Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Ola Borten Moe vil øke samarbeid med Israel på nesten alle felt

Ola Borten Moe (Sp) talte på Israel Energy Conference i Stavanger. I bakgrunnen Israels ambassadør Naim Araidi og andre konferansedeltakere. (Foto: Tor-Bjørn Nordgaard)
Ola Borten Moe (Sp) talte på Israel Energy Conference i Stavanger. I bakgrunnen Israels ambassadør Naim Araidi og andre konferansedeltakere. (Foto: Tor-Bjørn Nordgaard)
- Det er gode grunner til å øke samarbeidet mellom Israel og Norge på nesten alle felt av samfunnet, sa Ola Borten Moe (Sp) da han i dag talte til representanter for olje- og gassindustrien i de to landene.

– I dag er det skuffende lite samarbeid mellom våre to land. Det er gode grunner til å øke samarbeidet mellom Israel og Norge på nesten alle felt av samfunnet, sa Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe, da han i dag talte på Israel Energy Conference i Stavanger.

Konferansen er et møtested mellom israelske og norske aktører innen olje- og gassindustrien, og i dag og i morgen møter nærmere 20 israelske selskaper de ledende norske aktørene på området for å drøfte fremtidige samarbeidsmuligheter.

– Oppdagelsene Israel har gjort av gass, og forhåpentligvis også olje, representerer en ganske stor mulighet til samarbeid, på et område hvor det er mange naturlige forbindelser og fokuspunkter mellom våre to land, sa Borten Moe.

Han antydet at dette vil være et fornuftig skritt også med tanke på at Norge skal kunne spille en fremtidig rolle i fredsprosessen med palestinerne.

– Det norske samfunnet er tungt engasjert i det som skjer i Midtøsten generelt, og spesielt i fredsprosessen mellom palestinerne og israelerne. Fra et norsk perspektiv ville vi kunne bringe mer med oss til bordet om vi var mer involvert i det israelske samfunnet enn vi er i dag. Også med det perspektivet er det ingen tvil om at det kun ville være en fordel med mer aktivitet mellom våre to land, både innen forskning, utvikling, kultur og folk-til-folk-relasjoner, sa han.

 

– Mulighetene er åpenbare

Borten Moe fortalte i talen om sitt besøk i Israel i april, da han fortsatt var Olje- og energiminister.

– Det var et svært nyttig besøk, hvor hovedfokuset handlet om forskning på hvordan vi kan behandle olje og gass, om den påvirkningen gassfunnene kan ha på det israelske samfunnet og på den israelske økonomien, og om mulighetene for utveksling av forskning gjennom ulike programmer. Vi har stor ekspertise i begge land, og mulighetene er åpenbare, sa han, og slo fast at de store funnene Israel har gjort av olje og gass kommer til å forandre landet.

– Det er ingen tvil om at de store oppdagelsene Israel har gjort kommer til å forandre det israelske samfunnet. Energiuavhengighet er alltid smart. I Norge har vi hatt dette så lenge at vi nesten har glemt ordet, men energiuavhengighet er et viktig mål for alle nasjoner. Jeg kan bare forestille meg hvor viktig det vil være for Israel å kunne stole på egne energikilder, sa Borten Moe.

 

Den norske historien

– Disse ressursene representerer mer enn økte inntekter til staten. De representerer en stor mulighet til å skape ny industri, skape tusenvis av arbeidsplasser, og skape økt velferd i samfunnet. Dette har vært den norske historien i snart 45 år. Olje og gass har forandret det norske samfunnet i denne perioden på måter ingen hadde kunnet forutse før funnene ble gjort, sa Borten Moe.

– Det første norske oljefunnet ble gjort 23. desember 1969, og feltet kom i produksjon tidlig i juni 1971, så for å være nøyaktig har vi holdt på med dette i litt mer enn 42 år. Vi hadde ingen industriell eller intellektuell kapasitet eller mulighet til å bygge ut disse ressursene fra starten, men vi hadde ambisjonene om å utvikle denne kapasiteten, og om å kontrollere funnene basert på nasjonale ressurser. Det har vært sentralt og viktig for den norske olje- og gassproduksjonen, for det er det som gjør at dette ikke bare dreier seg om å skape verdier man kan tappe inn i forbruket i landet, men om å investere tungt i den menneskelige kapitalen i landet. For å komme dit, behøvde vi et sterkt samarbeid mellom de internasjonale oljeselskapene og våre nasjonale selskap, vi trengte deres penger, deres ferdigheter og deres kunnskap. Samtidig sikret vi oss at den kapasiteten ble overført til det norske folket, og bygde sterke norskbaserte selskap, fortalte han.

 

– Fortsatt bærekraftig satsingsområde

Han mener en fortsatt satsing på utvikling av olje- og gassektoren er bærekraftig for samfunnet, så sant man fortsetter å være innovative og utvikle nye produkter.

– Verden kommer til å bruke omtrent like mye fossilt brennstoff som i dag i de kommende årene. Vi bør ikke debattere om vi skal bruke fossilt brennstoff eller ikke, men hvilke og hvordan vi kan produsere dem så effektivt som mulig. Gass er en del av løsningen, ikke en del av problemet. I Israel er man allerede i stand til å erstatte dyre og ueffektive dieselstoffer med gass, dette er et viktig skritt i riktig retning, ikke bare med tanke på effektivitet og adgang til energi, men også med tanke på å redusere CO2-utslippene, sa han.

– Beholdningen av olje og gass går ned, og produksjonen reduseres. Selv med nye oppdagelser er håpet bare å kunne stoppe nedgangen, ingen forutsier at vi vil komme til å stige i produksjon til tidligere tiders nivå. Nye oppdagelser er tiltrengt bare for å opprettholde den globale produksjonen vi har i dag, erkjente han, men mente ikke det var grunn til å være bekymret for å gå tom for ressurser.

– Verden vil ikke gå tom, men etter som vi utvikler ny teknologi, finner vi ny olje og gass, og lærer å utvinne mer fra feltene der vi allerede produserer. Man trodde at Ekofisk-feltet ville kunne være i produksjon i 40 år, så det skulle vært stengt for to år siden, men det er fortsatt det største industrifeltet i Norge, og kun 52 prosent av ressursene man opprinnelig oppdaget er brukt. Nå har vi 40 nye år til å finne ut hvordan vil skal bruke de gjenværende 48 prosentene, sa han.

 

Oppfordringer til Israel

Ola Borten Moe hadde oppfordringer både til Israel og til Norge.

– Jeg tror det blir internasjonal konkurranse om å skape det miljøet som gjør det mulig å bruke ressursene vi vet er der. Israel, dere trenger et rammeverk av regler og betingelser som gir forutsigbarhet. Det vil kreve langsiktige midler og store penger, sa han.

– Noen fokusområder må utvikles i relasjonen mellom Norge og Israel, mente han.

– På regjeringsnivå bør man sette fokus på håndtering av ressurser. Jeg er imponert over måten dere behandler vann på i Israel, ut fra en tenkning om at man må utnytte enhver ressurs så effektivt som mulig. Det er en svært viktig tilnærming som kan appliseres i alle industrier.

– Man bør også etablere et rammeverk for samarbeid innen utdanning og forskning, fortsatte han, og bemerket at universitetene både i Stavanger og Kristiansand allerede er på sporet av dette.

– Det er viktig at folk kommer sammen, lærer og drar ut muligheter fra hverandre og bygger relasjoner.

Han utfordret aktørene til å omsette tankene om samarbeid i praksis så snart som mulig.

– Det er ekstremt viktig at dette forflyttes fra et konferanserom som dette, og ut i felten, til virkelige prosjekter med virkelige mennesker, sa han.

 

Ingen grunner til å boikotte

Borten Moe svarte også på spørsmål fra Miff.no under konferansen.

– Hva er dine oppfordringer til landets nye Olje- og energiminister når det gjelder samarbeidsmulighetene med Israel?

– En av de viktige oppgavene for Olje- og energiministeren er å legge til rette for å promotere norsk industri i utlandet, og Israel er et av stedene det sannsynligvis vil være en del muligheter for dette fremover. Det var bakgrunnen for mitt besøk i april, og det er jo ikke noen grunn til å tenke noe annet nå.

– En gruppe lokalpolitikere i Stavanger fra AP, SV og Rødt har tatt til orde for å boikotte denne konferansen som du nå deltar på. Hva tenker du om det?

– Boikott er ikke veien å gå. Den norske tradisjonen er å ha bred og god kontakt med så mange som mulig, det er vi avhengige av som et forholdsvis lite land i verden. Det er ingen grunner til at vi ikke skal ha ambisjoner om å utvikle et godt og nært forhold til Israel.

– Du tar til orde for at Norge har mye å samarbeide med Israel om på mange samfunnsområder. Er dette noe som er aktuelt for deg å ta med deg i din nye jobb som påtroppende direktør i SIVA?

– Nei, det kan jeg ikke komme på, på stående fot. Men uansett hvordan man ser på det er Israel et viktig land av mange grunner, og for mange er det gode grunner til å engasjere seg i det som skjer der, sier Borten Moe.

 


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart