Klikk for å bli medlem nå!

Regjeringen har gitt en belønning til terror ved å anerkjenne fantasistaten «Palestina». Klikk her for å protestere! 

Fremskritt

Siv Jensens parti bruker helt andre ord om Israel enn det Kristin Halvorsens parti gjorde i 2005. (Foto: Kunnskapsdepartementet og Fremskrittspartiet)
Siv Jensens parti bruker helt andre ord om Israel enn det Kristin Halvorsens parti gjorde i 2005. (Foto: Kunnskapsdepartementet og Fremskrittspartiet)
Sammenligner man ordbruken om Israel til regjeringens juniorpartier i 2005 og 2013 kan man ikke kalle det annet en fremskritt. Ble samarbeidsavtalen en drømmesituasjon for Israels sak i Norge?

Man kan si tusen ting om den nye regjeringen og samarbeidsavtalen. Det aller meste er ikke MIFFs oppgave å si, og våre medlemmer vil ha svært ulike oppfatninger. Men de fleste vil nok medgi at juniorpartiets ordbruk om Israel er et adskillig fremskritt i forhold til juniorpartiet som kom til makten for åtte år siden.

Da Sosialistisk Venstreparti kom til makten for første gang i 2005, hadde de følgende avsnitt i sitt politiske program.

«SV støtter palestinernes kamp mot israelsk okkupasjon og påtvungen eksil, deres rett til en egen stat med Øst-Jerusalem som hovedstad og flyktingenes rett til å vende tilbake. SV vil legge press på Israel og være pådriver i kampen mot apartheidmuren på den okkuperte Vestbredden, i henhold til uttalelsen til den internasjonale domstolen i Haag.»

Når Fremskrittspartiet kommer til makten for første gang åtte år senere, har de følgende avsnitt i sitt handlingsprogram.

“Fremskrittspartiet mener det er viktig å bygge allianser med likesinnede land og støtte opp om demokratiske staters rett til å forsvare seg mot terrorisme og trusler fra naboland. Vi støtter det jødiske folks rett til et nasjonalt hjemland i Israel. Staten Israel erkjennes som en suveren og demokratisk stat med rett til å beskytte sine innbyggere mot eksterne, eksistensielle trusler.”

De dominerende regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Høyre, har ikke nevnt Israel med et ord i sine politiske program, verken i 2005 eller 2013.

 

Drømmesituasjon?

Da samarbeidsavtalen mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre ble kjent mandag kveld, stilte MIFF følgende spørsmål på vår Facebook-side.

Er det drømmesituasjonen for Israels sak i Norge? Et Israel-vennlig parti i regjering (FrP), og et Israel-vennlig parti i Stortinget (KrF) som står friere til å legge press på en (antatt) utenriksminister fra Høyre?

Faksmile fra de fire borgerlige partienes samarbeidsavtale.
Faksmile fra de fire borgerlige partienes samarbeidsavtale.

Midtøsten er såvidt nevnt i samarbeidsavtalen mellom de fire partiene: «Samarbeidspartiene vil arbeide for demokrati og menneskerettigheter, og legger til grunn en balansert holdning til M¡dtøstenkonflikten.»

Dette er en videreføring av løftene de borgerlige kom med under valgkampen, og som mange stortingskandidater signaliserte til MIFF. Det er grunn til å anta at antallet medlemmer av støttegruppen Israels venner på Stortinget øker i perioden 2013-2017.

 

  • Hva forventer du av en ny regjering og samarbeidsavtalen i forhold til Israel? Skriv din mening i kommentarfeltet under.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart