Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

Listhaug misfornøyd med NRK-svaret til Raja

Frp-politiker Sylvi Listhaug er misfornøyd med svaret til kulturminister Abid Raja fra Venstre. (Foto: Frp/Venstre)
Ba kulturministeren ta avstand fra den antisemittiske tiraden på NRK.

Etter den antisemittiske tiraden til programleder Shaun Henrik Matheson på radiokanalen NRK P13 sendte Frp-politiker Sylvi Listhaug skriftlig spørsmål til kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja om antisemittisme i NRK.

«Vil medieministeren ta avstand fra NRK-programlederens antisemittiske ytringer, og hva tenker statsråden om NRKs bidrag til å motarbeide antisemittisme i Norge?» skrev Listhaug til kultur- og likestillingsministeren.

Spørsmål ble sendt inn 3. februar og sju dager senere svarte Raja.

«Kamp mot all type rasisme – der du jobber, der du bor – diskriminering og fordommer på grunn av etnisitet, religion eller livssyn er en sentral del av denne regjeringens plattform. Like sentralt står arbeidet for ytringsfrihet, mediemangfold og frie, uavhengige medier. Begge deler er viktig, både for denne regjeringen og for samfunnsutviklingen i Norge som sådan», skriver Raja innledningsvis. 

Videre skriver han at regjeringen ønsker å bygge et samfunn basert på høy tillit mellom mennesker, uavhengig av opphav og religion, og at religiøst og etnisk mangfold er et gode for det norske samfunnet. Han skriver også at regjeringen vil bekjempe all type hat og diskriminering, herunder antisemittisme og rasisme.

«Hat kommer i mange former. Like fullt er en av likhetene mellom antisemittisme, rasisme og muslimhat – hatet i seg selv. Regjeringen vil bekjempe både hathandlinger, hatytringer og hatefulle holdninger uansett hvem som fremmer det og er avsender, og uavhengig av hvem som er mottaker», skriver kulturministeren.

Likevel vil han ikke felle dom over NRKs redaksjonelle virksomhet.

«Når det er sagt, er det åpenbart at som eier og generalforsamling i NRK så er det ikke min oppgave å felle dom over NRKs redaksjonelle virksomhet. NRKs virksomhet skal preges av høy etisk standard. NRK skal også være uavhengig av politisk styring for å kunne utføre oppdraget sitt. Ansvaret for det NRK publiserer ligger hos kringkastingssjefen, og publikum kan fremme klager på NRKs tilbud til Kringkastingsrådet. Medietilsynet fører tilsyn med hvordan NRK oppfyller forpliktelsene sine. I denne konkrete saken registrerer jeg at NRKs ledelse har foretatt en vurdering og kommet med en beklagelse. Det bygger opp under tilliten til NRK at de foretar slike vurderinger og både evner og har vilje til å komme med en slik beklagelse. Dette vil jeg som ansvarlig statsråd rose NRK for», skriver Raja.

Videre roser han NRK og viser til at de fleste nordmenn er fornøyd med rikskringkasteren. Han viser også til regjeringens handlingsplan mot antisemittisme og arbeidet med å motvirke og forebygge antisemittisme.

«Ikke bare har denne regjeringen mål å redusere antisemittisme, vi har også mål om å bekjempe hat mot muslimer, rasisme og diskriminering basert på blant annet hudfarge, religion, etnisk opphav, fødselsopphav, kjønn, alder og seksuell legning. Disse målene føler jeg meg trygg på at kringkastingssjefen deler, og at hele det norske politiske systemet, herunder spørsmålsstiller, gjør det samme», skriver Raja til slutt.

Listhaug er lite fornøyd med svaret fra kulturministeren. Derfor har hun henvendt seg med et skriftlig spørsmål til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, som har ansvaret for tro og livssyn. Der spør hun:

«Vil statsråden med ansvar for tro og livssyn ta avstand fra de nevnte antisemittistiske ytringer i NRK, og hva mener statsråden om at Raja ikke tar avstand?», skriver hun til Ropstad. Foreløpig har ikke ministeren svart.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart