Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

MIFF klager Dagsrevyen inn til Pressens Faglige Utvalg

Yama Wolasmal på NRK 22. april 2022. (Skjermdump fra NRK)
FN sier Israel slipper inn byggematerialer på Gaza-stripen, men Yama Wolasmal og NRK Dagsrevyen hevder at Israel nekter å slippe inn byggematerialer.

Med Israel for fred (MIFF) har i dag sendt følgende klage til Pressens Faglige Utvalg:

Klage på NRK Dagsrevyen 16. oktober 2022

I NRK Dagsrevyen søndag 16. oktober hadde Yama Wolasmal et lengre innslag hvor NRKs Midtøsten-korrespondent snakket med ofre for begge parter i Gaza-krigen i mai 2021. Reportasjen får fram viktige personlige historier, men flere av Wolasmals opplysninger var feilaktige. NRK har i ettertid nektet å korrigere.

Med Israel for fred (MIFF) mener vår organisasjon og våre medlemmer, især israelske medlemmer bosatt i Norge, men også norske jøder, er direkte berørt av medieomtalen. MIFF har over 11.000 medlemmer og 30 lokalforeninger rundt omkring i landet. Når NRK sprer feilaktige opplysninger om Israel, og nekter å rette dem, får dette negative følger for våre medlemmer.

I denne saken har MIFF hentet inn opplysninger fra COGAT, den israelske myndigheten som kontrollerer leveranser til Gaza, og som derfor er direkte berørt. COGAT er kjent med og støtter MIFFs klage om NRKs presseetiske overtramp.

Brudd på Vær Varsom-plakaten 4.13

Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.

Feilaktig opplysning I

På slutten av innslaget sa Wolasmal om befolkningen på Gaza: «Mange av dem får ikke bygd opp igjen husene sine, fordi Israel stadig nekter å slippe inn byggematerialer.»

Ifølge de offisielle tallene fra FN-organisasjonen OCHA (https://www.ochaopt.org/data/crossings) har 21.537 semitrailer-lass med byggematerialer blitt levert gjennom den israelske grensestasjonen Kerem Shalom til Gaza-stripen de første ni månedene i år. Det tilsvarer 552 semitrailere i uken. I tillegg kom det 14.662 semitrailere med byggematerialer fra Egypt. Det er derfor ikke riktig når det blir påstått at Israel nekter å slippe inn byggematerialer.

Stikk i strid med hva NRK melder, skrive FN tydelig i sin siste rapport at Israel slipper inn byggematerialer. OCHA opplyser i sin siste skriftlige rapport (https://www.ochaopt.org/content/movement-and-out-gaza-update-covering-august-2022) at 23 prosent av varene som kom inn via Israel i august 2022 var byggematerialer, «i hovedsak aggregater, sement og stålstenger». FN skriver: «Siden innføringen av blokaden i 2007, har israelske myndigheter begrenset leveranser inn i Gaza på varer som de mener har dobbel bruk (sivil og militær), slik som byggematerialer, noe medisinsk utstyr og noen landbruksvarer. Noen av disse varene kan likevel komme inn etter en lengre søknads- og behandlingsprosess. Det er verdt å nevne at i det siste har noen av disse tingene blitt tillatt (for eksempel sement og stålstenger).»

Den israelske myndigheten som har ansvar for den sivile kontakten med Gaza, Coordination of Government Activities in the Territories (COGAT), avviser at det er noen begrensninger på leveranser av byggematerialer til Gaza.

– NRKs påstand stemmer ikke. Israel nekter ikke å slippe byggematerialer inn i Gaza. Hver dag kjører semitrailere med byggematerialer inn på Gaza-stripen fra Israel gjennom Kerem Shalom-grensestasjonen. Blant varene som blir levert er sement, jernstenger og mye mer, opplyser Shani Sasson, talsperson for COGAT.

Ifølge COGAT ble det i perioden fra 1. til 24. oktober 2022 levert 1.469 semitrailere med aggregater (59.160 tonn), 216 semitrailere med sement (8.336 tonn), 13 semitrailere med jernstenger for bygging og 60 semitrailere med stålstenger for bygging. Dette er til sammen om lag 500 semitrailere i uken, og samsvarer dermed med tallene fra OCHA.

Selv om det skulle ha vært slik at Israel nekter levering av byggematerialer, ville Wolasmals rapportering vært misvisende fordi han ikke nevnte hvorfor Israel har restriksjoner mot innførsel av noen typer varer til Gaza. Store mengder sement og armeringsjern blir brukt til alt annet enn å bygge og reparere boliger o.l. Det er bl.a. brukt til å bygge tuneller inn i Israel for å bedrive terrorvirksomhet samt til å bygge et underjordisk nettverk inne på Gaza for å gjøre det mulig å bedrive krigføring mot Israel fra sivile områder. Når det blir fokusert på hva Israel gjør for å forhindre den slags uten at det blir gitt noen forklaring, er reportasjen uten den balansen som man må kunne kreve av NRK.

Feilaktig opplysning II

Wolasmal sa i innslaget at Riad, en palestiner på Gaza-stripen, «lever under israelsk okkupasjon». Israel avsluttet (den lovlige!) okkupasjonen av Gaza i 2005, da landet trakk alle soldater og bosettere ut av området. MIFF har sett kopi av en e-post hvor Wolasmal overfor en privatperson hevder at FN sier at Gaza er okkupert. Men denne påstanden fra FN er i strid med de faktiske forhold og kan ikke forsvare å formidle den på NRK. Det er også et viktig spørsmål hvorfor reporteren ikke bruker FN opplysninger når det gjelder konkrete tall for byggematerialer, men gjengir FN når det er politisk tåkeprat, og noe som ikke er dekkende for situasjonen.

FN-talsmenn har sagt at de anser Gaza som å være del av «Occupied Palestinian Territory», med andre ord ser de på Vestbredden og Gaza-stripen som en politisk enhet, men det betyr ikke det samme som at palestinere på Gaza lever under israelsk okkupasjon. Det er 17 år siden den okkupasjonen ble avsluttet.

Feilaktig opplysning III

«Han [palestineren Riad] bor på et sted som beskrives som verdens største utendørs fengsel,» sa Wolasmal. Dette er igjen propaganda og ikke beskrivende for situasjonen. Det finnes mange landområder hvor det er vanskelig eller umulig med utreise til ett eller flere naboland.

Ifølge OCHA (https://www.ochaopt.org/data/crossings) har det hittil i 2022 vært 292.634 utreiser til Israel og tallet er raskt økende. Til sammenligning har det vært bare 105.161 utreiser fra Gaza til Egypt. De fleste utreisene fra Gaza til Israel gjelder palestinske handelsmenn/ arbeidere, men FN opplyser også at det har reist over 10.000 pasienter, 7.000 pårørende til pasienter og 7.700 for spesielle/ private formål. Intet av dette kom frem i reportasjen, og NRK Dagsrevyens seere sitter derfor igjen med et svært mangelfullt bilde.

Svar fra NRK

Med Israel for fred gjorde NRK oppmerksom på disse feilene i en e-post mandag 17. oktober.

Utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen svarte, og vi gjengir svaret i sin helhet:

«Takk for e-post. Faktaopplysninger skal selvfølgelig være korrekte i våre nyhetsinnslag. Vi sier i innslaget at mange i Gaza sliter med å få bygget opp husene sine igjen på grunn av mangel på byggematerialer. Det mener vi det er dekning for. Vi påstår ikke at Israel ikke slipper byggemateriale til Gaza i det hele tatt, men at mange restriksjoner gjør at mange leveranser stadig blir stanset, slik det jo fremgår av tallene fra FN du viser til. 

Det viktig i denne reportasjen var å vise hvordan forholdene var på begge sider av grensen, og å speile de menneskelige lidelsene krig medfører for begge parter. Det mener jeg vi fikk fram på en god måte.»

Kommentar til NRKs svar

NRK har altså unnlatt å rette og beklage. I tillegg omskriver utenriksredaktøren i sitt svar hva deres egen reporter faktisk sa på Dagsrevyen. Wolasmal sa at «Israel stadig nekter å slippe inn byggematerialer». Stadig betyr konstant, varig, hele tiden. Selv om man skulle ta Wolasmal i beste mening, og tenke at han mener «ofte», er det feil.

Merk også at utenriksredaktøren unnlater å kommentere anklagene om okkupasjon og utendørs fengsel.

Mener NRK at FNs opplysninger ikke er korrekte? NRK har et forklaringsproblem.

Reportasjen hadde vært grei om man hadde begrenset seg til å beskrive de menneskelige lidelsene på begge sider. Problemet er at iblandet dette fremsatte Wolasmal en rekke påstander som, i tillegg til at de var feil, også innebar ensidig kritikk mot bare den ene partene, nemlig Israel og uten noen form for tiltrengt balanse eller forklaring.

Brudd på Vær Varsom-plakaten 4.1

Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

Gaza har grense både til Egypt og Israel. NRK er derfor ikke saklige når de ene og alene kritiserer Israel for mangel på byggematerialer.

Terrorgrupper som Hamas og Islamsk Jihad har tidligere misbrukt byggematerialer til militære formål. Når en falsk anklage om at byggematerialer nektes, og man samtidig unnlater å ta med denne viktige opplysningen, blir ikke reportasjen saklig.

Brudd på Vær Varsom-plakaten 4.14

De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.

Her ble Israel beskyldt for å nekte å slippe inn byggematerialer (feil), okkupere (feil) og være ansvarlig for «verdens største utendørs fengsel» (feil).

Representanter for Israel ble nektet samtidig imøtegåelse, og MIFF ble nektet mulighet til å få opplysningene korrigert i ettertid.

Med vennlig hilsen,

Lars Johan Nordgård, styreleder MIFF

Conrad Myrland, daglig leder MIFF


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart