Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Foredrag og årsmøte i MIFF Trondheim: Hvordan MIFF dyrker frem en ny generasjon Israel-venner

Kjetil Ravn Hansen. (Foto: MIFF)
Kjetil Ravn Hansen. (Foto: MIFF)
Onsdag 22. februar inviterer MIFF Trondheim til åpent møte med foredrag i Statens hus. Vi avholder også årsmøtet.
Kjetil Ravn Hansen er leder i MIFF Oslo og medlem i MIFFs hovedstyre. Han vil fortelle hvordan han selv ble vekket til innsats for Israels sak da han var omkring 30 år og hvordan han ble engasjert i MIFF.
De siste årene har Hansen vært MIFFs ungdomskoordinator og vil fortelle om MIFFs ungdomsarbeid. Han vil også vise bilder fra den første ungdomsturen til Israel sommeren 2016.
Tittel på foredraget: Hvordan MIFF dyrker frem en ny generasjon Israel-venner.
Etter foredraget avholder vi årsmøtet med generalforsamling for MIFF Trondheim.
Saker som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen må være innkommet til styret minst fem dager før generalforsamlingen.
Saker som ikke er innkommet til fastsatt tid, kan ikke fremmes med mindre 2/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer godkjenner det.
Dagsorden for ordinær generalforsamling er:
1. Innkalling
2. Godkjennelse av sakslisten.
3. Valg av møteleder.
4. Valg av møtereferent.
5. Årsberetning.
6. Regnskap og revisors beretning.
7. Avgjørelse av ansvarsfrihet for styret.
8. Behandling av innkomne saker.
9. Valg av:
a. Styre.
b. Revisor.
c. Delegater og varadelegater til MIFFs landsmøte.
For avstemminger gjelder § 7 i MIFFs lover av 29/7-78.
Møtet finner sted i 1. etasje på møterom Malvik i Statens hus, Prinsens gate 1. Det er inngang både fra Prinsens gate og Tinghusgata.
Som vanlig arrangerer vi loddsalg og salg av israelske varer, så ta gjerne med kontanter.
Velkommen!
Kontaktperson:
Geir Knutsen, leder MIFF Trondheim.
E-post: geir@miff.no
Mobil: 93056405.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart