Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

– PFU kan ikke se at en mulig upresishet i begrepsbruken innebærer et overtramp

Pressens Faglige Utvalg. (Skjermdump fra YouTube)
Pressens Faglige Utvalg ga ikke MIFF medhold i vår klage på NRK Dagsrevyen.

I NRK Dagsrevyen søndag 16. oktober hadde Yama Wolasmal et lengre innslag hvor NRKs Midtøsten-korrespondent snakket med ofre for begge parter i Gaza-krigen i mai 2021. På slutten av innslaget sa Wolasmal om befolkningen på Gaza: «Mange av dem får ikke bygd opp igjen husene sine, fordi Israel stadig nekter å slippe inn byggematerialer.»

NRK kunne ha sagt at mange av innbyggerne i Gaza får ikke bygd opp husene sine på grunn av økonomiske begrensninger, eller at gjenoppbygging går sent fordi Hamas har andre prioriteringer etc. Hamas er ikke en politisk gruppe som må ta hensyn til befolkningens velferd og synspunkter og bli holdt ansvarlig ved demokratiske valg. Hamas er en militant, islamistisk gruppe som kjemper for Israels utslettelse. Det stemmer ikke at mangel på leveranser av byggematerialer fra Israel er problemet, fordi Israel tillater byggematerialer og det er også rikelig anledning til å importere byggematerialer via Egypt, anførte MIFF i vår klage og replikk til NRK.

Men journalistene i Pressens Faglige Utvalg (PFU) valgte å være helt ukritiske til NRKs påstand. De støttet PFU-sekretariatets innstilling med en liten justering i én setning. Her er den vedtatte uttalelsen:

«NRK publiserte i oktober 2022 en reportasje i Søndagsrevyen fra Israel og Gaza. Her møtte seerne ofre for begge sider av konflikten. I innslaget sa reporter at mange i Gaza ikke får bygd opp husene sine «fordi Israel stadig slipper å nekte inn byggematerialer». Med Israel for fred (MIFF) mente uttalelsen er feil. Klager anførte at Israels grensemyndighet COGAT ikke gjennomfører blokade av bygningsmateriell, men bare kontrollerer at innført materiell ikke kan brukes til militære formål. MIFF klaget med samtykke fra COGAT og mente at NRK ikke på tilstrekkelig vis har utøvd kildekritikk og kontroll av opplysninger, samt at feilen ikke er rettet og at COGAT ikke er gitt samtidig imøtegåelse.

NRK avviste at de har brutt god presseskikk, og pekte på at reportasjen i liten grad handlet om blokaden. Kanalen anførte at innslaget satte søkelys på vanskene for begge parter i konflikten, og at klagers tolkning av ordlyden ikke er rimelig. Redaksjonen mente det er feil å tolke ordet «stadig» som alltid. Dette må forstås som noe som stadig skjer, en gjentakende situasjon som har vart i 15 år, ifølge NRK.

Pressen ivaretar en viktig samfunnsrolle som arena for informasjon, debatt og samfunnskritikk, og har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk, jfr. punkt 1.2 i Vær Varsom-plakaten. Slik utvalget ser det kommer begge sider i konflikten kommer godt frem med sine synspunkter, inkludert at befolkningen i Gaza opplever at kontrollregimet som utøves av den israelske grensemyndigheten er problematisk. PFU kan ikke se at en mulig upresishet i begrepsbruken innebærer et overtramp av punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten. Dette er etter utvalgets syn ikke en faktisk påstand som utløste en rett til samtidig imøtegåelse, jfr. 4.14. Utvalget kan heller ikke se at det i tilsvarsrunden der NRK og MIFF viser til kilder og rapporter med ulike syn på hvor inngripende grensekontrollen mellom Israel og Gaza faktisk er, kommer fram opplysninger som tilbakeviser at det var berettiget å bruke ordet stadig om mangelen på byggematerialer.

NRK har ikke brutt god presseskikk.»

Etikkvokterne blant norske journalister synes tydeligvis det er helt greit å legge ansvaret på Israel alene for at folk på Gaza ikke får bygd opp boliger, når det strømmer inn byggematerialer både fra Israel og Egypt, og Hamas har helt andre prioriteringer enn å bygge boliger. Resultatet av slik ensidig dekning så vi i HL-senterets undersøkelse som kom i desember 2022. 32,8 prosent av det norske folk sier seg helt eller nokså enig med at «Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under 2. verdenskrig.» I stedet for å rettlede NRK valgte PFU å stikke hodet i sanden.

Se hvordan NRK snudde opp ned på målet til islamistene i Hamas. I 2021 kom en NRK-programleder med en antisemittisk tirade uten at det har fått noen konsekvenser for ham.

En rekke ganger har MIFF fått norske medier til å korrigere sin dekning, her kan du se noen eksempler.

Behandlingen i PFU kan du se her (behandlingen av MIFFs sak, begynner omlag 23 minutter ut i innslaget:

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart