Elever i niende klasse blir fortalt at de som dør som martyrer vil få tilgivelse, være trygge for etterlivet og vil kunne få gifte seg med 72 koner blant jomfruene. Han kan også be for 70 av sine slektninger. (Fra skoleboken Islamsk undervisning, 2019, side 13.)

UD feilinformerer om norsk støtte til palestinske jihad-skolebøker

Det har gått nesten to år fra Utenriksdepartementet ble advart første gang. I mellomtiden har stadig nye årskull av palestinske barn fått skolebøker som fremmer jihad – betalt med norske skattepenger.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Nye palestinske skolebøker er mye mer ekstreme enn før. Vold, martyrdød og jihad er tema gjennom alle tolv år i palestinsk grunnskole, meldte MIFF 9. oktober. Vi oversatte også 44 eksempler til norsk som dokumenterer dette.

Etter at IMPACT-se og MIFF informerte stortingspolitikere om saken i møter tidlig i november har denne saken fått stor oppmerksomhet i mediene, særlig etter Aftenpostens forside 12. november: Norge støtter skolepensum som fremmer jihad.

Til Aftenposten opplyste statssekretær Audun Halvorsen «at den årlige norske støtten på 55 millioner kroner til palestinske utdanningsmyndigheter ikke går til lønninger, driftsutgifter, trykking av bøker eller skolepensum».

Dette stemmer ikke. Den årlige støtten på 55 millioner er lovet fra 2019 til 2022 til «Education Sector Strategy 2017-2022 in Palestine», ifølge UDs egen tilskuddsportal. Denne strategiske planen ligger ute på palestinske myndigheters nettside, og på side 129-130 kan alle som vil se at den innebærer «reform og utvikling av undervisningspensum».

Halvorsen sier norsk støtte «i hovedsak går til infrastruktur (bygging, innredning og renovasjon av skoler, samt elevtransport og skolebusser)», og «i tillegg finansieres noe kapasitetsbygging i form av trening og opplæring av stab og lærere».

Norge kan ikke løpe fra ansvaret på denne måten. Alle som kan lese engelsk ser at 55 millioner har gått til en strategisk plan som innebærer utvikling av jihad-lærebøker. Dessuten hjelper det ikke å gi penger til skolebygg som gir hatundervisning, betale transport til barn som får lære at jihad er selve meningen med livet eller lønn til lærere som forteller barn at nabolandet er «Satans tjenere». Det må bli slutt på at Utenriksdepartementet gjør seg til videreformidler av palestinske skrøner.

Feilinformasjon kommer ikke bare fra Utenriksdepartementet. Palestinske myndigheters viseutenriksminister Basri Saleh sier til Aftenposten 14. november at rapporten til IMPACT-se «inkluderer ting som senere er blitt fjernet fra skolebøkene».

Dette stemmer ikke. Rapporten til IMPACT-se  inneholder nøyaktige sidereferanser til eksempler i skolebøkene som blir brukt av PA i dette skoleåret (2019-2020), og også sidereferanser til skolebøkene for 2018-2019. Anslagsvis 95 prosent av eksemplene var også med i 2017-2018, opplyser IMPACT-se til MIFF. Aftenposten faktasjekket viseministerens påstand og fant at den ikke stemte.

Saleh hevder eksemplene fra skolebøkene er selektive og blir vist frem «helt ut av sammenhengen de står i».

Dette stemmer ikke. Rapporten inneholder hundre eksempler, men det er mange hundre andre eksempler å ta av, ifølge IMPACT-se. Instituttet gjør en nøye gjennomgang med språkeksperter med høy, formell utdannelse. De gransker ikke bare palestinske skolebøker, men ser på skolebøker fra en rekke land hvordan de oppfyller UNESCO-standardene. I land som Tunisia, Marokko og Jordan blir skolebøkene stadig bedre. Det tragiske er at skolebøkene som Norge betaler for blir dramatisk verre.

I debatten om palestinske skolebøker, har det også kommet frem anklager om at israelske skolebøker ikke er noe bedre.

Dette stemmer ikke. IMPACT-se analyserer også israelske skolebøker. 15. november gjenga MIFF eksempler fra israelske skolebøker som viser at de forteller palestinernes historie og viser medfølelse og toleranse med «den andre».

Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt har spurt utenriksministeren om når hun ble kjent med innholdet i det nye palestinske pensumet. IMPACT-se melder at de advarte norske myndigheter første gang i et møte med Norges generalkonsul i palestinske myndigheter, Hilde Haraldstad, på hennes kontor i Al-Ram 29. desember 2017. Utenriksdepartementet har visst om dette i to år, men i samme periode har skolebøkene for alle tolv årskull i offentlig palestinske skole blitt stadig verre. Det er derfor på høy tid at Stortinget setter ned foten.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart