Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Klargjøring om MIFF og Hege Storhaug

Unyansert overskrift i avisen Dagen.
Unyansert overskrift i avisen Dagen.
Ingenting skal få avspore MIFF fra å fortsette vår kjernevirksomhet: Informasjon fra israelernes perspektiver og støtte til det jødiske folkets rett til en egen stat.

«Storhaug svartelistet av Israel-venner«, utbasunerer avisen Dagen på sin forside fredag 17. juni.

Sjefsredaktør Vebjørn Selbekk skrev på sin Facebook-vegg dagen før:

«Jeg liker ikke at Hege Storhaug er uønsket som foredragsholder hos Med Israel for fred. Den voldelige islamismen er en av de største truslene mot den jødiske staten. Israels venner trenger også Storhaugs stemme.»

Mange er enig med ham i kommentarfeltet.

La MIFF klargjøre.

Hege Storhaug er ikke svartelistet av MIFF. Det stemmer at hovedstyret i det siste har sagt nei til noen lokalforeninger som har foreslått foredrag av Storhaug etter at hun kom med sin bok «Islam, den 11. landeplage«. Foredrag med en slik tittel passer ikke i MIFF, da generell religionskritikk ligger utenfor vårt formål og grunnlag. Det var på denne bakgrunn at Hege Storhaug i et internt brev til MIFF Trondheim nylig ble nevnt som «uegnet». Konflikten med styret i MIFF Trondheim gikk ikke på Storhaug spesielt, så vi gikk ikke inn i nyansene om henne. Vi beklager at noen i det oppløste styret i Trondheim har vist et nytt eksempel på illojalitet med å lekke intern kommunikasjon i MIFF til pressen.

Det stemmer at Hege Storhaug aldri har gitt foredrag i MIFF, men det er vel først og fremst fordi hennes kampsaker har ligget utenfor MIFFs rammer. Hittil har vi ikke merket oss at Storhaug har markert seg som noen varm forsvarer av Israel i det offentlige ordskiftet, men ser med glede at hun i sin nye bok bruker mye plass på å ta opp jødenes situasjon i Europa og arabiske land. Mange av de temaene som hun her tar opp har MIFF dekket grundig gjennom årene. Hvis Storhaug i framtiden vil bruke tid til å stå opp for jødenes rett til Israel, eller snakke om temaer som går direkte på Israel og det jødiske folk, kan hun være aktuell som foredragsholder for MIFF – om disse temaene – i framtiden.

At Storhaug kan si «MIFF må gjerne leve i den villfarelsen at dette ikke handler om islam», avslører at hun neppe kan ha fulgt med i vårt informasjonsarbeid gjennom årene. MIFF er ikke redd for å ta opp problematiske sider ved islam når det handler om jøder og Israel. Det skal vi fortsette med så lenge det er nødvendig.

Samtidig skal MIFF aldri bli avsporet fra vår kjernevirksomhet. Det er ikke politisk korrekt å stå opp for Israel og jødenes rett til en egen stat i Norge. Generell islamkritikk kan man på den annen side drive med statsstøtte. Vi finner det grovt urettferdig at Storhaug får «assosiasjoner til tidligere Østblokken og Sovjet» fordi MIFFs hovedstyre har avvist foredrag som stempler en hel religion – som også ca. 20 prosent av Israels befolkning er tilhengere av – som en landeplage. Det var jo nettopp organisasjoners frihet til å velge sin profil og sine foredragsholdere som i stor grad manglet i Østblokken. Stempling av hele religionsgrupper var det derimot mye av.

At Storhaugs mest sentrale kampsaker ligger utenfor MIFFs rammer, betyr ikke at ikke mange i MIFF, også i MIFFs ledelse, kan være enig med henne i ulike saker. Men her er Storhaug også i selskap med hundrevis av andre foredragsholdere rundt omkring i landet. Ta for eksempel mange ulike profilerte kristenforkynnere. Mange i MIFF kan være enig med dem, gå i deres menigheter og kjøpe deres bøker, men forkynnerne har ikke en profil og et innhold som passer i MIFF. Det betyr likevel ikke at de er svartelistet, og det kan tenkes at vi også unntaksvis kan invitere slike dersom de snakker om temaer som passer innenfor MIFFs profil (se under).

 

 

Vedtatt enstemmig på MIFFs hovedstyremøte 12. juni 2016.

 

Veiledning for valg av foredragsholdere i MIFF

Med Israel for freds lokalforeninger arrangerer over hundre åpne møter i året. Foredrag er som oftest hovedelementet i disse møtene. Når lokalforeninger skal velge foredragsholdere, må MIFFs formål og grunnlag alltid være det overordnede styringsverktøyet: Gjennom saklig og allsidig informasjon om Israel, det jødiske folk og Midtøsten ønsker MIFF å skape en dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk. Det er stemmer som kan hjelpe oss å nå dette målet vi vil ha frem som foredragsholdere.

Som hjelp til lokalforeningene har MIFF utarbeidet en kontaktliste med ca. 20 tillitspersoner i MIFF, ca. 40 personer som er kjent for i hovedsak å støtte MIFFs profil og formål og ca. 30 mer uavhengige stemmer, foredragsholdere som er aktuelle og/ eller har interessant spesialkompetanse. Listen blir oppdatert og sendt ut til lokalforeninger minst én gang i året, men siste versjon kan også fås ved henvendelse til post@miff.no. På denne listen bør det i utgangspunktet være rikelig med kandidater til interessante møter i flere år.

Men en slik liste vil aldri kunne bli komplett. Lokalforeningene står derfor som hovedregel fritt til å velge aktuelle foredragsholdere som ikke har kommet inn på listen.

 

MIFF har likevel noen prinsipielle retningslinjer for hvem man må unngå som foredragsholdere.

– Israel-relaterte aktører som har sine egne organisasjoner, kanaler og/ eller plattformer som er i konflikt eller «konkurranse» med MIFFs arbeid. Hensikten er å rendyrke MIFFs profil som en partipolitisk og religiøst nøytral organisasjon.

– Israel-relaterte aktører som opptrer splittende og/ eller konfronterende overfor andre Israel-venner i Norge eller større sektorer av den israelske befolkningen. Hensikten er å rendyrke MIFFs profil som en vidtfavnende organisasjon hvor alle ulike typer Israel-venner kan føle seg velkomne.

– Politikere som tar til orde for boikott av Israel eller har gitt grovt urettferdig kritikk av Israel. MIFF trenger ikke gi mikrofonen til dem som allerede har mange mikrofoner.

– Aktører som sprer konspirasjonsteorier eller frastøter seg viktige norske samfunnsaktører med personsjikane eller grunnløs/ overdreven kritikk.

MIFF er ikke et forum for religiøs forkynnelse, generell religionskritikk eller -debatt og heller ikke generell politisk debatt (innvandring, EU, økonomi, fordeling etc). MIFFs møteledere må være seg dette bevisst, og for eksempel påminne om dette under spørsmålsrunder etter foredragene.

På bakgrunn av disse retningslinjene, har MIFFs hovedstyre de siste årene bedt lokalforeninger unngå å bruke foredragsholdere. At noen er erklært uegnet som foredragsholder i MIFF betyr ikke at de ikke kan være dyktige, kunnskapsrike, hyggelige mennesker som kjemper for saker som noen i MIFF finner viktig og riktig. Det betyr bare at de er uegnet som foredragsholdere i MIFF.

Dersom lokalforeninger arrangerer debattmøter eller panelsamtaler hvor ulike stemmer blir balansert og korrigert av hverandre, og det er tydelig hvem som snakker for MIFF (ansatte eller tillitspersoner, eller MIFF bare fungerer som ordstyrer), kan personer som ellers blir regnet for uegnet som foredragsholdere delta i panelet.

Skulle det lokale styret være i tvil om en foredragsholder er egnet i MIFF, eller hvem som kan passe og ikke passe i en panelsamtale, er det bare å ta kontakt.

Vi minner om at MIFFs lokalforeninger svarer overfor hovedstyret og generalforsamlingen i MIFF Norge i saker av såvel økonomisk som politisk natur (§ 9 i MIFFs lover). Det er derfor viktig at det lokale styret følger disse retningslinjene.

Morten Fjell Rasmussen, styreleder MIFF, tlf. 922 43 963, morten@miff.no

Conrad Myrland, daglig leder MIFF, tlf. 41 17 67 80, post@miff.no

 


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart