Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

MIFFs klage på NRK ruller videre i Pressens Faglige Utvalg

Yama Wolasmal på NRK 22. april 2022. (Skjermdump fra NRK)
NRK avviser at de har brutt Vær Varsom-plakaten. Nå kommer saken opp til behandling hos Pressens Faglige Utvalg.

3. november sendte MIFF en klage på NRK Dagsrevyen til Pressens Faglige Utvalg (PFU). Siden MIFF ikke var direkte berørt av NRK-innslaget, måtte MIFF hente inn samtykke fra COGAT (den israelske myndigheten som kontrollerer grensestasjonene til Gaza). Etter at samtykket ble gitt, spisset MIFF vår klage, og utelot noen av våre ankepunkter mot NRK-innslaget.

Her følger MIFFs oppdaterte klage, NRKs svar og MIFFs replikk, slik de vil bli lagt fram for PFU. Skriv hva du selv tenker i kommentarfeltet.

MIFFs oppdaterte klage

Klage på NRK Dagsrevyen 16. oktober 2022

I NRK Dagsrevyen søndag 16. oktober hadde Yama Wolasmal et lengre innslag hvor NRKs Midtøsten-korrespondent snakket med ofre for begge parter i Gaza-krigen i mai 2021. Reportasjen får fram viktige personlige historier, men Wolasmals formidlet også feilaktig opplysning. NRK har i ettertid nektet å korrigere.

Med Israel for fred (MIFF) mener vår organisasjon og våre medlemmer, især israelske medlemmer bosatt i Norge, men også norske jøder, er direkte berørt av medieomtalen. MIFF har over 11.000 medlemmer og 30 lokalforeninger rundt omkring i landet. Når NRK sprer feilaktige opplysninger om Israel, og nekter å rette dem, får dette negative følger for våre medlemmer.

I denne saken har MIFF hentet inn opplysninger fra COGAT, den israelske myndigheten som kontrollerer leveranser til Gaza, og som derfor er direkte berørt. COGAT er kjent med og har gitt samtykke til MIFFs klage om NRKs presseetiske overtramp (se vedlegg).

Brudd på Vær Varsom-plakaten 4.13

Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

Feilaktig opplysning I

På slutten av innslaget sa Wolasmal om befolkningen på Gaza: «Mange av dem får ikke bygd opp igjen husene sine, fordi Israel stadig nekter å slippe inn byggematerialer.»

Ifølge de offisielle tallene fra FN-organisasjonen OCHA (https://www.ochaopt.org/data/crossings) har 21.537 semitrailer-lass med byggematerialer blitt levert gjennom den israelske grensestasjonen Kerem Shalom til Gaza-stripen de første ni månedene i år. Det tilsvarer 552 semitrailere i uken. I tillegg kom det 14.662 semitrailere med byggematerialer fra Egypt. Det er derfor ikke riktig når det blir påstått at Israel nekter å slippe inn byggematerialer.

Stikk i strid med hva NRK melder, skriver FN tydelig i sin siste rapport at Israel slipper inn byggematerialer. OCHA opplyser i sin siste skriftlige rapport (https://www.ochaopt.org/content/movement-and-out-gaza-update-covering-august-2022) at 23 prosent av varene som kom inn via Israel i august 2022 var byggematerialer, «i hovedsak aggregater, sement og stålstenger». FN skriver: «Siden innføringen av blokaden i 2007, har israelske myndigheter begrenset leveranser inn i Gaza på varer som de mener har dobbel bruk (sivil og militær), slik som byggematerialer, noe medisinsk utstyr og noen landbruksvarer. Noen av disse varene kan likevel komme inn etter en lengre søknads- og behandlingsprosess. Det er verdt å nevne at i det siste har noen av disse tingene blitt tillatt (for eksempel sement og stålstenger).»

Den israelske myndigheten som har ansvar for den sivile kontakten med Gaza, Coordination of Government Activities in the Territories (COGAT), avviser at det er noen begrensninger på leveranser av byggematerialer til Gaza.

– NRKs påstand stemmer ikke. Israel nekter ikke å slippe byggematerialer inn i Gaza. Hver dag kjører semitrailere med byggematerialer inn på Gaza-stripen fra Israel gjennom Kerem Shalom-grensestasjonen. Blant varene som blir levert er sement, jernstenger og mye mer, opplyser Shani Sasson, talsperson for COGAT.

Ifølge COGAT ble det i perioden fra 1. til 24. oktober 2022 levert 1.469 semitrailere med aggregater (59.160 tonn), 216 semitrailere med sement (8.336 tonn), 13 semitrailere med jernstenger for bygging og 60 semitrailere med stålstenger for bygging. Dette er til sammen om lag 500 semitrailere i uken, og samsvarer dermed med tallene fra OCHA.

Selv om det skulle ha vært slik at Israel nekter levering av byggematerialer, ville Wolasmals rapportering vært misvisende fordi han ikke nevnte hvorfor Israel har restriksjoner mot innførsel av noen typer varer til Gaza. Store mengder sement og armeringsjern blir brukt til alt annet enn å bygge og reparere boliger o.l. Det er bl.a. brukt til å bygge tuneller inn i Israel for å bedrive terrorvirksomhet samt til å bygge et underjordisk nettverk inne på Gaza for å gjøre det mulig å bedrive krigføring mot Israel fra sivile områder. Når det blir fokusert på hva Israel gjør for å forhindre den slags uten at det blir gitt noen forklaring, er reportasjen uten den balansen som man må kunne kreve av NRK.

Svar fra NRK

Med Israel for fred gjorde NRK oppmerksom på denne feilrapporteringen i en e-post mandag 17. oktober.

Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen svarte, og vi gjengir svaret i sin helhet:

«Takk for e-post. Faktaopplysninger skal selvfølgelig være korrekte i våre nyhetsinnslag. Vi sier i innslaget at mange i Gaza sliter med å få bygget opp husene sine igjen på grunn av mangel på byggematerialer. Det mener vi det er dekning for. Vi påstår ikke at Israel ikke slipper byggemateriale til Gaza i det hele tatt, men at mange restriksjoner gjør at mange leveranser stadig blir stanset, slik det jo fremgår av tallene fra FN du viser til. 

Det viktig i denne reportasjen var å vise hvordan forholdene var på begge sider av grensen, og å speile de menneskelige lidelsene krig medfører for begge parter. Det mener jeg vi fikk fram på en god måte.»

NRK har altså unnlatt å rette og beklage. I tillegg omskriver utenriksredaktøren i sitt svar hva deres egen reporter faktisk sa på Dagsrevyen. Wolasmal sa at «Israel stadig nekter å slippe inn byggematerialer». Stadig betyr konstant, varig, hele tiden. Selv om man skulle ta Wolasmal i beste mening, og tenke at han mener «ofte», er det feil.

Mener NRK at FNs opplysninger ikke er korrekte? NRK har et forklaringsproblem.

Reportasjen hadde vært grei om man hadde begrenset seg til å beskrive de menneskelige lidelsene på begge sider. Problemet er at iblandet dette fremsatte Wolasmal en rekke påstander som, i tillegg til at de var feil, også innebar ensidig kritikk mot bare den ene partene, nemlig Israel og uten noen form for tiltrengt balanse eller forklaring.

Brudd på Vær Varsom-plakaten 3.2

Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

NRK har tilsynelatende ikke kontrollert opplysninger med FN eller COGAT.

Brudd på Vær Varsom-plakaten 4.1

Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

Gaza har grense både til Egypt og Israel. NRK er derfor ikke saklige når de ene og alene kritiserer Israel for mangel på byggematerialer.

Terrorgrupper som Hamas og Islamsk Jihad har tidligere misbrukt byggematerialer til militære formål. Når en falsk anklage om at byggematerialer nektes, og man samtidig unnlater å ta med denne viktige opplysningen, blir ikke reportasjen saklig.

Brudd på Vær Varsom-plakaten 4.14

De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.

Her ble Israel beskyldt for å nekte å slippe inn byggematerialer. Representanter for Israel ble nektet samtidig imøtegåelse, og MIFF ble nektet mulighet til å få opplysningene korrigert i ettertid.

Med vennlig hilsen,

Lars Johan Nordgård, styreleder MIFF

Conrad Myrland, daglig leder MIFF

NRKs svar

MIFFs replikk

I sitt tilsvar bekrefter NRK nok en gang sin ensidige tilnærming til situasjonen på Gaza-stripen ved å gjøre «blokaden» til eneste forklaring på «de-development» og at det har vært en økning i antall innbyggere avhengig av matforsyninger fra FN. Dersom NRK hadde hatt bredde i sitt kildeutvalg, ville de kunne formidle at faktorer som totalitært styre fra de islamistiske herskerne, mangel på økonomisk og politisk frihet, begrensede rettigheter for kvinner, manglende utvikling av utdanning, helsetjenester, vann, avløp og avfall etc. spiller vesentlig roller. Det gjør også den bitre og voldelige rivaliseringen mellom Hamas og Fatah. En ekspertgruppe nedsatt av FN fant at Israels sjøblokade av Gaza er lovlig etter folkeretten. https://digitallibrary.un.org/record/720841

På land er det det ikke noen blokade. NRKs seere vil tolke «stadig» som noe konstant, varig, hele tiden – særlig når NRK aldri har tatt seg bryet med å forklare hva som faktisk skjer på israelske grensestasjoner til Gaza: varekontroll for å stanse leveranser som kan misbrukes militært – ellers frie leveranser. I stedet har NRK feilaktig i en årrekke fremstilt dette som en blokade, uten å gi nyanser. NRK gjengir eksempler fra Bokmålsordboka, uten å nevne at alle disse står under betydning nummer 4, «stadig» som adverb, og den direkte betydning for nettopp disse eksemplene som NRK selv bruker er oppgitt som «regelmessig, uavbrutt, alltid». Israel nekter ikke å slippe inn byggematerialer – verken regelmessig, uavbrutt eller alltid.

NRK hevder å ha sine første to engelske sitat fra «samme rapporten» som MIFF viser til, men vi finner dem ikke der. Det første er fra UNICEF (https://www.unicef.org/mena/documents/gaza-strip-humanitarian-impact-15-years-blockade-june-2022) og det andre fra en annen OCHA-rapport enn den MIFF brukte (https://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-humanitarian-impact-15-years-blockade-june-2022).

NRKs første sitat (som feilaktig tillegges OCHA, men er fra UNICEF) blir det hevdet at innførselen av varer de første første månedene i 2007 var lavere enn de første månedene i 2022. NRK unnlater å nevne at innførselen av varer alle måneder i 2022 har vært høyere enn det månedlige gjennomsnittet i 2006. Se graf fra OCHA her: https://www.ochaopt.org/content/movement-and-out-gaza-update-covering-october-2022

Siste setning i NRKs andre engelske sitat bekrefter at det ikke er begrensninger på leveranser av byggematerialer: I 2014 kom det på plass en ordning (GRM) som åpnet for byggematerialer. Dette reflekteres i OCHAs tall (https://www.ochaopt.org/data/crossings) hvor leveransen fra Israel (Kerem Shalom) av det som klassifiseres som «ABC Construction Material» økte fra 1.959 semitrailere i 2014 til 37.558 semitrailere i 2015.

GRM er en avtale mellom Israel, FN og palestinske selvstyremyndigheter, som sikrer overføring av byggematerialer uten at disse kan misbrukes til militære formål av Hamas.  https://grm.report/#/about Nettsiden gir statistikk for hvor lang tid det tar å få søknader for spesial-byggevarer som kan misbrukes militært godkjent. Dette er ikke forsinkelser på et nivå som hindrer boligbygging. Som det fremgår av OCHA-sitatet i vår klage, går en rekke byggevarer inn på Gaza-stripen også utenom GRM-ordningen. NRK gjør en feilslutning når de hevder at byggematerialer stoppes på grensa.

NRKs tredje engelske sitat forteller at innførselen av byggematerialer i oktober 2022 var 18 prosent lavere enn det månedlige gjennomsnittet for 2021. Her unnlater NRK å ta med info fra de neste kulepunkt fra OCHA-rapporten, som forteller at vareimporten fra Egypt i oktober var tre ganger høyere enn det månedlige gjennomsnittet i 2021 (og at 76 prosent av dette var byggematerialer). At etterspørsel flyttes fra Israel til Egypt kan ikke tas som en bekreftelse på at Israel nekter å slippe inn byggematerialer, særlig ikke når summen av byggevarer innført via Egypt og Israel til sammen ligger på omtrent samme nivå som når den israelske grensestasjonen hadde større markedsandel på dette varesegmentet.

I de første 11 månedene av 2022 ble 45 prosent av byggematerialer til Gaza levert via Egypt (se OCHAs tall i lenken over). Hvorfor fokuserte NRK alene på Israel?

Også etter at de har lest MIFFs klage, nekter NRK å forholde seg til at COGAT, den israelske myndigheten med ansvar for leveranser til Gaza, avviser at det er noen restriksjoner på byggematerialer. Dette må være et åpenbart brudd på 3.2s krav om bredde og relevans i valg av kilder. Som vist ovenfor har ikke NRK på noen måte klart å sannsynliggjøre at COGATs opplysninger er feil.

NRK kunne ha sagt at mange av innbyggerne i Gaza får ikke bygd opp husene sine på grunn av økonomiske begrensninger, eller at gjenoppbygging går sent fordi Hamas har andre prioriteringer etc. Hamas er ikke en politisk gruppe som må ta hensyn til befolkningens velferd og synspunkter og bli holdt ansvarlig ved demokratiske valg. Hamas er en militant, islamistisk gruppe som kjemper for Israels utslettelse.

Det stemmer ikke at mangel på leveranser av byggematerialer fra Israel er problemet, fordi Israel tillater byggematerialer og det er også rikelig anledning til å importere byggematerialer via Egypt.

NRK har derfor brutt 4.13, 3.2, 4.1 og 4.14.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart