Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

PFU: – MIFFs annonse var ingen presseetisk krenkelse overfor Operasjon Dagsverk eller KFUK-KFUM

Fra møtet i Pressens Faglige Utvalg 23. oktober 2019. (Skjermdump fra Journalisten.no)
De aller fleste klagene fra KFUK-KFUM Global og Operasjon Dagsverk ble avvist. To aviser ble felt på én paragraf.

Dagen og Stavanger Aftenblad ble felt for brudd på god presseskikk da MIFFs annonse mot Operasjon Dagsverk ble behandlet i Pressens Faglige Utvalg (PFU) onsdag formiddag. (Se innstillingene under.)

En lang rekke av Operasjon Dagsverks klagepunkter ble avvist av PFU.

– PFU kan ikke se at annonsen utgjør en presseetisk krenkelse overfor Operasjon Dagsverk eller organisasjonen bak, heter det i vedtakene for alle avisene.

Dagen og Stavanger Aftenblad ble felt på paragraf 4.8 i Vær Varsom-plakaten: «4.8. Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker.»

Se alle MIFFs kildehenvisninger til annonsen her.

Se Conrad Myrlands kommentarer etter PFU-møtet:

https://www.facebook.com/medisraelforfred/videos/563256944425644/

Les MIFFs tilsvar: Hvorfor PFU må avvise Operasjon Dagsverks klage

Se opptak av første del av møtet i PFU da saken om MIFFs annonser ble behandlet.

Følgende personer var til stede rundt bordet under saksbehandlingen (fra venstre):
Mathias Vedeler, Sekretariatet
Ellen Ophaug, Journalistene (vara)
Liv Ekeberg, Journalistene
Kristin Taraldsrud Hoff, Allmennheten
Stein Bjøntegård, Redaktørene
Øystein Stray Spetalen, Allmennheten (vara)
Marit Breivik, Allmennheten (vara)
Ingrid Nergården Jortveit, Sekretariatet
Trude Hansen, Sekretariatet

De ni avisene trykket fire forskjellige versjoner av MIFFs annonse. Her er PFUs uttalelser og konklusjoner om annonsene i de forskjellige avisene:

AFTENPOSTEN, BERGENS TIDENDE OG ADRESSEAVISEN

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:


Klagen gjelder en annonse fra Med Israel for fred (MIFF) i Aftenposten. Annonsen var et angrep på Operasjon Dagsverk, som i 2018 ga pengene til ungdom i Palestina. I annonsen ble det påstått at to navngitte palestinske jenter – en 12-åring og en 17-åring – sier de «kjemper for å fjerne Israel (‘frigjøre Palestina fra elven til havet’)».

Klager er KFUK-KFUM Global, som i 2018 stod bak Operasjon Dagsverk. Ifølge klager harAftenposten tillatt publisering av falske anklager mot både de to jentene og Operasjon Dagsverk. Klager mener beskyldningene mot jentene har gjort deres sikkerhetssituasjon i Palestina verre. Klager viser til at pressen plikter å vise særlig hensyn når barn omtales. Slik klager ser det, burde avisen gitt samtidig imøtegåelse til både barna og organisasjonen.

Klager mener også at avisen burde rettet og beklaget annonsen.

Aftenposten avviser at god presseskikk er brutt. Avisen mener at annonsen ikke kan vurderes opp mot Vær Varsom-plakaten (VVP) slik klager gjør, fordi de aktuelle punktene i plakaten er ment for redaksjonelt stoff. Aftenposten opplyser også at de krevde betydelige endringer i annonsen før den ble publisert. Avisen kan ikke se at annonsen inneholder falske anklager eller beskyldninger som utløser rett til samtidig imøtegåelse. Aftenposten mener det ville være galt å nekte annonsøren å uttrykke sine meninger om saken.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at redaktøransvaret gjelder for alt innhold i redaktørstyre medier, inkludert annonser. PFU viser til VVP punkt 2.1, der det står: «Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold (…)».

Det ligger i annonsens natur at det er et partsinnlegg, enten annonsøren ønsker å selge noe eller fremme et budskap. I presseetisk sammenheng er det viktig at publikum oppfatter det som en annonse, slik at den ikke forveksles med redaksjonelt stoff. PFU mener den påklagede annonsen var tydelig merket. Det var ingen tvil om at den inneholdt MIFFs politiske budskap, og det kom klart frem at MIFF var avsender.

Samtidig går det også en presseetisk grense for selve innholdet i annonser, og PFU understreker at det er redaktøren som har det etiske ansvaret. Åpenbart krenkende og udokumenterte påstander kan bryte med god presseskikk

I den påklagede annonsen ble det fremmet en påstand om to barn, en 12-åring og en 17-åring. Barn har et særlig presseetisk vern i Vær Varsom-plakaten, jf. VVP 4.8, som sier atmediene skal vurdere hvilke konsekvenser publiseringen kan få for barna. I dette tilfellet mener imidlertid PFU at Aftenposten har tatt tilstrekkelig hensyn. Utvalget merker seg at avisen krevde flere endringer i annonsen før den ble publisert. Påstanden om jentene fremstår som annonsørens tolkning av et slagord jentene har brukt. PFU merker seg dessuten at jentene til tross for sin unge alder er profilerte aktivister. Også mindreårige som deltar i det offentlige ordskiftet må akseptere en viss meningsmotstand.

PFU kan for øvrig ikke se at annonsen utgjør en presseetisk krenkelse overfor Operasjon Dagsverk eller organisasjonen bak.

Aftenposten har ikke brutt god presseskikk.

KONKLUSJON: PFU vedtok innstillingen.

VÅRT LAND (og DAGSAVISEN)

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL UTTALELSE:

Klagen gjelder en annonse fra Med Israel for fred (MIFF) i Vårt Land. Annonsen var et angrep på Operasjon Dagsverk, som i 2018 ga pengene til ungdom i Palestina. I annonsen ble det påstått at to navngitte palestinske jenter – en 12-åring og en 17-åring – sier de «kjemper for å fjerne Israel (‘frigjøre Palestina fra elven til havet’)». 12-åringen ble avbildet.

Klager er KFUK-KFUM Global, som i 2018 stod bak Operasjon Dagsverk. Ifølge klager har Vårt Land tillatt publisering av falske anklager mot både de to jentene og Operasjon Dagsverk. Klager mener beskyldningene mot jentene har gjort deres sikkerhetssituasjon i Palestina verre. Klager viser til at pressen plikter å vise særlig hensyn når barn omtales. Slik klager ser det, burde avisen gitt samtidig imøtegåelse til både barna og organisasjonen.

Klager reagerer også på at 12-åringen ble avbildet og mener Vårt Land burde rettet og beklaget annonsen.

Vårt Land kan ikke se at god presseskikk er brutt. Avisen opplyser å ha stilt krav til annonsøren om å gjøre endringer i annonsen før den kom på trykk. Vårt Land mener opplysningene i den publiserte versjonen hverken er feilaktige eller setter barna i fare.

Avisen avviser at annonsen utløste rett til samtidig imøtegåelse. Vårt Land understreker at annonsøren måtte få mulighet til å uttrykke sine meninger, og opplyser at klager har fått svare både på nyhets- og meningsplass i etterkant.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at redaktøransvaret gjelder for alt innhold i redaktørstyre medier, inkludert annonser. PFU viser til punkt 2.1 i Vær Varsom-plakaten (VVP), der det står: «Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold (…)».

Det ligger i annonsens natur at det er et partsinnlegg, enten annonsøren ønsker å selge noe eller fremme et budskap. I presseetisk sammenheng er det viktig at publikum oppfatter det som en annonse, slik at den ikke forveksles med redaksjonelt stoff. PFU mener den påklagede annonsen var tydelig merket. Det var ingen tvil om at den inneholdt MIFFs politiske budskap, og det kom klart frem at MIFF var avsender.

Samtidig går det også en presseetisk grense for selve innholdet i annonser, og PFU understreker at det er redaktøren som har det etiske ansvaret. Åpenbart krenkende og udokumenterte påstander kan bryte med god presseskikk.

I den påklagede annonsen ble det fremmet en påstand om to barn, en 12-åring og en 17-åring. Barn har et særlig presseetisk vern i Vær Varsom-plakaten, jf. VVP 4.8, som sier at mediene skal vurdere hvilke konsekvenser publiseringen kan få for barna. I dette tilfellet mener imidlertid PFU at Vårt Land har tatt tilstrekkelig hensyn. Utvalget merker seg at avisen krevde flere endringer i annonsen før den ble publisert. Påstanden om jentene fremstår som annonsørens tolkning av et slagord jentene har brukt. PFU merker seg dessuten at jentene til tross for sin unge alder er profilerte aktivister. Også mindreårige som deltar i det offentlige ordskiftet må akseptere en viss meningsmotstand.

PFU merker seg videre at den 12 år gamle jenta var avbildet i annonsen. Utvalget understreker at pressen bør være varsom med bildebruk når barn kritiseres. I dette tilfellet mener imidlertid PFU at bildet må aksepteres på grunn av jentas profilerte posisjon og rolle som frontfigur for Operasjon Dagsverk 2018.

PFU kan for øvrig ikke se at annonsen utgjør en presseetisk krenkelse overfor Operasjon Dagsverk eller organisasjonen bak.

Vårt Land har ikke brutt god presseskikk.

KONKLUSJON: PFU vedtok innstillingen.

DAGEN

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL UTTALELSE:

Klagen gjelder en annonse fra Med Israel for fred (MIFF) i Dagen. Annonsen var et angrep på Operasjon Dagsverk, som i 2018 ga pengene til ungdom i Palestina. I annonsen ble det påstått at en 12 år gammel navngitt palestinsk jente «kjemper for å utslette Israel». Jenta var avbildet.

Klager er KFUK-KFUM Global, som i 2018 stod bak Operasjon Dagsverk. Ifølge klager har Dagen tillatt annonsøren å komme med falske anklager mot både jenta og Operasjon Dagsverk. Klager mener beskyldningen mot jenta har gjort hennes sikkerhetssituasjon i Palestina verre. Klager viser til at pressen plikter å vise særlig hensyn når barn omtales, jf. VVP 4.8. Slik klager ser det, burde avisen gitt dem samtidig imøtegåelse. Klager reagerer også på at 12-åringen ble avbildet. Klager mener Dagen burde rettet og beklaget annonsen.

Dagen avviser at god presseskikk er brutt. Avisen mener enkelte av punktene som klager viser til, blant annet om samtidig imøtegåelse, ikke er relevante fordi punktene er ment for redaksjonelt innhold, ikke annonser. Dagen kan ikke se at annonsen har bidratt til å forverre jentas sikkerhetssituasjon. Avisen påpeker at hun allerede er en profilert aktivist. Dagen opplyser at de har hatt redaksjonell omtale av saken flere ganger, og at klager da har fått komme til orde.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at redaktøransvaret gjelder for alt innhold i redaktørstyre medier, inkludert annonser. PFU viser til VVP 2.1, der det står: «Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold (…)».

Det ligger i annonsens natur at det er et partsinnlegg, enten annonsøren ønsker å selge noe eller fremme et budskap. I presseetisk sammenheng er det viktig at publikum oppfatter det som en annonse, slik at den ikke forveksles med redaksjonelt stoff. PFU mener den påklagede annonsen var tydelig merket. Det var ingen tvil om at den inneholdt MIFFs politiske budskap, og det kom klart frem at MIFF var avsender.

Samtidig går det også en presseetisk grense for selve innholdet i annonser, og PFU understreker at det er redaktøren som har det etiske ansvaret. Åpenbart krenkende og udokumenterte påstander kan bryte med god presseskikk PFU kan ikke se at den påklagede annonsen utgjorde en presseetisk krenkelse overfor Operasjon Dagsverk eller organisasjonene bak. I annonsen ble det imidlertid også fremmet en påstand om en 12 år gammel jente, som ble avbildet. Det stod at jenta kjemper for å utslette Israel.

PFU merker seg at jenta er en profilert aktivist, og utvalget understreker at også barn som deltar i det offentlige ordskiftet må akseptere en viss meningsmostand. Påstanden var imidlertid kraftig, og slik PFU ser det, manglet den dokumentasjon. PFU mener ordet «utslette» får en spesielt sterk ordlyd i Israel-debatten.

Barn har et særlig presseetisk vern i Vær Varsom-plakaten, jf. VVP 4.8, som sier at mediene skal vurdere hvilke konsekvenser publiseringen kan få for barnet. PFU mener det var kritikkverdig av Dagen å publisere annonsen slik den kom på trykk. Det er også av betydning at jenta ble avbildet.

Dagen har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten.

KONKLUSJON: PFU valgte å felle Dagen for brudd på Vær Varsom-plakaten. Øystein Stray Spetalen tok dissens.

STAVANGER AFTENBLAD

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL UTTALELSE:

Klagen gjelder en annonse fra Med Israel for fred (MIFF) i Stavanger Aftenblad. Annonsen var et angrep på Operasjon Dagsverk, som i 2018 ga pengene til ungdom i Palestina. I annonsen ble det fremmet påstander om to navngitte palestinske jenter, en 12-åring og en 17-åring. Det ble påstått at jentene «sier åpent at de kjemper for å utslette Israel». Det ble også påstått at 17-åringen har oppfordret til knivstikking og «selvmordsterror». 12-åringen var avbildet.

Klager er KFUK-KFUM Global, som i 2018 stod bak Operasjon Dagsverk. Ifølge klager har Stavanger Aftenblad tillatt publisering av falske anklager mot både jentene og Operasjon Dagsverk. Klager mener beskyldningene mot jentene har gjort deres sikkerhetssituasjon i Palestina verre. Klager understreker at pressen plikter å vise særlig hensyn når barn omtales.

Slik klager ser det, burde avisen gitt samtidig imøtegåelse til både barna og organisasjonen. Klager mener også at avisen burde rettet og beklaget annonsen. Klager reagerer dessuten på at annonsen inneholdt et bilde av den 12 år gamle jenta.

Stavanger Aftenblad (SA) avviser at god presseskikk er brutt. Avisen mener at annonsen ikke kan vurderes opp mot Vær Varsom-plakaten (VVP) slik klager gjør, fordi de aktuelle punktene i plakaten er ment for redaksjonelt stoff. Videre mener avisen at annonsen inneholder meninger som må aksepteres. SA viser til at jentene er profilerte aktivister som må tåle at meningsmotstandere tar til motmæle. Avisen kan ikke se at annonsen kan ha forverret deres sikkerhetssituasjon. SA opplyser også at klager har fått slippe til både på meningsplass og nyhetsplass i etterkant.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at redaktøransvaret gjelder for alt innhold i redaktørstyre medier, inkludert annonser. PFU viser til VVP 2.1, der det står: «Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold (…)».

Det ligger i annonsens natur at det er et partsinnlegg, enten annonsøren ønsker å selge noe eller fremme et budskap. I presseetisk sammenheng er det viktig at publikum oppfatter det som en annonse, slik at den ikke forveksles med redaksjonelt stoff. PFU mener den påklagede annonsen var tydelig merket. Det var ingen tvil om at den inneholdt MIFFs politiske budskap, og det kom klart frem at MIFF var avsender.

Samtidig går det også en presseetisk grense for selve innholdet i annonser, og PFU understreker at det er redaktøren som har det etiske ansvaret. Åpenbart krenkende og udokumenterte påstander kan bryte med god presseskikk.

PFU kan ikke se at den påklagede annonsen utgjorde en presseetisk krenkelse overfor Operasjon Dagsverk eller organisasjonene bak. I annonsen ble det imidlertid også fremmet påstander om to barn, en 12-åring og en 17-åring. De ble anklaget for å ville utslette Israel, og 17-åringen ble anklaget for å oppfordre til knivstikking og terror.

PFU merker seg at de to jentene er profilerte aktivister, og utvalget understreker at også barn som deltar i det offentlige ordskiftet må akseptere en viss meningsmostand. Påstandene var imidlertid svært kraftige, og slik PFU ser det, var de ikke underbygget. Barn har et særlig presseetisk vern i Vær Varsom-plakaten, jf. VVP 4.8, som sier at mediene skal vurdere hvilke konsekvenser publiseringen kan få for barna. PFU mener Stavanger Aftenblad ikke burde publisert annonsen slik den stod på trykk. Det er også av betydning at den 12 år gamle jenta ble avbildet.

Stavanger Aftenblad har brutt god presseskikk på punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten.

KONKLUSJON: PFU vedtok innstillingen med 5 mot 1 stemme.

Relaterte artikler:

– Jeg lever den tredje intifadaen, sier Janna Jihad.
– Vi bør alltid slå soldater, samme hvor de er og om de har gjort noe eller ikke, sa Tamimi.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart