Stortinget MIFF demonstrasjon 2014
Endelig følger politikerne MIFFs råd! (Illustrasjonsfoto: Aleksander Veksler)

Viktig gjennombrudd for MIFF: 30 millioner kroner i kutt legger press på palestinerne

De siste årene har MIFF stilt tydelige krav til regjeringen og de politiske partiene på Stortinget.

«Konstruktiv dialog» med palestinerne har ikke gitt noen positiv endring, snarere tvert imot. Palestinerne må oppleve økonomisk press, har MIFF understreket i en rekke artikler, medieutspill og møter med norske politikere.

I desember 2019 fikk vi det første gjennombruddet, da regjeringspartiene (den gang også med FrP i regjering) og Senterpartiet truet med bistandsstopp for å fjerne jihad og hat fra palestinske skolebøker. Regjeringen har fulgt opp dette med å holde tilbake mer enn halvparten av planlagt støtte til palestinsk utdanning i 2020. Etter det MIFF erfarer, kommer stortingsflertallet i kveld til å vise til fjorårets merknad og be Utenriksdepartementet melde tilbake til Stortinget når en rapport om palestinske skolebøker fra et tysk institutt foreligger.

Ved forliket om statsbudsjettet for 2021 mellom regjeringen og FrP har MIFF fått et nytt stort gjennombrudd. Partene er blitt enige om å redusere bistanden til palestinske selvstyremyndigheter med 30 millioner kroner og bistanden til palestinske områder med 10 millioner kroner. Dette er et historisk kutt, og MIFF er stolte over å ha bidratt til, ved langsiktig informasjonsarbeid, at dette ble vedtatt.

I tillegg til det politiske kuttet var bistanden generelt nedjustert i regjeringens opprinnelige budsjett på grunn av redusert bruttonasjonalinntekt i 2020. Totalt ligger det an til at bistanden fra Norge til palestinerne vil bli redusert med langt over ti prosent i 2021. I 2019 var den bilaterale norske bistanden til «Palestina» på 616 millioner kroner, ifølge Norad.

– Vi må sette en moralsk standard, og det gjør vi nå med å kutte bistanden og gjøre klart hva som er ok og ikke ok, sa stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) i videointervju med MIFF 9. desember.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Har du kommentarer til artikkelen?

Opplever du problemer med kommentarfeltet? Send en e-post til post@miff.no for å beskrive feilen.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart