selv har lagt ut i den hensikt at det skal nå lengst mulig ut.  Da kan ikke plakaten bli brukt til å sensurere bort det disse ønsker å fortie.

Punkt 4.10.  Klagers anførsel er i strid med sitatretten.  Henvisningen til Høyesteretts dom vedr. Memo er forfeilet idet problemstillingen der var en annen.  I Memo-saken var et bilde fra en demonstrasjon brukt som blikkfang til en artikkel som ikke dreide seg om demonstrasjonen.  Den avbildede personen hadde ikke gitt samtykke til noen offentliggjøring.  I nærværende sak har det vært nødvendig å bruke bildet for å kunne føre en politisk debatt hvor den avbildede aktivt har medvirket til global offentliggjøring av bildet og til bruk i politisk sammenheng.

Punkt 4.13.  Opplysningene i annonsene har ikke vært feilaktige.  Det har derfor ikke vært noen grunn til å beklage eller rette opp.

Punkt 4.14.  Klager påstår at de ikke fikk beskjed om at OD-kampanjen ville motta denne type beskyldninger.  Dette er feil og imot bedre vitende.  MIFF offentliggjorde sine innvendinger mot OD-kampanjen i en serie artikler på sine hjemmesider.  For en oversikt over artiklene, se  https://miff.no/tag/operasjondagsverk/page/5/.  Den første artikkelen stod allerede den 13.03.18, den neste den 7.06.18 osv.    Disse artiklene var OD kjent med.  Jeg viser til bilag 1 hvor Hovedkomiteen i OD forsøker å stoppe MIFF den 10.09.18.  Videre var daglig leder i KFUK-KFUM Global Fredrik Glad-Gjernes, kjent med dette, se bilag 10 og 21.  Innholdet i annonsene fremkom i god tid i forveien på MIFFs hjemmesider.

Man kan ikke regne med samtidig tilsvar til en politisk annonse-kampanje.  En slik regel ville fått betydelige ringvirkninger, bl.a. for de annonse-kampanjer som politiske partier kjører i forbindelse med valgkamper.  Jeg viser til Arne Jensens uttalelse til Vårt Land 31.10.18, se bilag 22.

Punkt 4.15.  OD har i betydelig utstrekning fått komme til orde ved gratis spalteplass til intervjuer, debatt-innlegg mv. i landets aviser, i uforholdsmessig mye større grad enn MIFF som stort sett er avspist med korte sitater.  OD var fortløpende orientert om hva MIFF mente, hvilket man ser på MIFFs hjemmesider, slik at OD var varslet om hva som kunne komme.

 

Jeg nedlegger slik påstand:         Med Israel For Freds annonser har ikke brutt god presseskikk.

ADVOKATFIRMAET RØDNER

Jan Benj. Rødner

Advokat

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

 1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
 2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
 3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
 4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart