Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Tybring-Gjedde etterlyser rapport om palestinske skolebøker

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde i Stortinget 12. desember 2019. (Skjermdump fra Stortinget.no)
Palestinsk undervisningsmateriell glorifiserer voldsutøvelse, martyrdom og terror, skriver stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (FrP).

Høsten 2019 kunne IMPACT-se, et institutt som gransker ulike lands skolepensum opp mot UNESCOs standarder for fred og toleranse i opplæring, vise at nye palestinske skolebøker er mye mer ekstreme enn før. Vold, martyrdød og jihad er tema gjennom alle tolv år i palestinsk grunnskoleMIFF oversatte 44 eksempler til norsk som dokumenterer dette.

Da Aftenposten så innholdet i de palestinske skolebøkene var konklusjonen klar: «Norge støtter skolepensum som fremmer jihad»«Palestinske skolebøker motarbeider fred,» konkluderte avisen i en lederartikkel. 5. desember ba flertallet på Stortinget regjeringen redusere eller holde tilbake økonomisk støtte til PA dersom de ikke sørger for tilfredsstillende utbedringer i skolemateriellet innen rimelig tid.

I mai 2020 fulgte EU-parlamentet etter Norge. 14. mai vedtok de europeiske parlamentarikerne en sterkt kritisk merknad til palestinske skolebøker.

I det norske vedtaket fra desember blir det nevnt en pågående granskning av palestinske skolebøker utført av Georg Eckert Institute på oppdrag av EU. Flertallet ba «regjeringen komme tilbake til Stortinget med en tilbakemelding om resultatene fra granskningen fra Georg Eckert Institute».

Fra EU-kommisjonen har IMPACT-se fått opplyst at den første foreløpige rapporten fra Georg Eckert Institute om palestinske skolebøker vil bli holdt hemmelig. 14. mai skrev MIFF: «Det er nødvendig at Georg Eckert-rapporten snarest mulig blir lagt fram for Stortinget, slik at stortingspolitikerne kan følge opp vedtaket fra desember. Flertallet på Stortinget kan ikke akseptere at innholdet i rapporten blir hemmeligstemplet.»

27. mai har stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (FrP) sendt følgende skriftlige spørsmål til utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide: «Er konklusjonene fra rapporten til Georg Eckert Institute for International Textbook Research om innholdet i palestinske skolebøker kjent for utenriksministeren, og hvis så er tilfellet: Hvordan følges dette nå opp i Utenriksdepartementet?»

Tybring-Gjedde fortsetter med følgende begrunnelse:

«Det har i flere år kommet rapporter om kritikkverdig innhold i en del undervisningsmateriell som benyttes i det palestinske skolesystemet. Det er snakk om glorifisering av voldsutøvelse, martyrdom og terror. Indoktrinering av små barn til vold er brudd på barns grunnleggende rettigheter. Det er også svært ødeleggende for fredsprosessen og demokratiutviklingen i regionen. Norge har i mange år bidratt med midler til det palestinske skolesystemet, i likhet med mange andre land slik som Storbritannia. Det britiske Department for International Development tok initiativ til en granskning av palestinsk undervisningsmateriell som skulle gjennomføres av Georg Eckert Institute for International Textbook Research.

I forbindelse med behandlingen av budsjettet ba stortingsflertallet regjeringen redusere eller holde tilbake økonomisk støtte til de palestinske selvstyremyndighetene dersom de ikke sørger for tilfredsstillende utbedringer i skolemateriellet innen rimelig tid. Regjeringen ble bedt om å komme tilbake til Stortinget med en tilbakemelding om resultatene fra granskningen fra Georg Eckert Institute på egnet vis så snart disse foreligger, og gjøre greie for videre håndtering av saken. Det er undertegnedes forståelse at rapporten fra Georg Eckert Institute ville ferdigstilles i løpet av våren.»

Utenriksministerne må svare innen seks arbeidsdager.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart