Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Faksmile fra avisen Dagen 22. august 2018.
Faksmile fra avisen Dagen 22. august 2018.

Hva Operasjon Dagsverk må gjøre for å få grønt lys fra MIFF

Replikk til Operasjon Dagsverk.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

Fredrik Glad-Gjernes (KFUK-KFUM Global) og Frida Jøraholmen Andresen (Operasjon Dagsverk) berører lite av substansen i MIFFs kritikk av Operasjon Dagsverk i sitt innlegg i avisen Dagen 22. august.

MIFF er ikke negativ til at dere kritiserer Israel og enda mindre negative til at palestinske ungdommer får hjelp. Men vi kritiserer at alle organisasjonene som skal forvalte årets OD-penger går inn for «bred økonomisk boikott» av Israel. Dere benekter nå at palestinere skal få opplæring i boikott, men dere kan ikke benekte at det i KFUK-KFUM Globals søknad til OD står at palestinske ungdommer skulle bli «involvert i» Free Palestine-kampanjen. Det er en kampanje hvor boikott er et sentralt element.

MIFF synes det er flott at dere «anerkjenner Israel som en legitim stat», men påpeker at YWCA Palestine ser på «rett til retur som hellig» og skriver «at det ikke kan bli fred uten den». «Den har ingen foreldelse og kan ikke bli fjernet med en avtale eller etableringen av en [palestinsk] stat,» skriver YWCA videre. Det palestinske kravet om «rett til retur» er nettopp det som mer enn noe annet har hindret fred. Dersom Israel blir presset til å gå med på «rett til retur» vil verdens eneste jødiske stat bli borte og erstattet av arabisk stat nummer 23 og muslimsk stat nummer 58. Nidal Abuzuluf, en av de palestinske lederne i YMCA som skal være med på å forvalte OD-pengene, bekrefter i innlegg på MIFFs nettside at han avviser Israel som en jødisk stat.

MIFF har ikke hørt foredragene dere skal holde i norske skoler, «den skumle undertonen av antisemittisme og antisionisme» var det en elev i videregående skole som oppfattet. Men vi har sett at dere rekrutterer foredragsholdere gjennom Fellesutvalget for Palestina, og vi har lest infomaterialet på nettsiden frihettilaleve.od.no. Der ser vi at dere fortier helt at jødene ble drevet ut av den arabiske verden etter 1948. Vi finner flere rene faktafeil og ser en grov ensidighet i framstillingen. Det er ikke dette som kan «stimulere til refleksjon om global utvikling» i norske skoler.

MIFF vet at Jihad er et vanlig arabisk etternavn – dessverre er det slik. Kjernen i vår kritikk av 12-åringen Janna Jihad er ikke hennes etternavn, men hva hun sier og står for. Enda mer alvorlig er det at OD fremstiller henne som fredsaktivist. Jihad sier hun «lever den tredje intifadaen» og kjemper for å «frigjøre Palestina fra elven til havet». En jente som roper kamprop for å fjerne Israel, verdens eneste jødiske stat, bør ikke gis noen stemme i Norge eller på Vestbredden. Kunne palestinske ungdommer få opplæring i ikke-vold, ville det være veldig bra – men Janna Jihad kommer fra en palestinsk klan med en lang historie i bruk av vold og voldsforherligelse.

KFUK-KFUM Global kan redde årets OD-prosjekt med noen enkle tiltak. 1) Si nei til boikott av Israel – den er dypt umoralsk og kontraproduktiv for fred. 2) Si nei til «rett til retur». Dere støtter ingen slik rett for barnebarn og oldebarn av noen andre flyktninggrupperbare den som truer Israels fundamentale karakter. 3) Rett opp feil og ensidighet. Utdannings- og utviklingsprosjekter i skolen er ikke arena for snevre narrativ. 4) Innrøm at Janna Jihad står for en agenda som må avvises bestemt, og at det var en alvorlig feil å involvere henne. 5) Si åpent, sammen med de palestinske samarbeidspartnerne, at dere anerkjenner Israel som en jødisk stat.

Når dere har gjort dette, vil MIFF ønske dere lykke til med årets prosjekt! Spørsmålet er om dere er villige?

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart