Israel og Ukraina

Bli medlem fra kun kr. 4 per uke

Yama Wolasmal
Yama Wolasmal på NRK Dagsrevyen 12. mai 2021. (Skjermdump fra tv.nrk.no)

Se hvor mange som mener NRK har en anti-israelsk slagside i sin dekning av Midtøsten

Har NRK en anti-israelsk slagside i sin dekning av Midtøsten?

LO støtter at minst 7 millioner palestinere skal få flytte inn i Israel og stempler landet som apartheidstat. Vis din protest og bli medlem av MIFF nå! Vipps 39881.

I en nasjonal meningsmåling har MIFF bedt deltakerne ta stilling til utsagnet Jeg mener NRK har en anti-israelsk slagside i sin dekning av Midtøsten.

Her er resultatene for hele den norske befolkningen – med tallene fra 2019 i parentes.

Stemmer nokså godt: 11 prosent (14 prosent)

Stemmer helt: 6 prosent (8 prosent)

Sum kritiske til NRKs dekning: 17 prosent (22 prosent)

Stemmer ikke i det hele tatt: 25 prosent (19 prosent)

Stemmer nokså dårlig: 15 prosent (19 prosent)

Sum positive til NRKs dekning: 40 prosent (38 prosent)

Umulig å svare: 18 prosent (31 prosent)

Ubesvart: 25 prosent (9 prosent)

I målingen får vi bekreftet noen av de samme hovedfunnene som i forrige MIFF-måling fra 2019:

  • Dobbelt så mange menn som kvinner er kritiske til NRKs dekning. 22 prosent av menn er helt eller delvis enig i at NRK har en anti-israelsk slagside, blant kvinner er det 11 prosent.
  • Jo høyere utdanning respondentene har, jo større sjanse er det for at de er positive til NRKs Israel-dekning. Blant dem med høyere utdanning med mer enn fire års varighet sier 52 prosent seg helt eller delvis uenig med at NRK har en anti-israelsk slagside (I 2019 var det 51 prosent). Andelen som er kritisk til NRKs dekning er omtrent den samme uavhengig av utdanningsnivå (14 prosent med høyere utdanning over fire år er kritisk til NRKs dekning).
  • Respondenter på Sør- og Vestlandet er mer kritisk til NRKs dekning (20 prosent) enn landsgjennomsnittet.
  • Positiviteten til NRKs Israel-dekning øker i takt med høyere inntekt (30 prosent for dem med under 200.000 kroner, 49 prosent for dem med 1,4 millioner kroner eller mer), mens andelen som er kritisk til NRKs dekning er omtrent den samme uavhengig av inntektsnivå.

Frivillighetsbarometeret 2021 er en befolkningsrepresentativ studie blant alle over 15 år. Målingen er utført for Frivillighet Norge, satt opp i samarbeid med Kantar. Studien kartlegger atferd, holdninger og interesser i frivillighets-Norge, samt holdninger til frivillighet i befolkningen. Dataene ble samlet inn i slutten av mai og begynnelsen av juni 2021. MIFF deltok i undersøkelsen forrige gang i 2019 – og resultatene finner du her.

Har du kommentarer til artikkelen?

Vi vil veldig gjerne høre din mening!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart