Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

– Vi har holdt tilbake mer enn halvparten av planlagt støtte til palestinsk utdanning

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. (Foto: Frode Overland Andersen / UD, flickr)
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. (Foto: Frode Overland Andersen / UD, flickr)
- Utbetaling av disse midlene vil være avhengig av tilstrekkelig vilje og evne hos palestinske selvstyremyndigheter til å forbedre pensum, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

For første gang bekrefter Norges regjering at bistand til palestinske myndigheter blir holdt tilbake inntil det blir positive endringer i det palestinske skolepensumet.

Høsten 2019 kunne IMPACT-se, et institutt som gransker ulike lands skolepensum opp mot UNESCOs standarder for fred og toleranse i opplæring, vise at nye palestinske skolebøker er mye mer ekstreme enn før. Vold, martyrdød og jihad er tema gjennom alle tolv år i palestinsk grunnskoleMIFF oversatte 44 eksempler til norsk som dokumenterer dette.

Da Aftenposten så innholdet i de palestinske skolebøkene var konklusjonen klar: «Norge støtter skolepensum som fremmer jihad»«Palestinske skolebøker motarbeider fred,» konkluderte avisen i en lederartikkel. 5. desember ba flertallet på Stortinget regjeringen redusere eller holde tilbake økonomisk støtte til PA dersom de ikke sørger for tilfredsstillende utbedringer i skolemateriellet innen rimelig tid.

I mai 2020 fulgte EU-parlamentet etter Norge. 14. mai vedtok de europeiske parlamentarikerne en sterkt kritisk merknad til palestinske skolebøker.

I det norske vedtaket fra desember blir det nevnt en pågående granskning av palestinske skolebøker utført av Georg Eckert Institute på oppdrag av EU. Flertallet ba «regjeringen komme tilbake til Stortinget med en tilbakemelding om resultatene fra granskningen fra Georg Eckert Institute».

Fra EU-kommisjonen har IMPACT-se fått opplyst at den første foreløpige rapporten fra Georg Eckert Institute om palestinske skolebøker vil bli holdt hemmelig. 14. mai skrev MIFF: «Det er nødvendig at Georg Eckert-rapporten snarest mulig blir lagt fram for Stortinget, slik at stortingspolitikerne kan følge opp vedtaket fra desember. Flertallet på Stortinget kan ikke akseptere at innholdet i rapporten blir hemmeligstemplet.»

27. mai sendte stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (FrP)et skriftlig spørsmål til utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide: «Er konklusjonene fra rapporten til Georg Eckert Institute for International Textbook Research om innholdet i palestinske skolebøker kjent for utenriksministeren, og hvis så er tilfellet: Hvordan følges dette nå opp i Utenriksdepartementet?»

Her gjengir vi utenriksministerens svar fra 4. juni i sin helhet.

Ine Eriksen Søreide: Gjennomgangen av det palestinske skolepensumet fra Georg Eckert Institute for International Textbook Research (GEI) er bestilt av EU. Koronapandemien har komplisert GEIs arbeid, men de forventer å ferdigstille sluttrapporten i november/desember 2020.

Utenriksdepartementet følger opp spørsmålet om pensumet overfor palestinske selvstyremyndigheter i tråd med merknadene til flertallet i Utenriks- og forsvarskomiteens innstilling om statsbudsjettet for 2020. Blant annet har regjeringen, i påvente av GEIs sluttrapport, holdt tilbake utbetalingen av mer enn halvparten av årets planlagte sektorstøtte til utdanning. Utbetaling av disse midlene vil være avhengig av tilstrekkelig vilje og evne hos palestinske selvstyremyndigheter til å forbedre pensum.

I mitt møte med den palestinske statsministeren Mohammad Shtayyeh i Ramallah 20. februar i år kommuniserte jeg regjeringens syn i saken, og understreket at manglende forbedringer i skolepensumet vil kunne medføre budsjettmessige konsekvenser for fremtidig norsk bistand. Videre har det norske representasjonskontoret i Al Ram informert palestinske selvstyremyndigheter om mulig tilbakeholdelse av økonomisk støtte hvis man ikke ser positive endringer i det palestinske pensumet innen rimelig tid.

Norge tok opp saken i et møte med den palestinske utdanningsministeren 15. mai. Det er dessuten tett kontakt mellom Norge og andre givere til utdanningssektoren i Palestina. Norge deltok, sammen med andre givere, på et møte med den palestinske utdanningsministeren om reform av det palestinske skolepensumet 21. mai. Vi opplever at det er en god og tett dialog med palestinske utdanningsmyndigheter om spørsmålet. Noen endringer av pensum er allerede gjort av Palestinas egen komité for kvalitetskontroll av lærebøker.

Norsk bistand til utdanningssektoren i Palestina går ikke til skolebøker eller annet undervisningsmateriell. Norges støtte er en del av et større program som omfatter givere fra flere land. Programmet sørget i 2019 bl.a. for bygging av 220 nye klasserom og 63 nye offentlige skoler, mens fem skoler for yrkesutdanning ble pusset opp. Prioritering av utdanning er i tråd med hovedprinsippene for norsk bistand.

Sitat slutt.

Ifølge IMPACT-se er endringene i pensum i form av tilleggskapitler, men ikke noe som fjerner det jihad-fremmende budskapet.

Norge har planlagt å gi 55 millioner kroner årlig øremerket til en strategiplan for palestinsk utdanning i perioden 2019 til 2022. Ifølge nettsiden til Utenriksdepartementet ble 55 millioner kroner utbetalt i 2019, men for 2020 står det at 0 kroner er utbetalt. Det er mulig denne informasjonen ikke er helt oppdatert.

Denne palestinske strategiplanen ligger ute på palestinske myndigheters nettside, og på side 129-130 kan vi lese at den innebærer «reform og utvikling av undervisningspensum».

18. november 2019 skrev MIFF:

Norge kan ikke løpe fra ansvaret på denne måten. Alle som kan lese engelsk ser at 55 millioner har gått til en strategisk plan som innebærer utvikling av jihad-lærebøker. Dessuten hjelper det ikke å gi penger til skolebygg som gir hatundervisning, betale transport til barn som får lære at jihad er selve meningen med livet eller lønn til lærere som forteller barn at nabolandet er «Satans tjenere». Det må bli slutt på at Utenriksdepartementet gjør seg til videreformidler av palestinske skrøner.


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart