Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Arik Agassi, forskningsleder ved IMPACT-se, viser fram noen av de palestinske skolebøkene som fremmer jihad og motarbeider fred. (Foto: IMPACT-se)

EU følger Norge og truer med å stanse finansiering av hatefulle palestinske skolebøker

EU er «bekymret over den fortsettende mangel på effektivt å handle mot hatytringer og vold i skolebøkene».

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Høsten 2019 kunne IMPACT-se, et institutt som gransker ulike lands skolepensum opp mot UNESCOs standarder for fred og toleranse i opplæring, vise at nye palestinske skolebøker er mye mer ekstreme enn før. Vold, martyrdød og jihad er tema gjennom alle tolv år i palestinsk grunnskoleMIFF oversatte 44 eksempler til norsk som dokumenterer dette.

Da Aftenposten så innholdet i de palestinske skolebøkene var konklusjonen klar: «Norge støtter skolepensum som fremmer jihad»«Palestinske skolebøker motarbeider fred,» konkluderte avisen i en lederartikkel. 5. desember ba flertallet på Stortinget regjeringen redusere eller holde tilbake økonomisk støtte til PA dersom de ikke sørger for tilfredsstillende utbedringer i skolemateriellet innen rimelig tid.

Nå følger også EU-parlamentet etter Norge. I dag vedtok de europeiske parlamentarikerne en sterkt kritisk merknad til palestinske skolebøker.

EU-parlamentet «er bekymret over det problematiske innholdet i palestinske skolebøker som ennå ikke er fjernet og er bekymret over den fortsettende mangel på effektivt å handle mot hatytringer og vold i skolebøkene». EU krever at deres finansiering av palestinske skoleverk følger UNESCOs standarder for fred, toleranse, sameksistens og ikke-vold. Resolusjonspunktet med konkret kritikk av palestinske skolebøker fikk støtte av 402 parlamentarikere. 263 stemte imot og 13 avstod, ifølge en nyhetsmelding fra organisasjonen IMPACT-se.

EU-parlamentet vedtok også en oppfordring til EU-kommisjonen om å sikre at EU-midler bare blir gitt til skolebøker og undervisningsmateriell som «reflekterer felles verdier og fullstendig følger UNESCOs standarder for å fremme fred, toleranse og sameksistens i skoleundervisning». Dette resolusjonspunktet fikk støtte av 551 parlamentarikere. 105 stemte imot og 24 var avholdende.

I det norske vedtaket fra desember blir det nevnt en pågående granskning av palestinske skolebøker utført av Georg Eckert Institute på oppdrag av EU. Flertallet ba «regjeringen komme tilbake til Stortinget med en tilbakemelding om resultatene fra granskningen fra Georg Eckert Institute».

Nå melder Marcus Sheff, leder av IMPACT-se, at EU-kommisjonen nekter å gjøre Georg Eckert-rapporten offentlig.

– Dette er svært mistenkelig, sier Sheff.

Det er nødvendig at Georg Eckert-rapporten snarest mulig blir lagt fram for Stortinget, slik at stortingspolitikerne kan følge opp vedtaket fra desember. Flertallet på Stortinget kan ikke akseptere at innholdet i rapporten blir hemmeligstemplet.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart